Migrácia na edíciu iNUVIO - Spoločné kapitoly

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Video návod

https://youtu.be/Apsvu9yAc-c


Čo je potrebné pred migráciou zabezpečiť

 • Skontrolovať rozsah licencie, či neobsahuje niektoré z nepodporovaných modulov (viz. ďalej) ,alebo distribučných pluginov (zoznam aktuálne podporovaných distribučných pluginov overí obchodný garant v Helios Store). Nepodporované moduly sú následujúce:
  • Projekty
  • Obecný export do HTML
  • Obchodné prípady
  • Cudzojazyčné verzie (naďalej podporované sú len čeština, slovenčina, nemčina, angličtina)
 • Je potrebné overiť, či zákazník nemá vytvorené externé riešenia, alebo reporty pracujúce s niektorou z ďalje uvedených oblastí (u vymenovaných oblastí došlo k zmene databázovej štruktury). Pokiaľ má, je treba riešenie pred migráciou otestovať a prípadne externé riešenie upraviť:
  • Dodatočné súvisiace náklady
 • Obecne doporučujeme si prejsť zoznam externých riešení a s implementátorom ich konzultovať.
 • Je treba identifikovať napojenie na externé software (eshopy, pokladničné systémy, dochádzkové systémy a pod.).
 • Nastavenie prístupových práv - migráciou na iNUVIO môže dôjsť k tomu, že nastavenie práv v Helios 2.0 nebude zodpovedať nastaveniu práv v Helios iNUVIO. Nastavenie práv je doporučené po prechode na iNUVIO prekontrolovať.


Za štandardných podmienok by externé riešenia a napojenia na produkty tretích strán mali fungovať celkom bezchybne aj po migrácii na ediciu iNUVIO.
Napriek tomu je výrazne doporučované si všetko overiť na testovacom prostredí verzie Helios iNUVIO pred realizáciou samotnej migrácie.

Podmienky pre stiahnutie Helios iNUVIO

 • Zákazník musí mať licenčné číslo začínajúce písmenami HEOR. K tomu, aby mohol stiahnuť edíciu Helios iNUVIO zo Store, musí byť zo strany Asseco toto povolené v Helios Store.
 • Pokiaľ má zákazník licenčné číslo HEOR, aktuálnu verziu Heliosu 2.0 a povolené v Helios Store stiahnutie Heliosu iNUVIO, môže stiahnuť Helios iNUVIO tak, ako akýkoľvek iný upgrade.
 • Pred vlastnou migráciou je dôležité odzálohovať databázu a Helios 2.0 tak, aby bolo kedykoľvek možné sa k ním vrátiť.

Ostatné informácie

Predovšetkým u zákazníkov so skladovou evidenciou je treba vyskúšať spustenie akcie "Rozšírené možnosti skladovej evidencie" a jej úspešné dobehnutie. Je dobré orientačne si zaznamenať čas dokončenia akcie a s týmto časom počítať pri migrácii v ostrej prevádzke. V extrémnych prípadoch to môžu byť jednotky až desiatky hodín.
Táto akcia z rôznych dôvodov nejakej nekonzistencie v DB nemusí úspešne dobehnúť a na základe toho je potom blokovaná realizácia všetkých príjemok!
Akciu je potrebné čo najskôr úspešne spustiť (v priebehu spustenej akcie nedoporučujeme realizovať pohybové doklady).
V prípade, že táto skutočnosť nastane (veľmi ojedinele) je potrebné situácuiu riešiť s implementátorom HELIOS Orange (Hľadanie príčiny môže byť časovo náročné, preto nedoporučujeme migráciu priamo do ostrej prevádzky. Je treba počítať s tým, že potom niekoľko dní nemusí ísť realizovať príjem, dokedy sa podarí príčinu odhaliť.

 • Pokiaľ máte inštaláciu pripravenú vopred, vytvorte z nej testovaciu inštaláciu/prostredie (tzn. adresár s Heliosom 2.0 nechajte bežiacu) a obnovte do nej ostrú databázu, aby mohlo dôjsť k otestovaniu funkčnosti, externých riešení a rôznych napojení.
 • Možný je aj postup stiahnutia Helios iNUVIO cez Helios Store a prevedenie upgrade z Helios 2.0. V takom prípade si ale najskôr odzálohujte Helios 2.0 a databázu. Nevýhodou tohoto postupu je, že v priebehu testovania iNUVIO nebudú môcť zákazníci pracovať v Heliose (resp. budú môcť pracovať už na iNUVIO, ale pokiaľ sa objaví chyba, ich práce bude ztratená obnovou Heliosu 2.0 zo zálohy)
 • POZOR, pokiaľ se mení názov servera, alebo databázy, niektoré externé riešenia alebo napojenia bude nutné prenastaviť na nové údaje.Tipy

Upozornění

Pred samotnou migráciou je nevyhnutne potrebné zálohovať ako databázu, tak aj samotný adresár s pôvodnou verziou HeO'. V prípade, že z nejakého dôvodu havaruje priebeh skriptu "rozšírenej skladovej evidencie" je to jediná cesta ako vrátiť HeO späť do prevádzky.'

 • Všetky externé akcie je potrebné pridať do licencie iNUVIO. (realizuje implementátor) To isté pre doplnky typu rpMailerService a pod. - je potreba pridať do licencie.
 • Keď se u zákazníka neponúka verzia iNUVIO k stiahnutiu aj napriek zadanej novej licencií a kódu, je nutné kontaktovať obchodného garanta – Je nutné povolenie stiahnutia tejto verzie na Store.
Tip Zakáznícke editory zostávajú v pôvodnom vzhľade ako vo verzii 2.0! Vypadať to môže ako na obrázku. Upraviť do vzhľadu iNUVIO to nejde, pretože nie je upravené jadro pluginov + jadro HeO.

Súbor:Inuvio editor.gif

Odkazy

Postup update

Kompletná príručka pre migráciu (i na iný SQL server ap.)

Asoland - časť týkajúca sa Heliosu iNUVIO (obsahuje analýzy, návrhy zmien navigačného stromu, ribbonov, plán vývoja a iné.)