Nákladové okruhy - Číselníky

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Prehľad Nákladové okruhy je zoznamom jednotlivých položiek kalkulačného členenia nákladov, príp. aj výnosov. Pre využitie sledovania nákladových okruhov je nutné na jednotlivé nákladové okruhy na príslušných účtoch účtovať. V prípade potreby môžete prehľad Nákladové okruhy využiť k inému obdobnému účelu, tj. najmä k evidencii nákladov a výnosov na príslušných účtoch, k označovaniu jednotlivých položiek peňažných tokov atď. nezávisle na účtovaní na útvary alebo zákazky. BID82

Prehľad Nákladové okruhy otvoríte v stromovej štruktúre hlavnej ponuky cez voľbu Číselníky, Ďalšie, Nákladové okruhy.


Editor

Nový Nákladový okruh zadáte v prehľade Nákladové okruhy cez voľbu Nový na páse kariet na karte Prehľad, otvorí sa editor pre zadanie nového Nákladového okruhu.


V editore Nákladového okruhu sa zadávajú tieto položky:


Číslo

Max. pätnásťmiestny číselný údaj, ktorý slúži k označeniu čísla nákladového okruhu.


Názov

Max. štyridsaťmiestny textový údaj, kde zadáte názov nákladového okruhu.


Stav

Môže mať hodnoty Aktívne, Blokované, Uzavreté.


Zadané údaje uložíte stlačením tlačítka OK. Ak nebudete chcieť údaje uložiť, stlačíte tlačítko Storno.

Pás kariet - karta Akcie

V prehľade Nákladové okruhy môžete vystavovať nové druhy nákladových okruhov, prezerať ich, opravovať, rušiť príp. tlačiť opis tohoto prehľadu. V prehľade nájdete na páse kariet všetky voľby, ktoré môžete v prehľade vykonávať. Pre tento prehľad sú špecifické voľby Prehľady na páse kariet na karte Akcie.

Prehľady pre aktuálny nákladový okruh - zobrazí prehľady pre aktuálny nákladový okruh (ten, na ktorom je nastavený kurzor).
Prehľady pre označené nákladové okruhy - zobrazí prehľady pre všetky nákladové okruhy, ktoré budú označené kurzorom.

Potvrdením niektorej z tejto ponuky sa otvoria ďalšie voľby:

  • Účtovný denník ...
  • Doklady obehu tovaru ...
  • Položky dokladov obehu tovaru ...
  • Textové položky dokladov obehu tovaru ...
  • Pokladničné doklady ...
  • Aktivity …
  • Došlé objednávky (v riešení) ...
  • Položky - došlé objednávky (v riešení) ...

BID326 BID789 BID790 BID1207 BID765 BID221


Účtovný denník ...

Potvrdením tejto voľby sa otvorí Účtovný denník z účtovníctva pre riadky dokladov, kde je účtované na príslušný nákladový okruh (okruhy).


Doklady obehu tovaru ...

Potvrdením tejto voľby sa otvorí Prehľad dokladov tovaru, kde je zadaný príslušný nákladový okruh (okruhy).


Položky dokladov obehu tovaru ...

Potvrdením tejto voľby sa otvorí Prehľad položiek tovarov na dokladoch, na ktorých je zadaný príslušný nákladový okruh (okruhy).


Textové položky dokladov obehu tovaru ...

Potvrdením tejto voľby sa otvorí Prehľad textových položiek na dokladoch, na ktorých je zadaný príslušný nákladový okruh (okruhy).


Pokladničné doklady ...

Potvrdením tejto voľby sa otvorí Prehľad pokladničných dokladov, na ktorých je zadaný príslušný nákladový okruh (okruhy).


Aktivity …

Potvrdením tejto voľby sa otvorí prehľad Kontaktné jednania, kde je naviazaný príslušný nákladový okruh (okruhy).


Za obsah tohto článku zodpovedá Katarína Šimková, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail

Kategorie:Číselníky