Technický popis systému - Spoločné kapitoly

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Systém HELIOS Orange je postavený na komunikačnej architektúre typu klient/server umožňujúci dostatočnú bezpečnosť dát. Systém sa skladá z aplikačnej, databázovej a komunikačnej vrstvy. Popis aplikačnej časti, t.j. moduly a prehľady programu HELIOS Orange, nájdete v samostatných kapitolách dokumentácie.


Aplikačná vrstva systému - program

Programové rozhranie systému (klientská aplikácia) je súčasť, ktorá umožňuje dáta vkladať, zpracuvávať a vyhodnocovať. Touto časťou systému je program Helios.exe, jeho dynamické knižnice (súbory *.BPL), pomocné a konfiguračné súbory (súbory typu DLL, INI a ďalšie). Helios.exe je 32bitová (x86) aplikácia, určená pre prevádzku v prostredí Windows. Helios.exe je štandardne nainštalovaný na serveri. Spúšťa sa z jednotlivých klientov siete, načíta se plne do pamäte stanice a pracuje s dátami uloženými na databázovom serveri.


Databázová vrstva systému – databázový server

Relačná databáza (server) je časť systému, slúžiaca pre vlastné ukladanie, správu a zabezpečenie fyzických dát, zaobstaraných pomocou programového rozhrania. Ako databázový nástroj, bol pre systém HELIOS Orange vybraný Microsoft SQL Server. Systém je možné prevádzkovať s plnou funkčnosťou už na minimálnej edíci SQL Serveru t.j. MS SQL Express, ktorá je ale limitovaná systémovými prostriedkami a neobsahuje niektoré rozširujúce nástroje. MS SQL Express je k dispozícii zadarmo. Plnú verziu SQL Serveru je nutné v prípade potreby, zakúpiť zvlášť.


Komunikačná vrstva systému – nativný klient

Programové rozhranie používa na komunikáciu s databázovým serverom ODBC knižnicu firmy Microsoft, SQL Native Client (SQLNCLI). Tento nativný klient podporuje súčasné technológie MS SQL, používané v druhej generácii systému HELIOS Orange, vrátane prenosu Unicode dátových typov. Podporované komunikačné protokoly v rámci Helios Orange sú Shared Memory, Named Pipes, TCP/IP.

Tip Víac informácí a podmienky inštalácie SQLNCLI nájdete v dokumentácii na stránke Instalace SQL Native Client.


Za obsah tohto článku zodpovedá Milan Trulík, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail

další