Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Verze 3.0.2021.0926 - Změny 2021

Z Wiki iNuvio
Přejít na: navigace, hledání


Banka

Oprava Účtování bankovních výpisů nezohlednilo nastavení na bankovním účtu: Text do účetnictví na bankovním výpise.

Opraveno. Požadavek na text do účta "Uživatelský sloupec položky" je respektován.


Oprava Opraveno dotahování kurzů do bankovního výpisu. Jako rozhodné datum pro dotažení kurzu z kurzového lístku systém použije datum "Import - datum kurzu". Je-li prázdné, pak datum "Datum úhrady".


Oprava Řádky bankovních výpisů - Hromadné změny

Opravena chyba, kdy hromadná změna nad řádkem bankovnho výpisu v cizí měně s navázanou úhradou faktury vymazala z úhrady kurz cizí měny.


Celní případy

Oprava Import organizací - pokud bylo v xml pouze EORI bez dalších dat pak se organizace nedohledala.

Opraveno.


Fakturace

Oprava Přenos dokladů z jedné databáze do druhé přes Zprávy, formát HELIOS-XML, nepřenášel správně údaje k režimu One Stop Shop (Režim OSS, Země DPH). Opraveno.


Majetek

Oprava Karty majetku - Pohyby umístění - Rozúčtování 3P

Opravena chyba, kdy při účtování 3. pohybů nebylo přihlíženo k nastavení Rozúčtování 3P na pohybech umístění.


Mzdy (CZ)

Novinka Distribuční mzdové formuláře verze 2x

POZOR!!!
Dovolujeme si informovat o tom, že od 1.1.2022 přestanou být legislativně podporovány formuláře, které byly ve verzi 2x (jedná se hlavně o výplatní lístky, mzdové listy ...).

Tyto staré formuláře byly nahrazeny v programu iNuvio formuláři novými.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Registračný list FO platný od 17. 11. 2021

Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre RLFO a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy RLZEC v2022, ku ktorému dôjde dňa 16.11.2021 a k jej aktivácii 17.11.2021, 00:00:00.

Na základe tejto zmeny bol v systéme HELIOS iNuvio:

1. upravený nasledovný formát správ:

Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)

POZOR:
Pri generovaní správy sa systém spýta:
"Použiť štruktúru XML platnú od 17. 11. 2021?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO, bude súbor vygenerovaný v novej štruktúre v2022, ak používateľ zvolí tlačidlo NIE, vygeneruje sa v štruktúre v2021_1.

2. vytvorený nový distribučný tlačový formulár:

Sys. č. / Názov / Platnosť od
-400427 / Registračný list FO / 01.11.2021


Novinka NOVINKA - Kontrola dlhodobo nezamestnaný s odvodovou úľavou vs vznik pracovného pomeru po 31. 12. 2021

V súvislosti s ukončením odvodovej úľavy pre zamestnancov - dlhodobo nezamestnaných a z najmenej rozvinutého okresu k 31. 12. 2021 boli od mzdového obdobia 1/2022 v editore Mzdové údaje schované atribúty:

  • Dlhodobo nezamestnaný - uplatniť pre SP a ZP pri vzniku PP
  • Soc. poist. do
  • Zdr. poist. do
  • DN - najmenej rozvinutý okres


Novinka ÚPRAVA - Informačné karty č. 8, 9 - číslo pasu/OP

V distribučných tlačových formulároch pre Informačné karty č. 8, 9 (cesta: Doplňujúce údaje) bola upravená položka "Číslo cestovného dokladu - identifikačná karta", tak aby v prípade neexistencie pasu sa zobrazovalo číslo občianskeho preukazu (doteraz sa zobrazovalo len číslo pasu, ak existovalo). Jedná sa o nasledovné tlačové formuláre:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-403166 / Informačná karta č.8 / 1.1.2019
-403167 / Informačná karta č.9 / 1.1.2019


Novinka POZOR - Distribučné mzdové formuláre verzie HELIOS Orange (2.0)

Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že od 1.1.2022 prestanú byť legislativne podporované formuláre, ktoré boli vo verzii HELIOS Orange (2.0) (jedná se hlavne o výplatné pásky, mzdové listy, prehľad dochádzky ...).

Tieto staré formuláre boli nahradené v programe HELIOS iNuvio formulármi novými.

QMS Systém řízení kvality

Novinka Po doplnění parametrů QMS o možnost vypnout dialog s dotazem na datum po spuštění akce "Generování opakovaných úkolů" v agendách Správa měřidel, Údržba strojů a zařízení se dialog začal aktivovat, pokud je akce spuštěna automatem a parametry nejsou vypnuty. Navráceno původní chování, tj. při spuštění akce automatem se dialogu nezobrazuje nikdy.


Oprava Reklamace přijaté - akce Generuj dobropis neumožnila dle faktury vydané vygenerovat dobropis, pokud faktura vznikla z výdejky dokladovým převodem. Opraveno


Výkazy a finanční analýza

Novinka 1. v přehledu Období výkazu je přejmenována akce Zablokovat období výkazu a Odblokovat období výkazu na Uzavření období výkazu a Otevření období výkazu.

2. totéž jako v bodu výše došlo k přejmenování i v přehledu "Období výkazu detail"

3. Při tvorbě výkazu v přehledu "Výkazy standardů" vyberu v editoru výkazu v poli "Období výkazu" příslušný rok. V datumových polích níže se nově doplní "Datum od" a "Datum do" jako v českých legislativních výkazech.

4. Akce "Uzávěrka", která je nyní v přehledu Operace standardizace do přehledu "Konstanty a čísleníky" - "Období výkazu", je nově navíc i v přehledu Období výkazu. Je nutno vybrat Číslo standardu, kde má být uzávěrka provedena. Při opakované uzávěrce se použije stejné číslo standardu.


Oprava Byly opraveny chyby při vystavování platebního příkazu (PP) ze saldokonta v případech:

1. Faktura přijatá se zádržným. Zádržné je účtováno na jiném analytickém účtu v jiné saldokontní skupině. Z této saldokontní skupiny nešel vygenerovat PP na částku zádržného.
2. Dobropis vydaný účtovaný z modulu fakturace. Ze salda nešel vygenerovat PP na částku dobropisu.