Aktuálne uvoľnené mobilné aplikácie nebude možné prevádzkovať s tzv. self-signed certifikátmi - viac informácií TU.Účtovné kódy, skupiny účtovných kódov - Číselníky

Z WikiOrange
Verzia z 13:46, 24. máj 2021, ktorú vytvoril Martina.Vojecka (diskusia | príspevky) (Editor - Skupiny účtovných kódov)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Skupinou účtovných kódov spojíte k sebe kontácie, ktoré majú spoločné vlastnosti. Spojenie do skupiny využijete v moduloch Sklady, Fakturácia a Pokladničný predaj. Skupinu účtovných kódov vyberáte v prípadoch, kedy nastavujete účtovné kódy ku skupine tovaru, ku kmeňovej karte alebo ku skladovej karte. Skupina účtovných kódov obsahuje viac kontácií naraz, definované až k jednotlivým typovým radom pohybových dokladov.

Zadanie položkových kontácií na Skupine účtovných kódov umožňuje nastaviť pre jednu položku tovaru (popr. služieb) jej účtovanie v rôznych častiach programu HELIOS Orange.


Editor - Skupiny účtovných kódov

SKkont.png


Príklad Príklad položkovej kontácie zaradenej do Skupiny účtovných kódov

SKkont polozky.png


Identifikácia

Do položky Číslo a Názov zadajte údaje o skupine pre dostatočnú orientáciu, až budete zo skupín vyberať. Pole Číslo je trojmiestny číselný údaj (prípadné nuly zľava sa vynechajú) a pole Názov je 40- znakový textový údaj.

Upozornění Ešte než budete do skupiny zaraďovať jednotlivé kontácie, uložte novo vytvorenú skupinu (teda iba formulár s vyplnenou položkou Číslo a Názov). Až potom otvorte skupinu voľbou miestnej ponuky Oprava… a zaradíte k nej jednotlivé kontácie.


Kontácie v skupine

V spodnej časti editora vidíte v prehľade všetky kontácie, ktoré ste už ku skupine zaradili.

Upozornění Zaraďujete iba kontáce, ktoré sa týkajú druhu pohybu Príjem, Storno príjmu, Výdaj, Storno výdaja, Výdaj v ev.cene, Faktúra vydaná, Dobropis vydaný, Faktúra prijatá, Dobropis prijatý, Pokladničný predaj.


Možné kontácie

Kliknutím na akciu Pridať... sa otvorí prehľad Možné kontácie a v ňom všetky kontácie, ktoré ešte nie sú zaradené práve do tejto skupiny. Zaradenie kontácie, na ktorej ste nastavený kurzorovým riadkom, vykonáte voľbou Prenos z miestnej ponuky prehľadu.

Pokiaľ chcete zaradiť aj ďalšie kontácie, kliknite opäť na Pridaj... do prehľadu Možné kontácie a celý postup prenosu zopakujete.

Príklad vytvorenia skupiny účtovných kódov, zaradenie kontácie do skupiny a nastavenie „väzby“ skupiny účtovných kódov v module Sklady viď Vlastnosti modulu, časť popisujúci Účtovanie.


Tip Schéma dohľadania účtu z položkovej kontácie zaradené v Skupine účtovných kódov

Wiki PHA kontace polozkova hlavickova schema.JPG


ďalší

Za obsah tohto článku zodpovedá Martina Vojecká, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail