Inštalácia Helios Orange - Spoločné kapitoly

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Voľba jazykového prostredia

https://help.helios.eu/wikisk/index.php?title=In%C5%A1tal%C3%A1cia_Helios_Orange_-_Spolo%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly&action=edit

Po spustení inštalačného súboru se ako prvé ponúkne výber jazykovej verzie inštalačného programu. Vyberte jazyk a pokračujte v inštalácii stlačením tlačítka Ďalší.

Voľba adresára a zadanie licencie

V ďalšom kroku je potrebné zvoliť inštalačný adresár. Doporučený adresár pre inštaláciu programu je: C:\Helios.

Ďalej je potrebné zadať názov spoločnosti, pre ktorú je licencia zakúpená, licenčné číslo a inštalačný kód.

|400px

Po overení licencie sa sprístupní tlačidlo Konfigurovať Microsoft SQL Server, ktorým sa dostanete do ďalšej fázy inštalácie.

Konfigurácia SQL

Tu sa nachádzajú možnosti:

  • Vybrať existujúci Microsoft SQL Server na tomto počítači - tu môžete vybrať z viditeľných nainštalovaných SQL Serverov. Ďalej je potreba zvoliť názov prvej databázy - štandardne je vyplnený názov Helios001. Teraz môžete pristúpiť k samotnej inštalácii pomocou tlačidla Inštalovať HELIOS.
  • Nainštalovať nový Microsoft SQL Server na tento počítač - pokiaľ nemáte SQL server nainštalovaný, tak si tu môžete vybrať verziu MS SQL servera v bezplatnej edícii Express. Po jej nainštalovaní sa sprístupní inštalácia programu Helios Orange rovnakým spôsobom ako v prvom bode.
  • Vyhľadať existujúci Microsoft SQL Server na Vašej sieti - program vyhľadá dostupné viditeľné SQL servery na sieti. Adresu servera je tiež možné zadať ručne pomocou názvu inštancie, alebo IP adresy a názvu servera oddelenými zpätnou lomkom. Napríklad WINSERVER2018\SQLEXPRESS. Po zadaní názvu prvej databázy je opäť možné pristúpiť k inštalácii.

Inštalácia Microsoft SQL Servera je témou samostatného článku.

400px||

400px||

Spustenie a priebeh inštalácie

Po nastavení SQL servera pokračujte tlačidlom Inštalovať HELIOS. Po úspešnom dokončení inštalácie je možné zvoliť, či chcete vytvoriť zástupcu a spustiť program. Inštaláciu ukončíte tlačidlom Dokončiť.

400px||


Za obsah tohto článku zodpovedá Milan Trulík, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail

ďalší