Zaokrouhlení - Leasing

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20553Zaokrouhlení

Pro potřeby nastavení zaokrouhlení základu daně, částky daně i částky celkem je možno nastavit vlastní předpisy pro zaokrouhlení, pro každý zvlášť. Pro různé Skupiny lze přednastavit různé způsoby zaokrouhlení.

Pokud by došlo z hledika nastavení mezi součtem údajů základu daně a částky daně a částkou celkem k rozdílu, bude rozdíl v pohybech a pohybech detail automaticky zobrazen v příslušných sloupcích zaokrouhlení. O těchto rozdílech lze účtovat pomocí kontací leasingu, viz druh řádku kontace Zaokrouhlení.


Přehled Zaokrouhlení

Přehled Zaokrouhlení je seznamem všech předpisů zaokrouhlení. Přehled Zaokrouhlení otevřete ze stomové struktury, modul Leasing, Předměty, Zaokrouhlení:


Přehled Zaokrouhlení


Přehled Zaokrouhlení


Formulář Zaokrouhlení

Novou předpis pro zaokrouhlení založíte stiskem tlačítka Nový nebo klávesou <F2>, otevře se formulář Zaokrouhlení.


Formulář Zaokrouhlení


Formulář Zaokrouhlení


Na formuláři Zaokrouhlení se zadávají tyto údaje:


 • Název zaokrouhlení 1 - povinný údaj, název předpisu pro zaokrouhlení


 • Název zaokrouhlení 2 - nepovinný údaj, další název předpisu pro zaokrouhlení


 • Nahoru od čísla - nastavuje se, od kterého čísla se bude zaokrouhlovat nahoru. Platí pro následující číslice po poslední platné číslici podle počtu desetinných míst při zaokrouhlení (viz pole Počet desetinných míst).


 • Včetně - nastavuje se, jak se bude pro číslo vybrané v předchozím poli Nahoru od čísla zaokrouhlovat v případě, že se následující číslice po poslední platné číslici po zaokrouhlení přesně rovnají číslici v poli Nahoru od čísla. V ostatních případech se tato volba neuplatní.
  • Ano - poslední platná číslice se zaokrouhlí nahoru
  • Ne - poslední platná číslice se zaokrouhlí dolů
  • Statisticky - poslední platná číslice se zaokrouhlí buď nahoru nebo dolů tak, aby byla poslední platná číslice sudá


 • Počet desetinných míst - nastavuje se počet desetinných míst při zaokrouhlení.


 • Základní - informativní pole, které nemůžete měnit. Předpis pro zaokrouhlení, který je označen jako základní, je přednastaven při vygenerování databáze a nelze jej zrušit. Zaokrouhlení označené jako základní je pouze jedno. Slouží pro nastavení zaokrouhlení daně na formuláři Pohyb detail na záložce 1 - Pohyb detail i na záložce 2 - Odkupní hodnota předpis. Toto základní zaokrouhlení nelze použít při výběru na skupině ani na předmětu, pro tyto účely je nutno založit další předpisy pro zaokrouhlení, které nejsou označeny jako základní.


Příklad Pro ilustraci uvádíme několik příkladů:


Zaokrouhlit číslo 11,115001. Nastavení Nahoru od čísla = 5, Počet desetinných míst = 2. Výsledek 11,12. Nastavení Včetně nemá na výsledek vliv.

Zaokrouhlit číslo 11,114999. Nastavení Nahoru od čísla = 5, Počet desetinných míst = 2. Výsledek 11,11. Nastavení Včetně nemá na výsledek vliv.

Zaokrouhlit číslo 11,115000. Nastavení Nahoru od čísla = 5, Včetně = Ano, Počet desetinných míst = 2. Výsledek 11,12.

Zaokrouhlit číslo 11,115000. Nastavení Nahoru od čísla = 5, Včetně = Ne, Počet desetinných míst = 2. Výsledek 11,11.

Zaokrouhlit číslo 11,115000. Nastavení Nahoru od čísla = 5, Včetně = Statisticky, Počet desetinných míst = 2. Výsledek 11,12.

Zaokrouhlit číslo 11,125000. Nastavení Nahoru od čísla = 5, Včetně = Statisticky, Počet desetinných míst = 2. Výsledek 11,12.

Zaokrouhlit číslo 11,135000. Nastavení Nahoru od čísla = 5, Včetně = Statisticky, Počet desetinných míst = 2. Výsledek 11,14.

Nabídka místního menu

Pro přehled Zaokrouhlení není specifická žádná nabídka místního menu.Další strana