Nápoveda:Obsah

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Úvod

 • Dokumentácia je členená do kategórií podľa obsahu.
  • Hľadať informácie je možné výberom kategórie a následne výberom článku v abecedne triedenom prehľade.
   • Každá kategória modulu obsahuje mimo abecedného zoznamu aj obsah, v ktorom sú témy triedené rovnako ako v systéme HELIOS.
  • Ďalšou možnosťou je fulltextové vyhľadávanie.
 • Pokiaľ sa niektorý článok vzťahuje len k jednej legislatíve, potom v jeho názve je táto informácia obsiahnutá.
  • Meno článku končí kódom štátu (napr. Mzdové období - Mzdy (CZ) pre českú legislatívu, Mzdové obdobie - Mzdy (SK) pre slovenskú legislatívu).
  • Články bez uvedenia kódu štátu sa vzťahujú k všetkým legislatívam (jedná sa o funkcionality nepostihnuté legislatívnými odlišnosťami).
 • Všetky pripomienky a námety k dokumentácii posielajte na Hotline.Orange@assecosol.com.


Čítanie príručky


Správcovia príručky


Prispievanie do príručky

V čom sa články zapisujú

Každý článok sa zapisuje pomocou tzv. wikitextu. Wikitext je zloženina vlastného textu a formátovacích značiek tzv. tagov. Wiki tagy narozdiel od HTML tagov sú omnoho jednoduchšie a prehľadnejšie, výsledok zobrazenej stránky v prehliadači je ale rovnaký ako by článok bol napísaný priamo v HTML. Väčšina HTML kódu je totiž "schovaná" vo vnútri wiki a interpretovaná práve pomocou wiki značiek. To umožňuje prispievateľom rýchle zvládnutie omedzeného počtu formátovacích značiek a sústredenie sa predovšetkým na vlastný obsah článku. Jednotné použitie pevne daných značiek zaisťuje tiež konzistentný vzhľad všetkých stránok.

Malé editácie

Pred uložením zmien je možné zaškrtnúť prepínač, že sa jedná o tzv. "malú editáciu". "Malá" je tu v zmysle významu, nie rozsahu. Malé editácie sú v histórii zmien označené písmenom "m" a je možné na ne na rôznych miestach filtrovať (napríklad Skryť/ukázať malé editácie na stránke so zoznamom Posledných zmien, v Nastavení prepínač Poslať/neposielať email pre malé editácie pri zmene sledovanej stránky).

Malé editácie používajte napríklad pri:

 • Opravách preklepov a gramatických chýb
 • Preformulovanie textu z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti
 • Zmene formátovania kvôli krajšiemu vzhľadu
Upozornenie Editáciu textu, ktorá zmení vecný obsah alebo pridá novú informáciu, neoznačujte ako malp editáciu!

Editácia článku

Formátovanie