Inštalácia SQL Native Client - Spoločné kapitoly

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

SQL Native Client

Systémy Helios používajú pre pripojenie k MS SQL technológiu SQL Native Client (štandardná súčásť inštalácie MS SQL Server).
Pre užívateľa to znamená, že musí mať každá stanice odpovedjúcu verziu Native Client nainštalovanú, inak sa HELIOS Orange nespustí.

Inštalačné súbory

Pre verziu SQLNCLi existujú 2 rôzne inštalačné balíčky, podľa bitovej verzie Windows.

 • Balíčky se dajú stiahnuť z webu:
SQLNCLi 2012
sqlncli_x64_2012.msi  (4,9 MB) - balíček pre architektúru 64bit
sqlncli_x86_2012.msi   (3 MB) - balíček pre architektúru 32bit
 • Balíčky sqlncli 2012 sa sťahujú v rámci update z webu. Sú uložené v adresári aplikácie na disku, v podadresári System. Obvykle teda v ceste:
C:\Program Files (x86)\Asseco Solutions\Helios\System\sqlncli_x64_2012.msi
C:\Program Files (x86)\Asseco Solutions\Helios\System\sqlncli_x86_2012.msi
Upozornění SQLNCLi 2012 je naďalej používaný i pre pripojenie k novším verziam SQL (tj. MS SQL 2014, 2016, 2017 a 2019 ).

Podmienky inštalácie

 • Podporovaná verzie SQL Native Client je 2012, len 32-bit a to i v 64 bitovom prostredí. Ďalšia verzia Native Client na rovnakom PC nevadí, ale program je nebude používať.
 • Operační systém, na ktorom se inštaluje, musí byť pravidelne aktualizovaný (predovšetkým komponenty .NET Framework a Windows Installer).
 • Pre vlastnú inštaláciu SQL Native Client sú potrebné lokálne administrátorské práva, bežný užívateľ inštaláciu neprevedie.
Tip Komponentu je možné inštalovať individuálne na každej stanici, alebo využiť funkcionalitu hromadnej vzdialenej inštalácie (Zásady Skupiny - Group Policy).
Tip Inštalácia Native Client pre prevádzku HELIOS Orange v terminálovom režime sa prevádza iba raz. Knižnice sú spoločné pre všetky profily vzdialených užívateľov.

Postup inštalácie

Nasledujúce obrazovky ukazujú priebeh inštalácie a potrebné nastavenia.

Tip Pokiaľ v priebehu inštalácie dôjde k problémom, kontaktujte hotline Helios Orange.
 • Úvodná obrazovka, pokračujte tlačidlom Next.


 • Vyberte akceptáciu licenčných podmienok a pokračujte.


 • Zadajte ľubovoľné registračné údaje, napr. meno užívateľa a názov firmy.


 • Ponechajte východzie nastavenia, teda len výber Client Components a pokračujte.


 • Potvrďte prevedenie inštalácie.


 • Potvrďte dokončenie inštalácie.

Kontrola prevedenej inštalácie

Po inštalacii je vhodné previesť kontrolu nainštalovaných komponent. Jedna z možností je overenie spustením HELIOS Orange. Druhá možnosť je priamo vo Windows. Stlačte Štart - Nastavenie - Ovládacie panely - Nástroje pre správu - Zdroje dat ODBC (32-bitové). V okne vyberte záložku Ovládače. Tu nalistujte ovládače SQL Native Client 11.

 • V stĺpci Verzia musí byť uvedené 2011.xxx.


Pokiaľ inštalácia všetkých komponent prebehla úspešne, preveďte teraz prvé spustenie systému HELIOS Orange (viz kap. Prvé spustenie systému Helios Orange )

Za obsah tohto článku zodpovedá Milan Trulík, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail

ďalší