Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Záložka DCH v položkách JCD Dovoz - Celní případy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Formulář pro vyplnění položky DCH

Při vyplňování položek JCD je k dispozici i záložka pro položky DCH. Zapisované číselné údaje se automaticky sčítají, prohlášená hodnota je uvedena v záhlaví formuláře. Pokud bylo zadáno dopravné, uvidíte je v odstavci 17 DCH, přičemž rozpočet mezi položky probíhá stejně jako u položek JCD. Součet DCH se automaticky přenáší do pole PONZ v záložce Údaje pro JCD v editoru položky JCD Dovoz.


Závěrečné údaje

Formulář JCD pro dovoz záložka č. 4 Závěrečné údaje

Zalozka DCH v polozkach JCD Dovoz - Celni pripady2.jpg

Kromě obvyklých údajů se na této záložce vyplňuje i zajištění celního dluhu do odst. 52. Zajištění celního dluhu. Tento údaj se přenáší do zpráv pro celní úřad a do tisků. Pokud provedete dvojitý klik v poli Jméno deklaranta / zástupce provede se automatický podpis - přese se plné jméno uživatele vyplněné v definici uživatelů v Konfiguraci / Správa systému.


DCH

Formulář JCD pro dovoz záložka č. 5 DCH

Zalozka DCH v polozkach JCD Dovoz - Celni pripady3.jpg

Formulář DCH (Deklarace údajů o celní hodnotě) má být přílohou dovozní JCD, pokud je celková cena dováženého zboží vyšší než 300.000,- Kč. Na záložce DCH můžete zapsat údaje o smlouvě a fakturách a odpovědět na sadu otázek. Pokud je otázka zatrženo, v tisku se zatrhává ANO.
Při vyplňování položek JCD je k dispozici i záložka pro položky DCH. Zapisované číselné údaje se automaticky sčítají, prohlášená hodnota je uvedena v záhlaví formuláře. Pokud bylo zadáno dopravné, uvidíte je v odstavci 17 DCH, přičemž rozpočet mezi položky probíhá stejně jako u položek JCD.


Záruka a DPH

Formulář JCD pro dovoz záložka č. 7 Záruka a DPH

Zalozka DCH v polozkach JCD Dovoz - Celni pripady4.jpg

Pro potřeby sledování výše záruk, jejich ukončení a souvisejících údajů najdete v dovozním případu záložku Záruka a DPH. Na základě vyplněných údajů lze tisknout opis např. s výší záruky a datumem a místem ukončení nebo zobrazovat pouze neukončené případy.

Výše záruky

Výpočet záruk se provede stiskem tlačítka Tritecky.jpg. v poli Výše záruky. Částka je součet celních dluhů ze všech položek.

Datum ukončení záruky

Datum ukončení záruky vyplňuji tehdy - je-li celní dluh zaplacen. Po vyplnění Datumu ukončení záruky nebo po uplynutí počtu dnů z Nastavení parametrů ode dne vystavení dokladu (Datum v závěrečných údajích) dojde k uvolnění zaručené částky.

Datum přechodu hranic

Datum přechodu hranic je informace, kdy zásilka překročila hranice.

Celní úřad ukončení záruky

Vyplňuje se celní úřad kde došlo k ukončení záruky.

Nastavení výše zaručené částky, počtu sledovaných dnů se provede v Nastavení parametrů. Aktuální údaje o stavu tranzitních případů, jako je ukončení nebo přestup hranic, získáte pomocí elektronických dotazů na stav tranzitu přes VAN operátora (viz Doručenky a odpovědi). Informace o aktuálním stavu čerpání záruk získáte v Nastavení parametrů, Tisk formulářem a sestava nazvaná Výše záruk.

V oblasti Evidence nevybrané DPH jsou také k dispozici sumární údaje o dani za celý doklad (Základ DPH 1 a DPH 1 pro sazbu 5%, Základ DPH 2 a DPH 2 pro sazbu 19%).

Načíst základy DPH z položek

Po stisku tlačítka Načíst základy DPH z položek budou sečteny základy daně z položek dokladu a vynásobeny sazbou daně. Výsledek bude zaokrouhlen na desetihaléře a zapsán do kolonky DPH1 a DPH2. K zaokrouhlení tedy dojde jen jednou až u celkové částky daně.

Načíst DPH z položek

Po stisku tlačítka Načíst DPH z položek budou sečteny z položek dokladu základy daně i částky daně zaokrouhlené na desetihaléře. K zaokrouhlení tedy dochází u každé položky zvlášť, nikoli až u celkové částky daně.

Upozornění Výše uvedená tlačítka sčítají hodnoty pouze u položek, které nemají na 3.řádku odstavce 47 uveden kód „DPH“. Uvedení tohoto kódu znamená, že daň je vybírána celním úřadem a do evidence nevybrané daně se nezahrnuje.
Upozornění Pro správné používání sazby DPH je nutné mít správně naplněný číselník DPH, který najdete v modulu Pomocné číselníky. Snížená sazba (v současnosti 5%) musí mít kód 2, základní sazba (v současnosti 19%) musí mít kód 1.
Zalozka DCH v polozkach JCD Dovoz - Celni pripady6.jpg
Upozornění Výpočet výše celního dluhu pomocí webové služby je orientační (bez záruky) a nedoporučujeme podle něj činit právní kroky (uzavírat smlouvy, provádět bankovní převody…). Stejně tak nemůže sloužit plátcům DPH k výpočtu daňové povinnosti. Vždy je nutné zkontrolovat, zda celník vypočetl CLO v očekávané výši a pokud se vypočtené CLO od očekávaného liší, tak údaje sloužící k evidenci nevybrané DPH na deklaracích ručně opravit.

další