Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Verze 3.0.2021.0900 - Změny 2021

Z Wiki iNuvio
Přejít na: navigace, hledání


Banka

Novinka Bankovní výpis - Úhrady - Přenos ze saldokonta

V editoru bankovního výpisu na záložce 2 - Úhrady byla doplněna nová akce Přenos ze saldokonta. Použitím této akce lze z vybrané saldokontní skupiny přenést do úhrad více saldokontních řádků najednou.
Úhrada se založí maximálně do výše částky transakce řádku bankovního výpisu. Při přenosu saldokontích řádků je kontrolována měna saldokontního řádku a měna transakce.


Novinka Účel platby na platebních příkazech

V globální konfiguraci modulu Banka lze na záložce Platební příkazy / Ostatní nastavit, co se má při generování platebního příkazu z fakturace přenést do účelu platby:

 • Řada a pořadové číslo (výchozí hodnota - přenášet)
 • Název organizace/Zaměstnance (výchozí hodnota - přenášet)
 • Popis dodávky (výchozí hodnota - nepřenášet)
 • Objednávka (výchozí hodnota - nepřenášet)


Novinka Akce Hromadné změny v přehledu Řádky bankovního výpisu byla doplněna o možnost hromadné změny Data úhrady označených řádků BV.

Pokud bude označený řádek zaúčtovaný, pak se akce neprovede.
Pokud bude k řádku bankovního výpisu navázána úhrady faktury, pak se změna propíše až do úhrady faktury.


Novinka Generování pokladních dokladů z výpisu

Nad hlavičkou i řádky BV je nová akce Pokladní doklady -> Generování.
Před prvním spuštěním akce je třeba na bankovním spojení vlastní organizace nastavit údaje na záložce č. 4 - Pokladna, a to především účet (261xxx), ostatní údaje jsou nepovinné. Pokud není předvybrána Pokladna, bude uživatel při generování pokladního dokladu dotázán systémem, do které Pokladny se má pokladní doklad vygenerovat.
Atribut Automaticky po zaúčtování znamená, že po zaúčtování řádku BV nebo BV se uživateli zobrazí přehled s řádky BV, které mají účet z bankovního spojení (261xxx) a nemají navázanou úhradu. Řádky je následně možné označit a spustit Akce - Pokladní doklady -> Generování. Při generování PD je kontrolováno, že řádek BV neobsahuje úhradu. Pokud úhradu obsahuje, pokladní doklad se nezaloží. Vygenerované pokladní doklady lze zobrazit přes Akci - Pokladní doklady -> Přehled.


Novinka Upraveny veřejné názvy sloupců TabBankVypisR.StavPripravyUcto = Výsledek přípravy účtování

TabBankVypisR.StavAutoUhrady = Výsledek autom. přiřazení úhrad

K těmto sloupcům doplněn nový stav "Upraveno ručně" (fialové kolečko).


Novinka Příprava účtování zálohové faktury

Pokud je k řádku bankovního výpisu navázána úhrada zálohové faktury a příprava účtování doplní účet z nastavení na řadě zálohového dokladu, pak se účetní dimenze (útvar, zakázka, zaměstnanec, ...) doplní dle hlavičky návazné zálohové faktury.


Novinka U Smluv o inkasu byla doplněna kontrola na jednoznačnost UMR - identifikace inkasního vztahu - pro kombinaci vlastního bankovního spojení a bankovního spojení protistrany.


Novinka Bankovní výpisy - Příprava účtování

Do akce Příprava účtování byla doplněna kontrola na měnu. Pokud nesouhlasí měna transakce řádku bankovního výpisu s měnou zdroje pro dotažení účetního účtu, pak se zobrazí upozornění (shodné jako upozornění při automatickém přiřazení úhrad).


Novinka Upraveno číslování účetních řádků v případě postupného účtování bankovního výpisu.

V případě, že se v datech nachází jakýkoliv bankovní výpis ve stavu "Účtován částečně", nelze přepínat globální konstantu "Způsob účtování protihodnot".
Je to z důvodu zamezení nesprávného číslování úč.řádků při částečném účtování bankovních výpisů.


Novinka Při připojování firemní platební karty k řádku bankovního výpisu je z firemní platební karty do bankovního výpisu nově přenášen i zaměstnanec.


Novinka U pokladních dokladů generovaných z bankovních výpisů je doplněna vazba na řádek bankovního výpisu, kterou lze zobrazit přes Nastav.


Novinka Do přehledu Kartového centra byl přidán sloupec "Stav přiřazení výpisu".

Dle aktuálního stavu přiřazení bankovních výpisů na položky Kartového centra může nabývat hodnot:

 • Nepřiřazeno - žádnému řádku Kartového centra není přiřazen řádek bankovního výpisu
 • Přiřazeno částečně - některým řádkům Kartového centra je řádek bankovního výpisu přiřazen, některým není
 • Přiřazeno - všem řádkům Kartového centra je přiřazen řádek bankovního výpisu


Novinka Bankovní výpisy - Úhrady leasingu

V řádku bankovního výpisu na záložce 2 - Úhrady je v oddílu pro Úhrady leasingu nová akce Přenos leasingu, která nově umožní přímo z řádku BV navázat pohyb leasingu.
Aby byla akce přístupná musí být řádek BV nejprve uložen.
Po potvrzení akce uživatel vybere Skupinu leasingu a následně Předmět leasingu a konkrétní pohyb.


Novinka V rámci přípravy účtování popř. účtování bankovního výpisu, pokud se dohledá více stejných bankovních spojení protistrany na řádku výpisu a u všech záznamů bude stejné číslo Účetní vazby, použijí se údaje z této účetní vazby.

Pokud bude navíc u všech dohledaných bankovních spojení, která budou mít shodnou účetní vazbu, zatrženo i "prioritní", pak bude účetní účet přednostně doplněn z účetní vazby a nebudou probíhat další dohledávání.


Novinka Generování platebních příkazů ze saldokonta (účetnictví)

Pokud je Saldo v přípravě saldokontního řádku rovno nebo menší než nula, pak nelze vygenerovat platební příkaz.


Novinka Nová akce nad řádky bankovního výpisu Generovat pomocný text. Akci lze použít:
 • pouze pro zaúčtované řádky
 • hromadně pro označené záznamy
 • pouze pro řádky bez úhrad

Pokud je v globální konfiguraci Banky povoleno Hledat v Pomocných textech dle účelu platby, pak při akci Příprava účtování bude účetní účet dohledáván i v Pomocných textech vygenerovaných výše uvedeným způsobem.


Oprava Při navázání faktury k firemní platební kartě se do položky transakce nepřenášel párovací znak. Opraveno.


Oprava Automatické přiřazení úhrad - založena úhrada s chybným variabilním symbolem

Pokud akce Automatické přiřazení úhrad dohledala úhradu přes účetní deník, pak se v určitých případech mohla do řádku bankovního výpisu založit úhrada s chybným variabilním symbolem.
Opraveno, aby se v tomto případě vždy variabilní symbol shodoval s variabilním symbolem řádku bankovního výpisu.


Oprava Upravena akce Stav bankovní účtů. V případě, že účet z účtového rozvrhu 221xxx měl nastaveno Sledovat CM = ANO, měna = hlavní měně, pak se chybně zobrazoval sloupec Stav účetního účtu.


Oprava Při ručním zakládání tuzemského platebního příkazu, kdy nový řádek byl založen přes akci Nový v editoru řádku PP (tlačítko na spodní liště vedle OK, které uloží řádek PP a zároveň otevře prázdný editor pro nový záznam) končilo hláškou Access Violation.

Opraveno.


Celní případy

Novinka Import číselníků - úprava importu číselníku dokpre.xml : předchozí doklady.

Změna na straně GŘC - stejné kódy můžou být v xml obsaženy duplicitně, pro různé režimy.

stará verze vs nové číselníky : mohlo se stát, že některé kódy nebyly přístupné v modulu ICS Dovoz a byly pouze v ECS Vývoz/NCTS - a naopak. (např 821). Upraveno.


Novinka Oprava importu CZ529A a TDKL07 - bude importovano jako EORI, ne DIČ.


Novinka Záruky - možnost odeslat xml zprávu DI_ZAJRU CZ234A (Dotaz na stav aktivního ručení) bez možnosti vyplnění konkrétního uživatele záruky.


Novinka ECS Vývoz - úprava převodu deklarace na ICS Dovoz:

Při výskytu MJ “---“ ve zdrojové deklaraci bude ve vytvářené deklaraci použita v Předchozím dokladu MJ “KGM”.


Celní sklad

Novinka Změna v generování ICS dovoz z výdejek celního skladu.

Pokud jde o režim zpětný dovoz (kód režimu začíná číslicí 6), tak se vygenerují předchozích doklady s kódem EX, jinak s kódem IM.


CRM

Novinka Aktualizace/ověření dle ARES - při vyhledávání údajů k organizaci v rejstříku ARES se nově využívá z odpovědi na dotaz BASIC i sekce
 • <D:PF zdroj="RZP">
 • <D:KPF>NNN</D:KPF>
 • kde KPF je kód právní formy a NNN nabývá pro fyzické osoby hodnot 100-108, ostatní hodnoty jsou určeny pro právnické osoby

Na základě tohoto číselného kódu se nabízí k aktualizaci sloupec Právní forma pro jednu z hodnot Fyzická osoba/Právnická osoba. Pokud standardně získáváte údaje o organizacích z ARES, doporučujeme nastavit v globálních konstantách Firemní konstantu "Výchozí typ organizace (právní forma)" na Neurčeno.


Doprava

Novinka Doprava - rezervace vozidel - rozšířeno o atribut číslo zakázky

Využití vozidel - ve sloupci s identifikací vozidla zobrazen typ vozidla


Novinka Do položek fakturačního předpisu byla doplněna volba, zda ceníková sazba má být identifikována podle vozidla nebo vleku ze stazky (případně jako součet obou sazeb).


EET

Novinka EET - nová verze knihovny EETComunic.DLL 3.0.1.8
 • Nový parametr do nepovinného konfiguračního souboru EETComunic.ini:
  • Prodleva - v ms. Není závislá na parametrech logování, pokud je nastavena > -1, je zapnuta. Používá se při zpracování XML zpravy z EET serveru. V některých instalacích se stávalo, že HTTPStatusCode = 200 (Vše je OK a načteno) stejně přijaté XML nebylo celé. Může pomoci zbrzdit proces a 3x opakovat, takže celkové zbrzdění v nejhorším případě je 3 x prodleva. Pokud ani tak neprojde, bude chyba někde v komunikaci HW.
 • Příklad definice v EETComunic.ini

[EET] LogFile = C:\TEMP\EETLog.log Run=0 Prodleva = 200

 • kde parametry:
  • LogFile - jméno log souboru, do kterého informace jsou postupně zapisovány
  • Run - hodnoty 1 - spuštěno logovaní/0 - zastaveno logovaní


Oprava EET - akce Test nastavení EET přestala fungovat - vracela systematicky chybovou hlášku: Kód poplatníka BKP je prázdný. Opraveno.


eServer

Novinka Notifikace eServeru používají TLS 1.2, nutné například pro smtp.seznam.cz.


Fakturace

Novinka Na přijaté faktuře se při zadávání vedle údaje Dodavatelská faktura nově kontroluje na duplicitu i údaj Evidenční číslo daňového dokladu. Doplněna i kontrola na vyplnění údaje Dodavatelská faktura při ukládání přijaté faktury.


Novinka Protože některé subjekty nejsou a nebudou schopny v řádných termínech splatnosti hradit svoje závazky (dluhy), je důležité mít možnost po dohodě obou obchodních partnerů snadno upravit (prodloužit) datum splatnosti faktur přijatých i vydaných, jak na straně dodavatele, tak i na straně odběratele.

Základní vlastnosti:

 • I na zrealizovaných a zaúčtovaných dokladech
 • S automatickým promítnutím data splatnosti (příp. i data salda) i do účetnictví a saldokonta.
 • Týká se jak data splatnosti faktur, tak i zádržného.
 • Na speciální práva
 • Všechny změny jsou logovány ve speciálním přehledu změn.
 • V přehledu změn je možno navázat dokument (dohodu o posunutí data splatnosti apod.)
 • Obdobná funkcionalita je vyvinuta i pro změnu bankovního spojení.

Spuštění akce pro označenou(-é) fakturu(-y) viz přehledy Vydané faktury resp. Přijaté faktury, pás karet tlačítko Další akce, Změnit splatnost a formu úhrady.
Otevře se editor Kde je možno zadat:

 • Datum splatnosti (konkrétní nové datum splatnosti)
 • Posun splatnosti - počet dní, o kolik se má prodloužit splatnost faktur. Lze zadat Datum splatnosti nebo Posun splatnosti
 • Forma úhrady
 • Bankovní spojení
 • Poznámka

Log změn viz přehledy Vydané faktury resp. Přijaté faktury, pás karet tlačítko Další akce, Změny platebních údajů, tj. je k dispozici celá historie změn data splatnosti, formy úhrady a bankovního spojení. Na záznam v přehledu Log změn platebních údajů faktur lze navázat dokumenty.


