Kategória:Nástroje pre riadenie procesov

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Nástroje pre riadenie procesov

 • Workflow - umožňuje nastaviť pre používateľa sled pracovných úkonov, resp. jednotlivé jemu zverené čiastkové úlohy, ktoré má plniť.
 • Diskusia - tu sú zobrazené príspevky k dokumentom, pre ktoré je daný používateľ zaradený do účastníkov diskusie, alebo kde zaradený nie je, ale do diskusie prispel príspevkom.
 • Interné komentáre - umožňuje k akémukoľvek záznamu v systéme HELIOS priraďovať a zobrazovať si komentáre používateľov. Ide o obdobu chatovacieho nástroja.
 • Notifikácie - umožňuje formou krátkych správ upozorňovať alebo informovať o najrôznejších skutočnostiach naprieč celým systémom. Cieľový adresát je notifikovaný buď priamo v programe (musí mať otvorený IS HELIOS Orange) alebo inými formami.
 • Dashboard - využíva sa na integráciu informácií z viacerých prehľadov systému HELIOS aj iných miest (napríklad z internetu) do jednotného zobrazenia. Máte možnosť nastaviť si tu zobraziť kľúčové informácie, správy, upozornenia, poznámky apod. Dashboard je zložený z tzv. widget-ov, kde jeden widget zobrazuje jeden typ informácií.
 • Texty prediktívnej analýzy dôsledkov - nástroj, pomocou ktorého je možné na základe analýzy historických dát umožniť predikciu budúceho vývoja. V prípade predikcie nepriaznivého vývoje môže navrhnúť návrh opatrení. Prípadne zobrazovať ďalšie dôležité informácie. Informácie sú v systéme HELIOS Orange zobrazené textovou formou vo widget-e Analytik v dashboarde.
 • Dataskop - nástroj, v ktorom je možné vytvoriť stromovú štruktúru, do ktorej je možné združiť informácie pozbierané naprieč modulmi. Umožňuje vytvoriť pre používateľa vlastnú pracovnú plochu - "strom aktivít".
 • Asistent - umožňuje vytvárať a následne zobrazovať používateľom vlastné texty asistentov, ktoré sa potom zobrazujú všetkým, alebo iba vybraným používateľom vo vybranom prehľade programu Helios.
 • Automat - reťazenie činností do dávky pre urýchlenie rutinných postupov a zníženie chybovosti.
 • Ďalšia funkcionalita obsiahnutá v tomto module:
  • Schvaľovanie dokladov - schvaľovať je možné faktúry prijaté, faktúry vydané, ponukové zostavy a vydané objednávky. Riešenie spočíva v definícii schvaľovacích predpisov, ich pripojovaní k dokladom a v následnom schvaľovaní oprávnenými schvaľovateľmi.
  • Schvaľovanie dochádzky - je určené prd zadávanie a schvaľovanie neprítomností zamestnancami s prístupom do Helios Orange (Zoom), kedy každý zamestnanec má svoj jedinečný login.
  • Evidencia pošty - slúži na evidenciu fyzicky doručených zásielok aj správ doručených dátovou schránkou.
  • Generovanie faktúr prijatých z došlej pošty - umožňuje generovať faktúry/dobropisy prijaté z došlej pošty.
  • Skenovanie dokumentov - jednoduchý prevod dokumentov z tlačnej podoby do podoby digitálnej, uloženie dokumentov na disk alebo do databázy a pripojenie k dokladu (záznamu) v Helios Orange.