Základní informace, instalace - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Rozšiřující moduly jsou rozšiřující funkce systému Helios Orange. Standardně se instalace provádí z Helios Store - zaškrtnutím příslušného řešení. (viz kap. Helios Store)

Upozornění Plugin nepůjde instalovat (zaškrtnout), jestliže uživatel nemá právo na stahování verzí z webu. Konkrétní plugin může též pro svou instalaci vyžadovat určitou minimální verzi Helios Orange nebo přímo aktuální verzi. I v takovém případě pak nemusí jít plugin instalovat (zaškrtnout), pakliže instalovaná verze Helios Orange není dostačující. Instalaci pluginů vždy doporučujeme provádět na aktuální verzi Helios Orange!


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Před instalací pluginu doporučujeme vždy ukončit a znovu spustit Helios Orange (všichni uživatelé, kteří příslušný plugin používají!!), ideálně též odhlášení a opětovné přihlášení do Windows. Jedině tak dojde ke korektnímu uvolnění DLL knihovny pluginu z paměti počítače(ů) a původní knihovna tak může být následně nahrazena knihovnou novou (stažením ze Store). Pokud je tento krok vynechán, může dojít k situaci, kdy navzdory spuštění instalace aktuální verze pluginu z Helios Store použije operační systém Windows původní (starou) knihovnu pluginu, která je v daný okamžik aktivní v paměti. Výsledkem je tedy to, že i přes korektně proběhnuvší instalaci (bez chybové hlášky) dojde vlastně jen k opětovnému nainstalování původní staré verze pluginu. Fakticky tedy nedojde k aktualizaci pluginu! O správně provedené aktualizaci pluginu se lze po instalaci přesvědčit v přehledu Speciální pluginy kontrolou nainstalované verze.


Je třeba dát pozor na hromadnou instalaci, případně použití více pluginů najednou (během jednoho spuštění Helios Orange). Helios Orange bez problémů zvládá načtení až 7 pluginů (knihoven DLL) postavených na tzv. Helios Orange Core. Při pokusu o instalaci více pluginů najednou může dojít k přetečení hranice 10000 GDI objektů a následně k pádu procesu Helios.exe. To je obvykle provázeno hláškou:

Varování nebo chybová hláška Out of system resources - s následným řetězcem dalších chyb

Toto je dlouhodobá vlastnost/omezení Helios Orange/Core pluginů.
Tyto Core pluginy je třeba tedy instalovat po částech, maximálně vždy 7 najednou. Jedná se o většinu distribučních obecných pluginů, dostupných přes Helios Store.


Po zvolení doplňků a potvrzení volby Instalovat je zobrazen dialog pro výběr databází, do kterých má/mají být nainstalován/y. Instalace proběhne automaticky. Po úspěšné instalaci se v adresáři Helios Orange vytvoří soubor RegPlugin.ini, ve kterém je systémové jméno a instalační kód pluginu.


Upozornění Doplňky, jako například plugin, lze nainstalovat i na omezenou dobu (např. zápůjčka, testování). Po vypršení této doby plugin sám přestane fungovat. Pokud je zápůjčka prodlužována nebo dojde po jejím ukončení k zakoupení zvoleného doplňku, je třeba provést aktualizaci licence volbou "Aktualizace Helios Store" z místní nabídky přes pravou myš v libovolném z přehledů (záložek) v okně Helios Store. Téhož lze také docílit opakovanou instalací doplňku z Helios Store.


V případě, že plugin není do databáze nainstalován při stahování z webu, lze instalaci dodatečně provést následujícím způsobem:

 • Příslušný soubor s příponou .dll nakopírujte do složky, ve které je nainstalován systém Helios Orange (tj. do složky, ve které leží soubor Helios.exe). Tento krok platí pochopitelně pouze v případě, že nebylo vůbec provedeno stažení z webu a plugin jste získali jinou cestou (mailem, na CD apod.).
 • Spusťte Helios Orange do databáze, ve které chcete provést instalaci.
 • Vstupte do modulu Nástroje přizpůsobení, Externí akce.
 • V místní nabídce přehledu Externí akce zvolte Speciální pluginy, zobrazí se přehled pluginů.
 • V místní nabídce nebo panelu nástrojů potvrďte volbu Přidat plugin.
 • Najděte a otevřte příslušný soubor .dll, spustí se instalace pluginu.

Registrace pluginu

RegPlug.png

Při prvním spuštění pluginu na každé stanici dochází k jeho registraci, tj. k zápisu do registrů Windows. Pro tento krok musí mít uživatel dostatečná práva (uživatelská práva Windows, ne SQL serveru ani Helios Orange!). Pokud uživatel daného počítače taková práva nemá, musí se na této stanici přihlásit administrátor a plugin zaregistrovat (přes Helios Orange či ručně). Poté už může plugin používat i uživatel s běžnými právy.

Upozornění V systémech Windows Vista a vyšších v případě zapnutého Řízení uživatelských účtů (tzv. UAC) nemusí proběhnout registrace korektně ani v případě, že uživatel administrátorská práva má. V takovém případě je nutné před spuštěním pluginu nejprve ukončit Helios Orange a následně jej znovu spustit přes kontextovou nabídku přes pravou myš volbou "Spustit jako správce..."

Registraci je nutné provést na všech stanicích, kde se plugin používá (i v případě síťové instalace Helios Orange).

Více o registraci pluginů naleznete zde: https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=189... plugin neodpovídá licenčním podmínkám!

Chybová hláška
 • Zjistit, zda plugin nebyl pouze zapůjčen a nevypršela doba platnosti zápůjčky.
 • Plugin možná byl pouze nakopírován a není vytvořené RegPlugin.ini se správným kódem.
 • Pokud jsou splněny podmínky registrace (obchodní část a stahování pluginu je povolené), doporučujeme:
  • smazat z adresáře Helios Orange veškeré soubory s daným jménem pluginu
  • stáhnout znovu plugin z webu. Plugin se nainstaluje se správným kódem a mělo by být vše v pořádku.


Ostatní doplňky

 • Instalace doplňku typu číselníky, konstanty, sazebníky:
  • Tyto doplňky jsou většinou ve formě SQL skriptu, který doplní data do tabulek.
   • Z výše uvedeného důvodu není možné evidovat nainstalovanou verzi doplňku a zobrazovat ji v HELIOS Store.
  • Doplňky typu číselníky jsou ve většině případů určeny k jednorázovém importu.
   • Při opakovaném importu číselníků je riziko, že budou přepsána data, která uživatel již změnil.