Aktuality - Číselníky

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Aktuality - Čtečka informačních (RSS/ATOM) kanálů

BID1515

Tato funkcionalita slouží k odběru a zobrazení informačních kanálů v aplikaci HELIOS Orange.


Upozornění Pro správnou funkčnost je nutné připojení k internetu. Pokud není PC připojen k internetu nebo je internet blokován, je uživatel informován hláškou.


Aktuality jsou zobrazeny v HELIOS Orange v panelu po pravé straně v samostatné liště s názvem Aktuality. Panel nelze sbalit v hlavním okně a v přehledu Pomocné číselníky – Aktuality. V ostatních přehledech se panel sbalí automaticky.


Tip V nabídce Uživatelské konstanty - lokální na záložce Vzhled lze zvolit, zda při zobrazení přehledu bude vidět lišta aktualit nebo bude panel schován úplně.


Při kliknutí na panel Aktuality se celý panel rozbalí a zde jsou vidět jednotlivé informační kanály (jednak systémové, jednak uživatelsky definované).


Uživatel si může v přehledu Aktuality v pomocných číselnících přidat další informační kanály, které se budou zobrazovat pouze jemu. Po zvolení akce Nový se zobrazí formulář pro zadání aktuality:Upozornění Pokud při zadávání nového kanálu nezadáte jeho název, načte se implicitně název ze staženého informačního kanálu. Při ukládání je kontrolováno zadání správného formátu odkazu.


Uživatel si může přidat odkaz a označit ho jako oblíbený přes atribut Oblíbený odkaz. Tím se zobrazí v pravém panelu skupina Oblíbené před/za uživatelskými aktualitami (dle konstanty Řazení oblíbených v nabídce Uživatelské konstanty - lokální - záložka Vzhled) s nadefinovanými oblíbenými odkazy.


Informační kanál lze sbalit a to kliknutím na jeho nadpis. U každého kanálu lze nastavit přes atribut Rozbaleno, zda se po spuštění/znovunačtení bude zobrazovat sbalený nebo rozbalený. Systémové kanály úplně sbalit nelze, zůstanou zobrazeny vždy minimálně 4 záznamy z každého ze systémových kanálů. V hranatých závorkách u názvu každého informačního kanálu je uvedeno číslo, které ukazuje počet nepřečtených/nerozkliknutých záznamů.


V přehledu Aktuality jsou na pravou myš (tlačítko Akce) jsou k dispozici následující volby:


Pořadí - Přesun řádku nahoru/dolů

Pomocí akce je možné měnit pořadí zobrazovaných aktualit.


Výběr modulů

Pomocí akce je možné zaškrtnout vybrané moduly. Můžou nastat tyto situace:

  • pole je zaškrtnuto - novinky Helios se zobrazují vždy bez závislosti na zakoupeném označeném modulu
  • Pole je polozaškrtnuto (označeno čtverečkem) - novinky se zobrazují jen pokud je modul zakoupen
  • Pole je odškrtnuto - novinky se nezobrazují


Globální

Definice bude viditelná globálně.


Označ vše jako přečtené

Vše se označí jako přečtené.


Označ vše jako nepřečtené

Vše se označí jako nepřečtené.


Upozornění Akce je možné spouštět ale pouze u kanálů vytvořených daným uživatelem.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

Kategorie:Číselníky