Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Vracení DPH - Vracení DPH

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID1246

Tato volba je přístupná pouze v případě, že má uživatel platnou licenci na submodul Vracení daně. Poplatník daně má nárok na vrácení daně v členském státě, ve které mu bylo dodáno zboží nebo služby, podáním žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu daňového úřadu ve státě, v kterém má sídlo.

Editor Vracení DPH

 • Hlavička (žádost) vracení DPH BID1246
  • hlavička Vracení DPH určuje datumový rozsah, seznam zemí, koeficient pro krácení daně pro žádost o Vracení DPH a bankovní spojení (vlastní organizace)
  • hlavičku Vracení DPH lze uzavřít, poté do ní nelze již zařadit žádný úč.řádek
  • nelze zadat hlavičku Vracení DPH, která by se překrývala s jinou neuzavřenou hlavičkou pro téže země
  • k hlavičce Vracení DPH lze přiřadit země, do Vracení DPH pak budou načítány účetní záznamy s účtem DPH jen pro dané země
  • pro každou zemi lze definovat, zda se jedná o "Žadatele" či "Zástupce" a přiřadit i konkrétní bankovní spojení dané země. Tyto údaje lze editovat použitím akce "Bankovní spojení" v lokálním menu přehledu přiřazených zemí nebo pomocí tlačítka "Bankovní spojení" . Pro nastavení "Žadatel" lze přiřadit bankovní spojení vlastní organizace a pro nastavení "Zástupce" lze přiřadit bankovní spojení ostatních organizací.
 • Položky Vracení DPH
  • lze zobrazit z přehledu hlaviček Vracení DPH
  • položka Vracení DPH obsahuje údaje o konkrétním dokladu Vracení DPH (identifikace dokladu, země, organizace, párovací znak, datum, částky DPH, kód Vracení DPH, dovoz/nákup a popisy)
  • částka odpočtu DPH je určena jako částka DPH * koeficient / 100
Upozornění Položky Vracení DPH nelze ručně přidávat, jen přenášet z úč.deníku

Pás karet - Přehled

Nový

Založí žádost o vrácení DPH pro nové období.

Oprava

Otevře editor žádosti o vrácení DPH k editaci.

Zrušit

Smaže neuzavřenou žádost o vrácení DPH.

Pás karet - Akce

Zobrazení přehledu

Zobrazení přehledu položek pro dané Vracení DPH.
V zobrazeném přehledu v Pásu karet Akce jsou k dispozici tyto volby:

 • Účetní řádky - zobrazí přehled úč. řádků položky Vracení DPH
 • Hromadná změna - umožňuje hromadnou změnu kódu Vracení DPH a dovoz/nákup
 • Kontrola identifikace dokladů - je akce, která zkontroluje, zda není porušena vazba mezi číslem úč. dokladu v deníku a na položkách Vracení DPH (k porušení vazby by nemělo normálním provozem dojít).
  Akce vedoucí k porušení jsou v lokálním menu deníku zakázány, má-li daný účetní řádek vazbu na Vracení DPH - jedná se např. o akce "Změna čísla dokladu" nebo "Přesun dokladu do jiného DUD"

Účetní řádky

Zobrazí přehled úč.řádků zařazených do Vracení DPH

Účetní doklady

Zobrazí přehled úč.dokladů, které obsahují řádky zařazené do Vracení DPH

Kódy vracení DPH

Výběr ze seznamu kódů.

Uzavření Vracení DPH

Uzavře Vrácení DPH pro editaci.

Otevření Vracení DPH

Otevře Vrácení DPH pro editaci.

Vracení DPH v účetním deníku

Vracení DPH lze realizovat pouze volbou Vracení DPH která se nachází v účetním deníku v pásu karet Akce. Tato akce vygeneruje z označených úč. řádků položky Vracení DPH.

Účetní řádky musí splňovat tyto podmínky :

 • fáze účtováno nebo zaknihováno
 • účet DPH musí mít nastaveno místo plnění Vracení DPH
 • musí mít jednoznačný párovací znak a organizaci
 • musí existovat vhodná hlavička Vracení DPH

Před generováním položek Vracení DPH se musí v editoru zadat: Kód Vracení DPH - z číselníku kódů Vracení DPH Dovoz / nákup (toto nastavení bude přiřazeno všem generovaným položkám Vracení DPH)
Při generování může dojít k těmto chybám :

 • Účetní záznam je již do Vracení DPH převeden.
 • Účetní záznam je blokován jiným uživatelem.
 • Doklad je ve fázi pořízeno.
 • Místo plnění na účtu DPH není Vracení DPH.
 • Liší se měna na dokladu a měna účtu DPH.
 • Nenalezena vhodná hlavička Vracení DPH.
 • Nejednoznačná hlavička Vracení DPH.
 • Chybí párovací znak.
 • Nejednoznačný párovací znak.
 • Chybí organizace.
 • Nejednoznačná organizace.

Opravu některé položky Vracení DPH lze provést tak, že se položka smaže a příslušné opravené úč. záznamy se pomocí akce Vracení DPH v účetním deníku přenesou zpět do Vracení DPH.

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail