Aktuálne uvoľnené mobilné aplikácie nebude možné prevádzkovať s tzv. self-signed certifikátmi - viac informácií TU.Mzdy (SK) - Legislatívne zmeny od 1. 7. 2019

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Legislatívne zmeny platné od 1. 7. 2019

Upozornění Legislatívne zmeny platné od 1. 7. 2019 sú súčasťou verzie číslo 3.0.2019.0600 zo dňa 27. 06. 2019

Životné minimum

V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 183/2019 zo dňa 20. 6. 2019 sa od 1. 7. 2019 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 210,20.

Výkon exekučných zrážok

V súvislosti s touto zmenou sa od 1. 7. 2019 zvyšuje:

Nepostihnuteľné sumy
Nepostihnuteľné sumy
Nepostihnuteľné sumy

Mzdové konštanty platné od mzdového obdobia 7/2019

Aktualizačný súbor

Upozornění Nad aktuálnym mzdovým obdobím 7/2019 je nutné spustiť Aktualizáciu mzdových konštánt pomocou aktualizačného súboru obsahujúceho aktuálne mzdové konštanty (Mzkons04.ini), ktorý je súčasťou verzie 3.0.2019.0600 zo dňa 27. 06.2019.
Tip Samotný aktualizačný súbor je možné získať aj z voľby HELIOS Store, ktorú nájdete v ľavom hornom rohu vo voľbe HELIOS a to stiahnutím Mzdových konštánt pre legislatívu SK zo záložky Súčasťou distribúcie (podmienkou je mať nainštalovanú minimálne verziu systému HELIOS Orange číslo 3.0.2019.0401 zo dňa 09. 04. 2019)

Aktualizácia mzdových konštánt

Postup pre samotnú aktualizáciu mzdových konštánt:

1. spustite modul Mzdy a vyberte si mzdové obdobie 7/2019, ktoré musí byť aktuálne


2. nastavte sa na voľbu Konštanty a číselníky a spustite akciu Aktualizácia konštánt


3. systém Vám oznámi, v ktorom období prebehne aktualizácia mzdových konštánt a upozorní na stav ak ste už v danom období vypočítali mzdy. Upozornenie potvrďte kl. OK (alebo kl. ENTER).

Upozornění V prípade, že mzdy už boli vypočítané je nutné po zaktualizovaní mzdových konštánt spustiť výpočet miezd opäť a to pomocou akcie Prepočet miezd/Označené (hlavné menu Výpočet mzdy, prehľad výpočtu miezd, pravé tlačítko myši).
Formulár Aktualizácia mzdových konštánt

4. cesta k aktualizačnému súboru MzKons04.ini sa automaticky prednaplní (štandardná cesta je: C:\Program files\Asseco Solutions\Helios\SYSTEM), ak si sami ukladáte súbor MzKons04.ini (napr. z prílohy mailu), pomocou tlačítka si túto cestu môžete prehľadávaním nájsť, výber potvrďte tlačítkom OK (alebo kl. ENTER)


5. ďalej nasleduje voľba, ktoré konštanty si chcete aktualizovať. Po zaškrtnutí políčka „Všetky“ sa Vám zaškrtnú automaticky všetky konštanty, ktoré je možné aktualizovať:

Tip Ak nechcete napr. aktualizovať číselník Minimálna mzda, tak nezaškrtnete políčko pri atribúte Minimálna mzda a tým sa Vám nezaktualizujú atribúty v číselníku Minimálna mzda.
Tip Pre zobrazenie systémových názvov aktualizovaných atribútov v protokole o vykonaných zmenách, zaškrtnite políčko „Zobraziť systémový názov atribútu. Svoj výber potvrďte tlačítkom OK (alebo stlačením kl. ENTER).

6. systém Vám po ukončení aktualizácie zobrazí protokol o vykonaných zmenách. Prosím, prečítajte si ho a okno zavrite


7. následne Vás systém vyzve k schváleniu mzdových konštánt, ak zvolíte tlačidlo Áno, automaticky sa Vám zaškrtne políčko Schválené konštanty vo voľbe Konštanty a číselníky, ak zvolíte tlačítko Nie, tak toto schválenie musí používateľ vykonať ručne.


8. po zaktualizovaní si skontrolujte zmenené mzdové konštanty 7/2019 (v hlavnej ponuke voľba cesta: Konštanty a číselníky záložka Ostatné/časť Výkon rozhodnutia, odbory):

Mzdové konštanty, záložka Ostatné, časť Výkon rozhodnutia, odbory


Za obsah tohto článku zodpovedá Ingrid Komáromiová, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail