Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Zboží a služby - Celní sklady

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Položky, se kterými chcete v evidenci celních skladů pracovat, zadáváte do „katalogu“, tj. do přehledu Zboží a služby. Ten najdete v hlavní nabídce systému, volba Oběh zboží, Zboží a služby. Jde o přehled tzv. kmenových karet, které lze poté zařadit na konkrétní celní sklady. Číselník Zboží a služby je společný i pro další moduly (např. Oběh zboží). Vedete-li evidenci několika celních skladů, zadáte položku vyskytující se ve více skladech do přehledu Zboží a služby pouze jednou a odtud ji zařadíte na příslušné sklady. Na kmenových kartách se zadávají popisné údaje jako např. Celní nomenklatura, měrné jednotky, převodové poměry, popisy zboží atd. Novou položku do přehledu Zboží a služby vložíte volbou Nový.


Přehled Zboží a služeb

Zbozi a sluzby - Celni sklady1.jpg


Systém potřebuje k zavedení nové položky do seznamu katalogu (tzv. kmene zboží) znát skupinu zboží, do které bude položka zařazena. Proto se při volbě Nový nabídne výběr z číselníku Skupiny zboží. Při prvním spuštění (vygenerování nové databáze) systém automaticky vytvoří dvě skupiny, 100-Zboží a 900-Služby. Tyto skupiny můžete buď využít nebo vymazat a vytvořit vlastní.

Výběr konkrétní skupiny zboží pro kartu Zboží a služeb

Zbozi a sluzby - Celni sklady2.jpg


Pokud již skupina, do které chcete zařadit novou položku, existuje, vyberete ji volbou Přenos (nebo pomocí klávesové zkratky <CTRL><ENTER>) a pokračujete v zadání nové položky. Pokud skupina ještě neexistuje, volbou místní nabídky Nový zobrazíte formulář pro zadání nové skupiny.

Formulář nové skupiny zboží

Zbozi a sluzby - Celni sklady3.jpg


Skupina zboží

Skupina zboží je použita spolu s registračním číslem jako jednoznačná identifikace položky na skladě. Lze zapsat jak znaky tak číslice.

Autočíslování

Zatrhněte v případě, že chcete automaticky přidělovat registrační číslo podle rostoucí číselné řady.

Název

Vyplňte textový popis skupiny zboží.

Upozornění Pokud nechcete položky dělit do skupin, pak zvolte pro všechny stejné číslo skupiny, např. 100-Skladové položky. Po volbě místní nabídky Přenos se otevře formulář pro novou položku přehledu Zboží a služby.


V nové kmenové kartě zboží vyplníte minimálně pole:

Skupina

Číslo skupiny zboží. Předvyplněno vybranou skupinou.

Registrační číslo

Základní označení položky. Spolu se skupinou tvoří jednoznačnou dvojici. Nelze zadat dvě karty se stejnými údaji Skupina + Registrační číslo. Pokud se pokusíte uložit takovou kartu, vypíše se hlášení

Duplicitní označení - nelze vložit záznam!

Název 1

Pole 100 znaků pro název položky.

MJ evidence (SJ)

Měrná jednotka evidence - jednotka, ve které se vede evidence skladu. Měrná jednotka evidence je pro potřeby modulu Celní sklady nazývána též jako Skladová měrná jednotka. Tato jednotka bude používána jako Množstevní jednotka na dokladech celního skladu.

Lze nastavit přepočítací poměry mezi Celní měrnou jednotkou (CJ) a SJ případně Ekonomickou měrnou jednotkou (EMJ) a SJ. Číselník měrných jednotek lze editovat v přehledu Oběh zboží, Zboží a služby, Měrné jednotky. Číselník lze importovat v modulu Celní případy, přehled Zákony a číselníky.

Záložka CLO

Kmenová karta zboží, záložka CLO

Novy - Celni sklady1.jpg


Celní nomenklatura, DK, Kód1, Kód2, Kód daně

Zařazení zboží dle celního sazebníku. Údaje se budou doplňovat do odstavce 33 na JCD (nebo ZJCD) při generování celního dokumentu z dokladu celního skladu.


Celní popis zboží

Popisný údaj, který se bude doplňovat do odstavce 31. na JCD (nebo ZJCD) při generování celního dokumentu z dokladu celního skladu. Musí však být nastaveno v konfiguraci celního skladu Přenos JCD 1:1 na ANO. (více viz Nastavení celního skladu)


Typ služby pro fakturaci

Pole se nastavuje v případě používání modulu Přípravná fakturace, pro potřeby celního skladu nastavte hodnotu <není>.


Záložka Celní sklad

Kmenová karta zboží, záložka Celní sklad

Celni sklad- Zbozi a sluzby- II- - Celni sklady1.jpg


Ekonomická měrná jednotka

Jednotka, ve které je zboží uváděno ve spodní části odstavce 31, na odpisových listech a v Rozpisce k AZS. Nemusí se shodovat s jednotkou množství v celním sazebníku. Musí být zvolena s ohledem na případný výskyt desetinných míst, který může komplikovat odepisování celnímu úřadu. Je vhodné zvolit takovou jednotku, která vyloučí výskyt desetinných míst (např. GRM místo KGN, pokud by se zboží mohlo vydávat v gramových množstvích).


