Zakázkové modifikace vyráběných dílců - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11326

Popis

Pro každý vyráběný dílec, na kterém má probíhat konkrétní zakázková modifikace, se založí fiktivní kmenová karta. Všechny tyto karty se zobrazují v přehledu Zakázkové modifikace vyráběných dílců. Pokud tedy existuje N modifikací jednoho vyráběného dílce, existuje i N fiktivních karet tohoto dílce.
Nad touto fiktivní kartou lze provádět podobné funkce, jako v přehledu vyráběných dílců. Přehled umožní definovat zakázkovou úpravu Konstrukce a technologie, stanovit základní kalkulaci výrobku a zobrazit různé výrobní přehledy pro konkrétní modifikaci vyráběného dílce.

Seznam atributů

  • Zakázková modifikace - Odkaz na konkrétní zakázkovou modifikaci.
  • Dílec - Odkaz na vyráběný dílec, na kterém probíhá daná zakázková modifikace.
  • Číslo záznamu - Jednoznačné identifikační číslo záznamu přidělené systémem.
  • Popis - Krátký textový popis fiktivní karty.
  • TPV Modifikováno - Příznak, který informuje, zda u dané fiktivní karty byla zmodifikována konstrukce a technologie.
  • Základní kalkulace modifikovány - Příznak, který informuje, zda u dané fiktivní karty byla zmodifikována základná kalkulace.
  • Poznámka - Dlouhý textový popis.

Funkce

Dokumenty

Viz Dokumenty v přehledu vyráběných dílců.

Konstrukce a technologie

Tato funkce umožní prohlížet a měnit aktuální konstrukci a technologii zakázkově modifikovaného dílce.
Zobrazí se formulář jako v přehledu vyráběných dílců. Tento formulář je rozšířen o funkcionalitu potřebnou k práci se zakázkovými modifikacemi. Pokud u daného dílce v dané zakázkové modifikaci nebyla zahájena "Modifikace TPV", tak pro tento modifikovaný dílec platí a je tedy v tomto formuláři zobrazena standardní konstrukce a technologie daného dílce platná k datu TPV zobrazeného na spodní liště formuláře. V tomto režimu není možné data (kusovníky, operace, atd.) měnit. Zahájení zakázkové úpravy konstrukce a technologie se provede pomocí funkce Zahájit modifikaci TPV. Po spuštění této funkce se k danému modifikovanému dílci založí nová konstrukce a technologie. Ta vznikne jako kopie z aktuálně platné standardní konstrukce a technologie daného dílce. Od tohoto okamžiku je možné data libovolně měnit. Tento stav je vizuálně indikován na spodní liště formuláře.
Ke zrušení zakázkové úpravy v konstrukci a technologii a tedy k vrácení se ke standardnímu TPV slouží funkce Zrušit modifikaci TPV.

Základní kalkulace

Modifikace základní kalkulace

Tato funkce umožní zadefinovat novou základní kalkulaci výrobku v dané modifikaci.

Přepočet kalkulace

Tato volba provede přepočet modifikované základní kalkulace u označených záznamů. Přepočet se provede podle dat konstrukce a technologie platných pro danou modifikaci dílce.

Odstranění modifikace základní kalkulace

Funkce odstraní u vybraných záznamů informace o modifikované základní kalkulaci. Po odstranění pro danou modifikaci dílce platí standardní základní kalkulace vyráběného dílce z TPV.

Hromadné změny

Aktualizace

Při zahájení zakázkových úprav v konstrukci a technologii se za výchozí stav k úpravám převezme aktuální stav kusovníků, operací, OPN, atd. ze standardního TPV. Pomocí této funkce je možné dodatečně aktualizovat jednotlivé části modifikované konstrukce a technologie stavem ze standardního TPV.

Kopie zakázkových modifikací

Tato funkce zkopíruje veškeré provedené zakázkové úpravy vybraného záznamu do jiné uživatelem zadané zakázkové modifikace stejného vyráběného dílce.

Odstranění zakázkových modifikací

Funkce slouží u vybraných záznamů v přehledu ke zrušení všech zakázkových úprav.

Schválení - Nastavit/Zrušit

Funkce slouží u vybraných zakázkových modifikací v přehledu k nastavení nebo zrušení vlastnosti "Schváleno". V případě, kdy na záznamech probíhá schvalovací řízení, tak nastavení vlastnosti Schváleno podléhá úspěšnému dokončení procesu schvalovacího řízení.

Kontrola vyráběných dílců

Viz Kontrola vyráběných dílců v přehledu vyráběných dílců.

Výrobní přehledy

Viz Výrobní přehledy v přehledu vyráběných dílců.

Importy

Viz Importy v přehledu vyráběných dílců.


další