Minimálna konfigurácia - Spoločné kapitoly

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Technické požiadavky na vybavenosť počítačov, na ktorých majú byť prevádzkované systémy HELIOS, sa vzhľadom k neustálemu vývoju týchto systémov priebežne menia.
Aktuálne technologické nároky/minimálnu konfiguráciu nájdete na webových stránkach Technologické nároky systému HELIOS

Plány ukončenia podpory verzií produktov Microsoft

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o možnostiach prevádzky systému HELIOS Orange na produktoch Microsoft.
Tu je len základný informatívny prehľad s dátumami, podrobné informácie a komentár nájdete na stránke produktu HELIOS Orange - Důležité změny

Tip Ukončenie hlavnej podpory Microsoft sú termíny ukončenia Všeobecnej odbornej podpory (tzv. Mainstream support) deklarované firmou Microsoft.
Tip APV = Aplikačné a Programové Vybavenie

* Predĺžená garancia prevádzky APV HELIOS je platená služba, určená zákazníkom používajúcim APV HELIOS,
ktorí z roznych dôvodov nemôžu alebo nechcú upgradovať softwarové produkty spoločnosti Microsoft s ukončenou hlavnou podporou, v ktorých je APV HELIOS prevádzkovaný.
Tato služba umožňuje prevádzkovať APV HELIOS v nepodporovanom prostredí za súčasnej plnej garancie riešenia chýb zo strany výrobcu APV HELIOS.

MS SQL Ukončenie hlavnej podpory Microsoft Garancia prevádzky APV HELIOS Predĺžená garancia prevádzky APV HELIOS *
Microsoft SQL Server 2012 11.7.2017 11.7.2017 30.6.2018
Microsoft SQL Server 2014 9.7.2019 9.7.2019 30.6.2020
Microsoft SQL Server 2016 12.10.2021 12.10.2021 30.6.2022
Microsoft SQL Server 2017 11.10.2022 11.10.2022 30.6.2023
Microsoft SQL Server 2019 7.1.2025 7.1.2025 7.1.2026
Windows Servers
Microsoft Windows Server 2012 a 2012 R2 9.10.2018 9.10.2018
Microsoft Windows Server 2016 11.1.2022 30.6.2022
Windows Desktops
Windows 7 13.1.2015 30.6.2018
Windows 8 a 8.1 (Embeded) 9.1.2018 30.6.2018
Windows 10 13.10.2020 30.6.2022
MS Office
Microsoft Office 2010 13.10.2015 30.6.2018
Microsoft Office 2013 4.10.2018 30.6.2020
Microsoft Office 2016 13.10.2020 30.6.2022


Za obsah tohto článku zodpovedá Milan Trulík, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail

další