Přepočítací poměr mezi SJ a CJ

Způsob přepočtu množství zadaného na dokladu celního skladu do množství v JCD nebo ZJCD (odstavec 41.) Číslo zadané do tohoto pole říká, kolik celních jednotek je 1 skladová jednotka. Skladová jednotka je MJ evidence.

Příklad: CN 2208 30 32 má celní měrnou jednotku LPA. Skladová jednotka je údaj MJ Evidence - tedy NAR. Víme, že 1 NAR obsahuje 0,7 litrů - a obsah lihu je v jednom litru 45%. Pak počítáme: 1 x 0,7 x 0,45 = 0,375 což je koeficient, kterým se bude násobit množství na položce dokladu a výsledkem bude množství v celní měrné jednotce.


Přepočítací poměr mezi SJ a EMJ

Způsob přepočtu množství zadaného na dokladu celního skladu do množství EMJ (odst. 31. vlevo dole) v JCD nebo ZJCD. Číslo zadané do tohoto pole říká, kolik celních jednotek je 1 skladová jednotka. Skladová jednotka je MJ evidence.

Příklad: EMJ je stanovena na LTR a MJ evidence (skladová měrná jednotka SJ) je NAR. Jedna láhev má obsah 0,7 - což je koeficient, kterým se bude násobit množství na položce v dokladu, aby vyšlo správné množství v EMJ.


Obvyklá země původu, obvyklý kód celní sazby

Pokud bude vyplněno v kmenové kartě a položka bude zadána na doklad celního skladu, bude vyplněno i pole Země původu a Kód celní sazby na položce dokladu celního skladu. Pole je volné, návazný číselník je možné použít pro vyplnění.


Obvyklá cena v cizí měně

Pokud bude vyplněna v kmenové kartě a položka bude zadána na doklad celního skladu, bude vyplněno i pole Jednotková cena bez DPH (nebo Jednotková cena bez DPH valuty) na položce dokladu celního skladu.


Základ spotřební daně ve skladové jednotce

Základ spotřební daně ve skladové jednotce je koeficient, kterým se násobí množství na dokladu a výsledek je Základ pro výpočet spotřební daně. Pokud se takto vypočtený základ vynásobí Sazbou spotřební daně - vyjde samotná spotřební daň na položku. Toto vypočítává modul Daňový sklad.

Pokud skladujete zboží podléhající spotřební dani, uveďte sem základ daně v 1 skladové jednotce. Při generování JCD program podle tohoto údaje vyplní řádek SPD v odstavci 47 a bude též schopen správně počítat Spotřební daň.

Příklad: je-li SJ u cigaret Karton, pak základ SPD je 200. Nebo: Pokud skladuji alkoholické nápoje v našem příkladě CN , pak příslušnou částku stanovím následovně: V kódu daní pro příslušnou nomenklaturu CN 2208 30 32 je Kód daně S202. Z něj víme, že Měrná jednotka SD je HLT (hektolitry) a Sazba SD je 26.500,-. (tedy za jeden hektolitr lihu zaplatím na SD 26.500 Kč)Musíme pak říct v tomto poli, kolik hektolitrů lihu je v MJ Evidence. MJ Evidence je NAR. Víme, že 1 NAR obsahuje 0,7 litrů - a obsah lihu je v jednom litru 45% a 1 HLT je 100 litrů. Pak počítáme: 1 x 0,7 x 0,45 /100 = 0,00375 a vyjde nám obsah HLT v 1 NAR.


Prodejní cena 1 ks cigaret nebo 1 kg tabáku

Pokud skladujete cigarety nebo tabák, zapište sem prodejní cenu 1 ks cigarety nebo 1 kg tabáku.


Hmotnost

Pokud bude vyplněna v kmenové kartě a položka bude zadána na doklad celního skladu, bude vyplněno pole Hmotnost na položce dokladu celního skladu (Hmotnost na kmenové kartě * množství na položce).


Toto pole lze využít v několika variantách:


Příklad Příklad nastavení hmotnosti pro položku číselníku Zboží a služby

Varianta 1.

Položka má jinou než váhovou skladovou měrnou jednotku (kusy, páry, kopy, metry, litry atd.). Hmotnost stanovíte na jednotku skladové měrné jednotky. Do pole Hmotnost zadáte hmotnost na jednotku skladové měrné jednotky. Např. jeden televizor váží 4,5 kg, do pole Hmotnost napíšete 4,5 Varianta 2.

Položka má váhovou skladovou měrnou jednotku (tuny, kilogramy atd.). Hmotnost stanovíte podle nastavené skladové jednotky. Např. kilogram sýra (měrná jednotka KGN), do pole Hmotnost napíšete 1. Tuna - do pole Hmotnost napíšete 1000.Příklad Příklad nastavení měrných jednotek

Jako Skladovou měrnou jednotku zvolíte tu, ve které chcete sledovat stav skladu. Jako Ekonomickou měrnou jednotku zvolíte tu, kterou potřebujete uvádět do odstavce 31. Celní měrná jednotka je určena podle celní nomenklatury v celním sazebníku.Podrobný popis všech polí formuláře Zboží a služby najdete zde.

další