Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Základní údaje - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

První záložka při evidenci nového vozidla. Slouží k záznamu některých nejdůležitějších údajů o vozidlech. Především o typu vozidla a odpovědném řidiči, o pohonných hmotách a jejich normách atd.


Typové označení dané výrobcem

Textové pole pro přesné označení vozidla dané výrobcem.

Vozidlo/Návěs

Toto pole s výběrem popisuje, zda se jedná o vozidlo s vlastním pohonem nebo návěs. Nemůžete zapisovat přímo, můžete pouze volit z možností, které jsou určeny systémem.

Rozlišení majitele

Pole s výběrem, zda jde o vozidlo vlastního nebo externího majitele. Můžete tak vést evidenci pro cizí vozidla.

Středisko

Číselné pole pro přiřazení střediska, kterému je vozidlo přiřazeno. Při zadávání můžete využít návazný číselník organizační struktury. Číslo střediska můžete zadat také ručně a systém kontroluje, zda číslo odpovídá nějakému středisku z organizační struktury firmy. Pokud pro zadané číslo neexistuje středisko, upozorní na chybu. Ve volbě Nastavení parametrů můžete zadat středisko, které se bude u nového vozidla automaticky předvyplňovat.

Skupina vozidel

Pole, ve kterém vyplňujete skupinu, do které chcete vozidlo zařadit. Vyplňujete pouze pomocí návazného číselníku Skupiny vozidel. Můžete si tak sami definovat skupiny vozidel, např. tuzemská a zahraniční vozidla atd., které můžete dále využívat pro výběry vozidel podle skupin.

Obvyklé spojení/návěs

Pole pro přiřazení obvyklého spojení s přívěsem či návěsem. Lze zapsat libovolný text (SPZ) nebo vybrat z číselníku vozidel. V případě, že je na dokladu použito toto vozidlo, je automaticky předvyplněno obvyklé spojení do pole vleku.

Řidič – osobní číslo

Číselná položka pro přiřazení řidiče odpovědného za vozidlo. Můžete vyplňovat ručně, systém kontroluje, zda pro vyplněné číslo existuje zaměstnanec, nebo využít návazný číselník Zaměstnanci. Po vyplnění čísla se automaticky vyplní jméno a příjmení řidiče.

Akt.dopr.prostředek

Je-li implementován modul Celní případy, slouží toto pole pro předvyplnění údaje na JCD při výběru daného vozidla, a to jak vlastního, tak externího. Nejsou-li celní případy implementovány, pole se nezobrazuje.

Koef.náhr. za použ.fir.voz. pro soukr.účely/1 km

Číselné pole pro zadání koeficientu náhrady za použití firemního vozidla pro soukromé účely na 1 kilometr. Zadáváte opět přímo nebo pomocí vestavěného kalkulátoru.

Sledovat km

Pokud chcete u daného vozidla sledovat stav ujetých km, nastavíte na hodnotu Ano. Pokud ve stazce neuvedete u tohoto vozidla počáteční stav tachometru a počet ujetých km, systém na tuto skutečnost upozorní. V opačném případě se stav ujetých km nebude sledovat a nebudete mít možnost do těchto polí zapisovat.

Upozornění Nastavení pole sledovat km je velice důležité, pokud chcete, aby systém počítal průměrnou spotřebu pohonných hmot, resp. nadspotřebu či úsporu PHM. Pro výpočet nadspotřeby PHM je také důležité pole Norma PHM, Navýšení normy a Norma topení.

Sledovat motohodiny

V případě, že chcete u daného vozidla sledovat počet motohodin chodu agregátu, zvolíte hodnotu Ano. Ve stazce pak budete mít možnost zapisovat do polí motohodiny PS a motohodiny celkem. Pokud tyto hodnoty ve stazce nevyplníte, systém na to upozorní. Pokud nebudete sledovat motohodiny nastavíte hodnotu na Ne. Sledování motohodin se týká vozidel s přídavnými agregáty, např. jeřáby, mrazicí návěsy atd.

Navýš.nor.-vlek[%]

Číselné pole pro záznam navýšení normy spotřeby pohonných hmot při použití vleku za vozidlem. Hodnota se udává v procentech, a to přímo nebo pomocí vestavěného kalkulátoru. Opět důležitá hodnota pro správný výpočet nadspotřeby či naopak úspory pohonných hmot.


Nádrže

Dotaz nebo informativní hláška Systém umožňuje evidovat až 4 nezávislé nádrže s různými druhy PHM. U každé nádrže, kde uvedete normospotřebu, musíte zároveň vyplnit druh PHM, kapacitu nádrže (nepovinné) a u agregátu a topení také z jaké nádrže spotřebovávají PHM.

Norma PHM, Norma PHM-H, Norma MTH, Norma topení

Číselná pole pro záznam normovaných spotřeb pohonných hmot. Tato hodnota je důležitá při srovnání skutečné průměrné spotřeby s normovanou (a u hlavní nádrže pro výpočet nadspotřeby). Normospotřeba se implicitně předvyplňuje do stazky. Na samotné stazce ji však lze měnit.

Typ PHM

Pole s výběrem, které je určené pro výběr druhu používaných pohonných hmot daného vozidla. Jednotlivé druhy pohonných hmot si definujete v nabídce Doprava, Konstanty a číselníky, Kódy PHM.

PHM do nádrže

U agregátu a topení je nutné nadefinovat, odkud se čerpá PHM při "běhu" těchto zařízení.

Upozornění Tento parametr má vliv na přístupnost počátečních a koncových stavů nádrží na stazce.

Objem (kapacita) nádrže

Kapacita jednotlivých nádrží. Tento údaj najde uplatnění při vyplňování čerpání "do plného" na stazce.

Datum pořízení a Datum zařazení vozidla do evidence

Datumové položky, které můžete vyplnit přímo nebo použít kalendář. Pro pole datum zařazení vozidla do evidence je přednastaveno aktuální datum.

Upozornění Datum zařazení vozidla do evidence je počátečním stavem, od kdy je vozidlo uvedeno do provozu. Před toto datum nelze vkládat záznamy o provozu vozidla (stazky, rezervace, jízdní příkazy).

další