Kategória:Správa osobných údajov

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanieSpráva osobných údajov

Obsah popisovanej oblasti Správa osobných údajov je zoradený podľa východzieho poradia položiek v hlavnej ponuke.
Popis jednotlivých prehľadov je rozdelený na:

  • Všeobecný popis prehľadu - obsahuje stručný popis prehľadu a jeho hlavnej funkcie.
  • Editor - tu sú pre každú záložku formulára uvedené atribúty a funkcie.
  • Pás kariet - zoznam funkcií, ktoré sú v páse kariet daného prehľadu.
  • Významné atribúty - zoznam vybraných atribútov, ktoré sú vo formulári, ale aj v prehľade.
  • Príklady - praktické príklady týkajúce sa daného prehľadu.

V závislosti na zložitosti prehľadu sú niektoré body vynechané.