Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Zaměstnanci - Číselníky

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID86 Číselník zaměstnanců v systému u HELIOS Orange slouží k evidenci základních údajů o pracovnících. Číselník zaměstnanců lze využívat nejen v modulu Mzdy, ale i v dalších modulech, ve kterých je možné na doklady zařadit konkrétního zaměstnance a na základě takto zadaných údajů provádět vyhodnocování (jedná se o modul Účetnictví, Pokladna, Majetek apod.).

Obecný číselník Zaměstnanci najdete ve stromové struktuře hlavní nabídky pod nabídkou Číselníky. V přehledu uvidíte programem automaticky nadefinované sloupce, jejichž pořadí můžete změnit (viz kap. Nastav).


Editor zaměstnance

Popis jednotlivých polí editoru zaměstnance najdete v kapitole popisující číselník Zaměstnanci v modulu Mzdy.


Pás karet přehledu Zaměstnanci

Karta Přehled

Nový

Volbou Nový, kterou najdete v přehledu Zaměstnanci na pásu karet na kartě Přehled, založíte nového zaměstnance.

Upozornění V případě, že používáte modul Mzdy, měli byste pracovat s přehledem Zaměstnanci v modulu Mzdy!!!


Oprava

Volbu Oprava vyvoláte z pásu karet v číselníku zaměstnanců z karty Přehled. Touto volbou otevřete editor zaměstnance k prohlížení nebo opravě. Kromě pole Os. číslo můžete všechna pole editoru opravovat. Pole Os. číslo je nepřístupné z toho důvodu, že se jedná o jedinečný údaj, kterým se konkrétní zaměstnanec v rámci celého systému identifikuje.

Upozornění Pokud má zaměstnanec založen pracovní poměr, nemůžete v obecném číselníku zaměstnanců údaje editovat.


Zrušit

Ke zrušení formuláře zaměstnance zvolíte volbu Zrušit z pásu karet přehledu. Objeví se hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Stiskem tlačítka Ano dojde k vymazání konkrétního zaměstnance z číselníku zaměstnanců. Stiskem tlačítka Ne nebo Storno ke zrušení zaměstnance nedojde a zůstane zachován v přehledu. V případě, že se pokusíte smazat zaměstnance, který již byl v systému použit (byl zařazen např. na účetní doklad), objeví se hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat!

Program vám tohoto zaměstnance smazat nedovolí, pokud nezrušíte vazbu zaměstnance na zápisy v jiných agendách (např. na pokladním dokladu, kartě majetku).


Karta Akce

Bankovní spojení

BID105

Pomocí volby Bankovní spojení, kterou najdete v přehledu Zaměstnanci na pásu karet na kartě Akce, zobrazíte bankovní spojení zadaná pro daného zaměstnance. Bankovní spojení zde můžete také zadávat pomocí volby Nový v přehledu Bankovní spojení. Popis editoru pro zadání bankovního spojení najdete v kapitole Bankovní spojení.


Kontakty

BID116 K zadání nového kontaktu k zaměstnanci vyberete volbu Nový z pásu karet na kartě Akce. Tímto výběrem otevřete prázdný editor, ve kterém lze vyplnit různé typy kontaktů na zaměstnance. Popis zadání jednotlivých údajů najdete v kapitole Kontakty.


Osobní agenda

Po výběru nabídky Osobní agenda se zobrazí seznam následujících voleb, kterými se můžete z daného zaměstnance přepnout do dalších přehledů se záznamy, na kterých je daný zaměstnanec evidován:

 • Aktivity
 • Emaily odeslané z aktivit
 • Úkoly
 • Ceny pracovních pozic
 • Aktuálně držená pošta zaměstnancem
 • Historicky držená pošta zaměstnancem
 • Účetní deník
 • Saldokonto - přehled saldokontních zápisů všech saldokontních skupin k zaměstnanci
 • Karty majetku - přehled karet majetku k zaměstnanci k určitému období
 • Pokladní doklady - přehled pokladních dokladů k zaměstnanci
 • Doklady oběhu zboží - přehled hlaviček jednotlivých dokladů oběhu zboží
 • Položky dokladů oběhu zboží - přehled položek oběhu zboží k zaměstnanci

BID106 BID221 BID240 BID315 BID3


Dokumenty

BID5 Touto volbou, do které vstoupíte z přehledu číselníku zaměstnanců pomocí volby Dokumenty, můžete připojit k zaměstnanci, na kterém je nastaven kurzorový řádek, libovolný dokument, tabulku, obrázek či jiný soubor. Připojování provádíte formou odkazu. Tyto dokumenty lze potom jednoduše dohledat podle vlastního popisu a rychle otevřít, ať už pro opravu nebo pro čtení.

K zaměstnanci můžete připojit dokumenty, které chcete vidět pouze u konkrétního zaměstnance, ale i dokumenty, které chcete vidět v přehledu společných dokumentů. V tom případě ve formuláři dokumentu zaškrtnete políčko Zahrnout do všeobecných dokumentů.

Volbou Nový v přehledu Dokumenty otevřete editor pro pořízení nového dokumentu. Popis jednotlivých polí najdete v kapitole Dokumenty.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail