Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Vyřešené chyby

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Oprava Verzia 3.0.2021.0600/3.0.2021.0604, Mzdy (SK), Mesačný daňový prehľad (XML)

Do vygenerovaného mesačného daňového prehľadu (XML) sa do elementov:

DatumZisteniaOP
r01

v prípade, že majú byť prázdne vyplní hodnota "12.30.1899" a v prípade, že majú byť vyplnené, tak dátumový formát je MM.DD.RRRR namiesto DD.MM.RRRR.

Riešenie:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0616


Oprava Verze 3.0.2021.0600, Sklady

Když se ve verzi x.0.2021.0600 v přehledu dokladů, např. Příjemky, zobrazí sloupeček EC + SN celkem účto druhová a zároveň je zobrazený nějaký sloupec z Řad dokladů, objeví se chyba

Varování nebo chybová hláška Ambiguous column name 'DruhPohybuZbo'

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0604


Oprava Verze 3.0.2021.0400, 0409, Sklady, Kontrola výr. čísel

V rámci s rozšířením možností různého nastavení kontroly výrobních čísel pro různé sklady nezávisle na nastavení kontroly na kmenové kartě byla doplněna do výběru v údaji Kontrola výr. čísel volba Dle kmenové karty (C). V souvisosti s tím se ve verzích 3.0.2021.0400 a 0409 vyskytly následující chyby:

 • Nefunguje korektně akce Hromadné změny nad stavem skladu pro údaj Kontrola výr. čísel. Buď se nastaví jiná hodnota než vybraná nebo akce havaruje, viz tabulka
 • Při nastavení Dle kmenové karty (C) se při zadávání položky na účtenku pokladního prodeje se objeví okno pro zadání výrobního čísla, které je možné zavřít bez zadání hodnoty
 • Pokud nějaké externí řešení nepočítá s existencí hodnoty Dle kmenové karty (C), bude se chovat neočekávaně. Typicky nestačí testovat na Kontrola na stavu skladu <> N, aby se zjistilo, zda je číslo kontrolované, nebo není. Je třeba počítat i s možností hodnoty C, a je-li nastavena, dívat se na nastavení TabKmenZbozi.KontrolaVyrC

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0600


Oprava Verze 3.0.2021.0400, Hromadně pro e-mail

Pokud je v rámci akce Hromadně pro e-mail ve výsledném přehledu volána akce Odeslat neodeslané, dojde k chybě "List index out of bounds (11)".

Řešení
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0409
Ve verzi 3.0.2021.0400 lze obejít označením záznamů a spuštěním akce Odeslat označené.


Oprava Verze 3.0.2021.0400, Sklady, účtování skladových dokladů

Pokud na pohybovém dokladu skladu (příjem, výdej, storna) nejsou zadané související náklady, ale v kontaci jsou řádky pro související náklady s existujícími účty, vzniknou v účetním dokladu řádky souvisejících nákladů s nulovými částkami. Pokud v kontaci jsou řádky pro související náklady, ale není v nich vyplněné číslo účtu, doklad nejde zaúčtovat. Objeví se hláška:

Varování nebo chybová hláška Číslo účtu neexistuje.

Řešení
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0409
Ve verzi 3.0.2021.0400: v případě chyby "Číslo účtu neexistuje" je třeba z kontací vymazat řádky pro související náklady (pokud nejsou SN nakontovány, ani se o nich neúčtuje a řádky lze z kontací vymazat).
Ve verzi 3.0.2021.0400 lze řešit také opravným skriptem, který je k dispozici ve znalostní databázi a na vyžádání na hotline HELIOS Orange.


Oprava Verze 3.0.2021.0100 až 3.0.2021.0106, Účtovníctvo, DPH SK

Ve slovenském výkazu DAŇOVÉ PRIZNANIE - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY, platném od 1.1.2021, Vzor výkazu DPH: Vzor SK EU 2021 je chyba. Problém se týká slovenských plátců DPH i dalších daňových subjektů registrovaných k DPH na Slovensku. Chybně se načítají hodnoty do řádků 25, 29, 32, 33, 34 a 35. Chybně je tisk formulářem i XML soubor.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0119

Prosím nepodávejte slovenský výkaz: DAŇOVÉ PRIZNANIE - DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY za leden / január 2021 na verzi nižší než x.0.2021.0119 Omlouváme se za komplikace.


Oprava Verze 3.0.2021.0119 až 3.0.2021.0119, Mzdy - Odesílání PVPOJ

Verze 3.0.2021.0100 a 0106 obsahují chybu při odesílání XML zprávy PVPOJ na portál ČSSZ. Některým zákazníkům se vygeneruje XML soubor, který neobsahuje variabilní symbol.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0119

Pokud chcete přehled podat bez provedení update na novou verzi, doporučujeme vyexportovat XML PVPOJ na disk (bez certifikátů). Pak spustit ePortál ČSSZ, na této adrese je příslušný formulář: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/pvpoj-2016. Zde doplníte VS a odešlete datovou schránkou nebo přímo z portálu podepíšete elektronickým podpisem a odešlete.


Oprava Verzia 3.0.2020.0919 až 3.0.2021.0100, Mzdy (SK), Životné minimum - Exekúcie

Ak ste spúšťali aktualizáciu mzdových konštánt na verzii 3.0.2020.0919 až 3.0.2021.0100, nesprávne sa nastavila konštanta Životné minimum pre výpočet exekúcií a nepostihnuteľné sumy (viď v editore Mzdové konštanty záložka Ostatné sekcia Výkon rozhodnutia, odbory).

Riešenie:
Z HELIOS Store zo záložky Zadarmo je možné si nainštalovať upravený aktualizačný súbor pod názvom (SK) Mzdové konštanty, následne je potrebné spustiť aktualizáciu konštánt nad aktuálnym mzdovým obdobím. Ak sú už vypočítané mzdy, tak je potrebné mzdy s exekúciami prepočítať.

V prípade, že máte exekúcie vypočítané s nesprávnou hodnotou životného minima a nepostihnuteľných súm v uzavretých mzdových obdobiach je potrebné tieto obdobia odomknúť, upraviť konštanty a opätovne prepočítať dotknuté mzdy. V takomto prípade, prosím volajte službu hotline systému HELIOS Orange.

Verzia vyššia ako 3.0.2021.0100 už obsahuje správnu hodnotu tejto konštanty.


Oprava Verze 3.0.2021.0100, Speciální daňové sazby - kontrola


Před výpočtem mzdy za leden 2021 se může objevit hláška:


Legislativa platná od 01.01.2021 - Mzdové konstanty.
Ve mzdových konstantách jsou chybně nastavené:
- Speciální daňové sazby

Chcete spustit akci Aktualizace mzdových konstant?


Po aktualizaci se však objeví upozornění:

Legislativa platná od 01.01.2021 - Mzdové konstanty.
Ve mzdových konstantách jsou chybně nastavené:
- Speciální daňové sazby


Problém je, že aktuálně je tam tvrdá kontrola, že v sazbě daně 2 je 15% do 3500. Ale zákazníci to mohou mít jinak. Mají v sazbě daně 2 např. sazbu daně 15% bez hranice pro jednatele.


Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0106


Bez instalace nové verze se dá obejít takto:


V nabídce Konstanty a číselníky otevřete Mzdové konstanty do Opravy v lednu 2021 a upravíte takto:

 • sazba 1 (S1) - 15% do 10 000 - necháte, jak je
 • sazba 2 (U) - nyní zde máte 15% bez limitu - zde nastavíte položky tak jak máte uvedeno na třetím řádku (tj. 15% do 3500)
 • sazba 3 (S2) - zde uvedete hodnoty, které máte nyní v sazba 2 (tj.15% bez limitu)


Uložíte konstanty a přes Akci vyberete volbu Nastavení SDS - Srážková daň do hranice SP -> SDS2 a potvrdíte, aby se vše provedlo.


Když se podíváte znovu přes Opravu na konstanty, už by ve druhém řádku u sazby 2 měl být příznak (S2). Akorát se Vám tam nastaví 3000 (v té akci je stará hodnota). Buď znovu ručně upravte na 3500 nebo pusťte nad Mzdovým obdobím či nad Mzdovými konstantami volbu Aktualizace mzdových konstant.


Tj. správně bude (prohozen druhý a třetí řádek):

 • sazba 1 (S1) - 15% do 10 000
 • sazba 2 (S2) - 15% do 3 500
 • sazba 3 (U) - 15% bez limitu


POZOR: Je pak třeba ve Mzdových údajích stávajících zaměstnanců zkontrolovat, případně upravit nastavení Typu daně na záložce Odvody - Daně. Bohužel Typ daně nejde změnit hromadně.


Oprava Verze 3.0.2020.1200, Přijaté faktury, Účtování

Při účtování přijaté faktury se může pro řádek Záloha - ostatní částky objevit hláška

Nenalezen účet DPH pro řádek(X) Základ DPH!

Pro ostatní částky se ale žádný účet DPH nemá dohledávat.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0100
Bez instalace nové verze je možné jako dočasné řešení změnit v kontaci druh řádku ze Záloha - ostatní částky na Záloha - částka celkem a po zaúčtování faktur zase vrátit zpět na Záloha - ostatní částky.


Oprava Verze 3.0.2020.1200, Instalace verze

Při instalaci verze neproběhne změnový skript, objeví se hláška:
Změnový skript na verzi 030020200989 nebyl aplikován úspěšně
Na záznam jsou navázány další údaje, nelze smazat.
Problém se týká databází, kde jsou zapnuty daňové klíče na výkazech SK DPH vzoru 409 v období 2021.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0100


Oprava Verze 3.0.2020.1200, Sklady, Kmenové karty

Akce Přehled skladů v Kmenových kartách končí hláškou

Duplicates not allowed.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2021.0100
Bez instalace verze je možné jako náhradní řešení použít akci Stav položky v přehledu Stav skladu.


Oprava Verze 3.0.2020.0xxx, Přijaté faktury, Generuj DDPP/Real.

U verzí HeO 3.0.2020.0901, .0903 a .0904 se v iNUVIU u faktur přijatých po použití akce „Generuj DDPP/Real.“ přestal automaticky navazovat doklad DDPP/Real. (daňový doklad o přijaté platbě nebo realizační faktura). Doklad se sice vygeneruje, ale není navázaný. Je nutné ho ručně navázat.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0907
Bez instalace nové verze lze řešit opravným skriptem, který je k dispozici ve znalostní databázi a na hotline HELIOS Orange.


Oprava Verze 3.0.2020.0901, Majetek, na protokolu zavedení se u účetních pohybů neukládají procenta odpisu

Na protokolu zavedení se tlačítkem Účetní pohyby otevře editor účetního pohybu majetku, vybere druh účetního pohybu a zadá se UP Sazba % měsíční resp. UP Sazba % roční a vstupní cena a uloží tlačítkem OK. Ovšem po opětovném otevření jsou UP Sazba % měsíční a UP Sazba % roční nulové, zadaná procenta se neuloží. To má za následek, že se po vygenerování karty majetku z protokolu zavedení nevygenerují účetní odpisy! Stejně chybně se program chová i v případě používání třetích pohybů.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0903
Bez instalace novější verze lze řešit tak, že se na vygenerované kartě majetku otevřou účetní pohyby a UP Sazba % měsíční resp. UP Sazba % roční se zadá znovu. Po uložení se již účetní odpisy vygenerují. Pokud používáte třetí pohyby, je nutno provést analogicky i pro třetí pohyby.


Oprava Verze 3.0.2020.0901, Majetek, jsou nepřístupná pole v oblasti Uživatelská kontace a párovací znak

2. Na účetních i třetích pohybech (zadávaných z protokolu zavedení nebo karty majetku) jsou nepřístupná všechna pole v oblasti [2] Účtování. Jedná se o zaškrtávátko UP Uživatelaská kontace?, při jejímž zaškrtnutí se má uvolnit pole UP Kontace a UP Párovací znak. Bohužel nyní jsou tato pole vždy nepřístupná. Poznámka – stejně jako účetní pohyby se chovají chybně i třetí pohyby a pokud je povoleno účtování daňových pohybů, tak i daňové pohyby.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0903


Oprava Verze 3.0.2020.0901, Generování zajištění došlé objednávky

U verze 3.0.2020.0901 se může u došlých objednávek objevit chyba při generování návazného dokladu zajištění vydanou objednávkou nebo plánem výroby. Zobrazí se chyba „JC bez daní musí být zadána“, popř. v hlášce mohou být jiné obměny druhu ceny.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0903
Bez instalace nové verze je ve znalostní databázi a na hotline HELIOS Orange je k dispozici opravný skript.


Oprava Verze 3.0.2020.06xx, Mzdy, Statistická sestava P2-04

Od verze 3.0.2020.0600 se do sestavy P2-04 nenačítají do ř. 5 hodnoty ze mzdových složek OON u jiných pracovních poměrů kromě dohod (např. MS 690 Odstupné (částka), MS 691 Odstupné (výpočet), MS 624 Odměna statutára).

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0901

Bez instalace verze je možné aplikovat skript ze souboru Patch_0X002020060(0,5)_hp_MzP204Cz_Org.hql. Soubor uložíte, spustíte nebo případně přetáhnete na zástupce, kterým spouštíte Helios, vyberete příslušnou firmu a potvrdíte spuštění skriptu). Pak znovu vygenerujete sestavu. Nápočet do řádku by měl být již v pořádku.


Oprava Verze 3.0.2020.0610, Daňové klíče, Samovyměření

Ve verzi 3.0.2020.0610 v případě používání daňových klíčů nefunguje v účtování přijatých faktur samovyměření, řádky samovyměření se nevytvoří.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0611


Oprava Verze 3.0.2020.060x, Účetnictví, Saldokonto

Od verze 3.0.2020.0600 nelze v případě, že je založena saldokontní skupina s číslem 000, založit novou saldokontní skupinu. Objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška Duplicitní označení, nelze vložit záznam.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0610


Oprava Verze 3.0.2020.060x, Daňové klíče, účtování

Při účtování faktur a dobropisů a pohybů leasingu v případě použití více daňových klíčů se násobí počet řádků základu DPH a částky DPH počtem daňových klíčů v kontaci.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0610


Oprava Verze 3.0.2020.060x, Došlé objednávky, změna MJ

V došlých objednávkách se od verze x.0.2020.0600 při změně měrné jednotky (MJ) v editaci položky dokladu z přednastavené MJ neaktivuje přepočet ceny dle přepočtu MJ. Vzhledem k MJ se přepočte množství, ale už se nepřepočte cena. Chyba se neprojevuje v případě, že je v globální konfiguraci zatržen parametr “Ceníky včetně MJ”, což ale není výchozí hodnota.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0610


Oprava Verze 3.0.2020.0600, Banka, Bankovní výpisy

Při přenosu řádku bankovního výpisu ze vzoru se zobrazí chybová hláška „List index out of bound(-1)“ a řádek se nepřenese. V přehledu Vzory řádků bankovního výpisů, při založení nového záznamu systém hlásí chybu „Field 'CastkaDL' not found“. Po potvrzení hlášky lze nový vzor vytvořit a uložit.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0605


Oprava Verze 3.0.2020.0600, Sklady, Došlé objednávky, import


V případě, že se importují Došlé objednávky (Eshop, Obecné importy, jakékoliv externí řešení využívající uloženou proceduru hp_DosleObj_NovaPolozkaXX), naimportují se položky s nulovou cenou přesto, že v rámci importu je cena zadána.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0605
Bez instalace této verze jsou ve znalostní databázi a na hotline HELIOS Orange k dispozici opravné patche.


Oprava Verze 3.0.2020.0405, Mzdy CZ, Výkaz Antivirus - zaokrouhlení pojistného

Po ověření na Ministerstvu práce a sociálních věcí upravujeme zaokrouhlování částek pojistného pro výkaz ANTIVIRUS.

Vlivem masky a datového typu SQL se provede to, že zaokrouhlujeme pojistné matematicky na dvě desetinná místa. Podle ministerstva se má uvádět částka na dvě platná desetinná místa, to znamená, že se ostatní místa odtrhnout. Je to podle zákona o příspěvcích z Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

356, 3789865 se v současné verzi objeví jako 356,38

356, 3789865 se v po aplikování opravy objeví jako 356,37 – toto je pro ministerstvo správně.


Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0600
Pro opravu uvedeného zaokrouhlování bez instalace nové verze je nutné spustit skript Zaplata_AntivirusCZ.hql.


Oprava Verzia 3.0.2020.0402, Mzdy SK - Príjem vyplatený počas celomesačného pandemického ošetrovného

Ak má zamestnanec počas celého mesiaca pandemické ošetrovné a ZÁROVEŇ mu je vyplátený príjem podliehajúci sociálnym odvodom, dôjde k spätnému rozpočtu sociálneho poistenia, čo by nemalo vzhľadom k tomu, že tento druh nemocenskej dávky neprerušuje sociálne poistenie.

Riešenie:
Upravený výpočet sociálneho poistenia bude súčasťou verzie, ktorej distribúcia je plánovaná na 6/2020.
Bez inštalácie tejto avizovanej verzie je možné aplikovať záplatu, ktorú je možné získať na službe hotline.


Oprava Verze 3.0.2020.0400, Účetnictví, přehled Evidence pro účely DPH

Pokud je různé třídění databáze a serveru, nezobrazí se přehled Evidence pro účely DPH.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2020.0402
Pro verzi 3.0.2020.0400 je na hotline HELIOS Orange k dispozici opravný skript.


Oprava Verzia 3.0.2020.0xxx, Mzdy !SK), Migrácia

Na databázach, na ktorých prebehla/prebieha migrácia z verzie HEO 2.0.XXXX.XXXX na 3.0.XXXX.XXXX (tj na edíciu iNUVIO) počas roka 2020, sa nenastavila/nenastavuje správne mzdová konštanta pre nárok na Daňový bonus pre dieťa do 6 rokov.

Tj sa jedná o firmy, v ktorých sa použiva modul Mzdy a zároveň o obdobie tj mesiac, v ktorom prebehla migrácia (ostatné obdobia sú OK).

Riešenie:

Pre práve prebiehajúce migrácie:
Do doby, než bude úprava v distribúcii (predpokladaný termín do cca 4. 9. 2020), je nutné PO vykonaní migrácie aplikovať skript zo súboru ZmenovyskriptPoMigraciSk.hql. Súbor uložíte, spustíte alebo prípadne pretiahnete na zástupcu, ktorým spúšťate systém HELIOS Orange, vyberiete príslušnú databázu a potvrdíte spustenie skriptu.


Pre už zmigrované databázy:

Máme 2 možnosti riešenia vysporiadania vzniknutých rozdielov, pri oboch je nutné spustiť update avizovanej verzie ALEBO spustiť priložený skript.

Možnosti:

1. až vrámci vykonávania RZD/Daňového priznania za rok 2020 dôjde k automatickému doplateniu vzniknutého rozdielu daňového bonusu

alebo

2. prip. je nutné odomknúť mzdové obdobie migrácie, prepočítať mzdy zamestnancov, ktori si uplatňujú DB pre deti do 6 rokov, následne je potrebné doplatiť zamestnancom vzniknuté rozdiely a vygenerovať opravný mesačný daňový prehľad.


Oprava Verze 3.0.2019.1200, Business Intelligence

U verze Helios Orange 3.0.2019.1200 může být problém se zobrazením Business Intelligence nebo internetového prohlížeče integrovaného do Heliosu.

Řešení:

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2019.1202

Ověřte, zda nespouštíte HELIOS s volbou "Spustit jako správce" (můžete tuto volbu mít nastavenou i přímo na ikoně zástupce - na záložce "Kompatibilita", který HEO spouští) - je nutné HEO nespouštět jako správce. Popř. pokud je třeba spouštět jako správce, pak s parametrem -ie (Explorer) nebo -ich (Chrome) a zobrazení funguje.Oprava Verze 3.0.2019.1200, Celní případy, Intrastat

Nelze importovat celní sazebník za minulé období, pokus o import skončí chybou v okně Výsledek importu.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2019.1202


Oprava Verzia 3.0.2019.0907, Mzdy SK, Maximálny VZ na NP a PvN

Po zaktualizovaní mzdových konštánt na tejto verzii dôjde k nesprávnemu nastaveniu maximálneho VZ na NP a PvN.

Řešení:
Riešením je stiahnutie aktualizačného súboru Mzdové konštanty pre legislatívu SK z HELIOS Store zo záložky Súčasťou distribúcie, následné spustenie akcie Aktualizácia mzdových konštánt.


Oprava Verze 3.0.2019.0900 a 0901, Mzdy, Import do Předzpracování z XML

Při importu do předzpracování pomocí akce Importy > Formát XML dochází ve verzích 900 a 901 k chybě Access violation nebo zůstane zobrazené procesní okno a nic se neděje, je aktivní pouze tlačítko Konec.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2019.0903
Bez instalace nové verze lze vyřešit takto:
Zpracování souboru vyžaduje existenci účetních atributů (útvar, zakázka, nákladový okruh) v XML souboru. Pokud v souboru nejsou zadány (vyžaduje se i prázdné zadání), skončí import uvedenou chybou. Aby import proběhl, je nutné přidat položky Utvar, CisloZakazky, NakladovyOkruh do XML souboru ručně např. takto:

<Predzp>
  <Cislo>200010</Cislo>
  <CisloMS>210</CisloMS>
  <Hodiny>0.00</Hodiny>
  <Dny>1</Dny>
  <DnyKal>1</DnyKal>
  <DatumOd>20190902 00:00:00:000</DatumOd>
  <DatumDo>20190902 00:00:00:000</DatumDo>
  <Utvar null="1"/>
  <CisloZakazky null="1"/>
  <NakladovyOkruh null="1"/>
</Predzp>

nebo takto

<Predzp>
  <Cislo>200010</Cislo>
  <CisloMS>210</CisloMS>
  <Hodiny>0.00</Hodiny>
  <Dny>1</Dny>
  <DnyKal>1</DnyKal>
  <DatumOd>20190902 00:00:00:000</DatumOd>
  <DatumDo>20190902 00:00:00:000</DatumDo>
  <Utvar>001</Utvar>
  <CisloZakazky>2019000001</CisloZakazky>
  <NakladovyOkruh>1</NakladovyOkruh>
</Predzp>


Oprava Verze 3.0.2019.0901, Aktualizace databáze na verzi

Při aktualizaci databáze na verzi 3.0.2019.0901 se může objevit hláška

Varování nebo chybová hláška [SQL:1088,16] Cannot find the object "sys.sysrscols" because it does not exist or you do not have permissions

Řešení:
Odkliknout hlášku a pokračovat dál, na funkčnost HELIOS Orange nemá hláška žádný vliv. Od verze 3.0.2019.0903 se hláška neobjevuje.


Oprava Verze 3.0.2019.0410 až 3.0.2019.0600, MZDY – Karenční doba – pokračování nemoci z měsíce června.

Pokud je začátek nemocenské nebo úrazu zadán na poslední 3 dny v měsíci červnu a v měsíci červenci nemoc pokračovala, nemá správně dojít k proplácení prvních tří pracovních dnů nemoci (nemoc započala v měsíci červnu, tudíž před legislativní úpravou).

Není respektováno, že se jedná o pokračující nemoc a náhrada za zbývající dny do prvních tří dnů je proplacená.

Příklad:

 • Nemoc započala 28.6.2019, což je u pravidelného kalendáře pracovní den.
 • Nemoc pokračovala např. do 2.7.
 • Za 1.7. a 2.7. byla chybně proplacena náhrada (1.7. a 2.7. jsou pracovní dny).

Řešení: Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2019.0603


Oprava Verze 3.0.2019.0600, účtování z prvotní evidence.


Při účtování z prvotních evidencí, kde je uveden zaměstnanec, se nerespektuje nastavení na účtu - zaměstnanec zakázán. Účtování se vždy rozpadává na zaměstnance.

Řešení: Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2019.0603


Oprava Pokladní prodej, od verze 3.0.2018.0900

Finanční vratka - v tržbách EET generovaných k finanční vratce byla pouze hodnota celkové tržby EET, chyběly dílčí částky základu a daně.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2019.0410


Oprava Verze 3.0.2019.0401, Fakturace a EET

V případě, že je vydaná faktura zadána záporně (nikoliv jako dobropis) a generuje se z ní úhrada pokladním dokladem, jde celková tržba do EET kladně, dílčí částky základu a daně jdou správně záporně.

Řešení
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2019.0410

Postup opravy po nahrání opravného skriptu nebo verze HELIOS Orange vyšší než 2.0.2019.0405:

 • Spustit nad chybně zaregistrovaným pokladním dokladem akci: Kopie dokladu – EET Storno minusem
 • K příslušné faktuře vygenerovat znovu pokladní doklad


Oprava Verze 3.0.2019.040x, Sklady, nákup a prodej
 • Funkce Aktualizace ceny dle aktuální cenotvorby dotáhne cenu jen pro jednu položku a ostatní vynuluje, nedotáhne správně ceny.
 • Dochází k nesprávnému dotažení ceny na položku dokladu v případě, kdy jsou ceny v návazných skupinách karet nebo jako nabídkový ceník a zároveň je definovaná cena v CÚ. Stane se to, že se nevezme cena s vyšší prioritou (návazné skupiny karet nebo nabídkový ceník), ale uplatní se nesprávně cena s nižší prioritou dle CÚ.

Řešení: Bude opraveno ve verzi následující po 3.0.2019.0403, předpoklad uvolnění verze 15.4.2019

Pro verze 401 a 403 je k dispozici na hotline HELIOS Orange opravný skript.


Oprava Verze 3.0.2018.0500, Mzdy - Chyba při provedení listopadové uzávěrky

Při provádění měsíční uzávěrky za měsíc listopad se objevila chyba: Kopírování TabMzDovolSk - Neplatný název sloupce ID. Uzávěrka měsíce listopad se neprovedla.

Řešení:
Je nutné aktualizovat na novou verzi HELIOS Orange.


Oprava Verze 3.0.2018.0900, Sklady, strom návazných dokladů

Od verze 3.0.2018.0900 se objevuje chyba, kdy ve stromu návazných dokladů nejsou vidět všechny navázané doklady, především jde o vazby zálohová a realizační faktura, může se ale projevit i v jiných případech.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2018.0909


Oprava Verze 2.0.2018.0900 a 0901, Editory

V editorech, kde programátor vynucuje nastavení fokusu na jiné editační políčko než první možné, např. v editoru účetního deníku na pole účet, nebo ve mzdových editorech, nedojde k tomuto vynucenému nastavení a je aplikováno standardní nastavení, tedy na první možné editovatelné políčko.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2018.0902


Oprava Verze 3.0.2018.0600, Pokladna

Když se dá v pokladním dokladu nová položka, vyplní se účet a sazba DPH, neobjeví se políčka pro Základ DPH a Částku DPH.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2018.0601
Ve verzi 3.0.2018.0600 je řešením uložit položku a znovu jí otevřít, pak už se chlívky zobrazí správně.


Oprava Fakturace, daňový kurz

Od verze 3.0.2018.0413 se v případě otevření dokladu do opravy nedrží uživatelem zadaný daňový kurz a doplní se automaticky dohledávaný, dle zadané konfigurace, aniž by o tom byl uživatel informován.

Platí pro faktury přijaté i vydané, kdy je na dokladech "Režim kurzu DPH pro faktury" nastaven na "Přímo na fakturách" a zároveň "Zdroj kurzu DPH" je zvolen "Daňový kurz" a zároveň je uživatelem vybrán jiný kurz, než je kurz automaticky dohledávaný. V takovém případě se uživatelem preferovaný kurz na doklad uloží, ale pokud dojde kdykoliv potom znovu k otevření dokladu do opravy, kurz DPH se bez informování uživatele opět změní na automaticky dohledávaný.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2018.0600


Oprava Verze 3.0.2018.0500, Správa osobních údajů, Požadavky, Tisk

Ve verzi 3.0.2018.0500 se v přehledu Správa osobních údajů, Požadavky objeví při tisku formulářem chyba:

Varování nebo chybová hláška Nemohu zkompilovat program: SubReport2.Variable7OnCalc

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2018.0507


Oprava Migrace na edici iNUVIO, související náklady

V některých případech se v iNUVIU migračním nápočtem nenapočte FIFO fronta souvisejících nákladů, tj. do finančního stavu skladu nejsou napočítány související náklady. Děje se v případě, že zákazník používá související náklady a má zároveň v globální konfiguraci nastaven Druh skladu SN na hodnotu FIFO. Oprava bude v následující verzi, nebude řešit již migrované zákazníky, u kterých problém nastal.

Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2018.0507

Pro dřívější verze je na hotline HELIOS Orange k dispozici opravný skript.


Oprava Pokladní prodej, od verze 3.0.2018.0400

Od verze .0400 je chyba v pokladním prodeji, kdy se nerespektuje cenová úroveň (CÚ) nastavená na řadě pokladního prodeje. V případě, že mají zákazníci nastavenu CÚ v konfiguraci i na řadě, dotáhne se pro položku účtenky cena z konfigurace na místo z řady účtenky.

Chování bylo dříve správně takové, že pokud byla zadaná cena na řadě i v konfiguraci pokladního prodeje, vzala se ta z řady. Pokud ale položka v CÚ nastavené na řadě neměla cenu, nedotáhla se už cena z konfigurace, což bylo žádoucí. Cena z konfigurace se dotáhla jen v případě, že se nejednalo o řadu, která měla zadánu CÚ.

Řešení:
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2018.0500 Pro nižší verze je na vyžádání k dispozici opravný skript.


Oprava Sklady, akce Najdi doklad

Nad přehledem položek i v dalších přehledech nefunguje akce Najdi doklad. Zároveň dochází v souvislosti s použitím této akce i k zamrzání stromečku, který lze probudit prokliknutím do jiného přehledu např. Kmenové karty.
Najdi doklad ve stromu návazných dokladů je funkční.
Pokud se po akci najdi doklad stiskne tlačítko obnovení nebo F5, skočí kurzor na správný doklad.

Řešení
Vyřešeno ve verzi HELIOS Orange 3.0.2018.0500


Oprava Verze 2.0.2018.0004, Mzdy, Příloha k žádosti o nemocenskou

Ve verzi 2.0.2018.0004 se vyskytnul problém s elektronickým podáním Přílohy k žádosti o nemocenskou za leden 2018.

Vyřešeno ve verzi 3.0.2018.0006


Oprava Mzdy, Srážky ze mzdy v cizí měně

V případě mzdových složek skupiny Srážky ze mzdy vyplácené v cizí měně není možné v paušálech a srážkách, v editoru mzdových složek ve výpočtu mzdy a v předzpracování zadat kód cizí měny. Nedojde k výpočtu částky v cizí měně.

Vyřešeno ve verzi 3.0.2018.0006


Oprava Verze 2.0.2018.0001, Oběh zboží, převody dokladů, kontaktní osoba

U převodů mezi doklady se chybně nepřenáší kontaktní osoba ze zdrojového dokladu. Přepisuje jí přednastavená kontaktní osoba u organizace.

Vyřešeno ve verzi 3.0.2018.0006


Oprava Verze 2.0.2018.0001, Oběh zboží, převody dokladů, měna

Při převodu dokladů se nerespektuje měna na zdrojovém dokladu - převezme se měna z organizace, je-li nastavena.

Vyřešeno ve verzi 3.0.2018.0006


Oprava Verze 2.0.2017.1016, Pokladní prodej

Pokud je uživatel v modulu Pokladní prodej / Řada účtenek a dá přes pravou myš volbu "Aktualizace stavu", je třeba vždy zadat datum i přesto, že je popsána možnost, kdy se datum nezadá a provede se aktualizace pro všechny doklady.

Vyřešeno ve verzi 3.0.2018.0004


Oprava U verze nižsí než 3.0.2018.0006 se v rámci převodu dokladů v modulech Sklady, Nákup a a prodej a Fakturace mohla v některých případech objevit chyba, že na položkách a hlavičce cílového dokladu byl různý kurz.

Vyřešeno ve verzi 3.0.2018.0006