Novinka QR faktura - akce Načti QR fakturu
 • Faktura v cizí měně
  • v dialogu po načtení QR kódu se zobrazila chybná "Celková částka (CZK)". Opraveno
  • načtená měna se nepřebírala do vygenerovaná faktury - ponechala se ta, která se přebírá z řady faktur. Opraveno
  • při načítání včetně textových položek se při druhu vstupní ceny určeném pro cizí měnu ("...valuty") načetly hodnoty v CZK do částek valuty a částky v CZK se vynásobily kurzem faktury. Opraveno
  • Kurz se přebíral s přesností na 2 desetiny. Rozšířeno na 3 desetiny
 • Do dialogu Načtení QR faktury byl doplněn parametr "Způsob zadávání ceny". Výchozí nastavení je pro každého uživatele Dle řady dokladu. Jinak lze zvolit libovolný druh vstupní ceny a ten se pak nastaví na hlavičce faktury do pole "Způsob zadávání ceny" bez ohledu na to, co je nastaveno na řadě. Textové položky jsou generovány s tímto druhem vstupní ceny.


Novinka V přehledu Vydaných faktur je v menu Tisk nová akce Hromadně pro datovou schránku. Akce vygeneruje k označeným fakturám záznamy do přehledu Evidence pošty, Datová schránka. Odtud je pak možné je odeslat. Faktury musí být realizované.

Po spuštění akce se dohledává:

 • Datová schránka Odkud - pokud má vlastní firma pouze jednu vlastní datovou, generují se záznamy do ní. Pokud má víc datových schránek, objeví se přehled pro výběr.
 • Datová schránka Kam - v Kontaktech je nový druh spojení Hromadně pro datovou schránku. Hledá se tento druh kontaktu navázaný na Odběratele na faktuře.
 • Tiskový formulář - hledá se na faktuře, pak na řadě faktur
 • Typ souboru - z uživatelských konstant pro Dokumenty (HELIOS, Možnosti, Uživatelská lokální, záložka Email, Fax, Soubor, [3] Tisk do dokumentů)

V přehledu Faktury vydané je k dispozici nový sloupec Existuje vygenerovaná datová zpráva a nová akce Návazné doklady, Datové zprávy. Naopak v přehledu Datová schránka je možné přes Nastav zobrazit údaje o faktuře ze složky Doklady zboží.

Pro vytvoření kontaktů s novým druhem spojení Hromadně pro datovou schránku jiným způsobem než ručně je ve znalostní databázi a na hotline HELIOS iNuvio (na vyžádání) k dispozici externí akce. Ta v přehledu Kontakty zkopíruje označené záznamy s druhem spojení Datová schránka a u kopií nastaví nový druh Hromadně pro datovou schránku.


Novinka Skupiny organizací - příznak "Upozorňovat" lze nově nastavovat pro libovolnou skupinu, tj. bez ohledu na nastavení údaje "Podmínka zařazení do skupiny". Aktualizační skript zajišťuje, že skupina, kde nešlo upozorňování zapnout/vypnout, má po updatu příznak zatržen, tj. bude nadále docházet k upozornění, dokud uživatel příznak neodtrhne.


Novinka Sloupec Evidenční číslo daňového dokladu byl rozšířen z 32 znaků na 60 znaků.


Novinka Do uvedených formátů byla doplněna pole položek LIN:
 • 49 - Recyklační poplatek celkem za položku
 • 51 - Recyklační poplatek na jednotku
 • 53 - Recyklační poplatek - měrná jednotka
 • 55 - Typ recyklačního poplatku
 • FV - EDITEL INHOUSE (export)
 • FP - EDITEL XML import
 • FV - EDITEL XML 2002
 • FV - EDITEL XML 9/2004
 • FV - EDITEL INHOUSE (export) s kurzem 2006
 • FV - EDITEL INHOUSE (export) B kurzem 2006
 • FV - rpEDI001


Novinka Tiskový formulář -1473 (Zálohová faktura) má nově i černobílou variantu tisku.


Novinka Do přehledu faktur vydaných byl přidán nový sloupec uplatněných záloh, ve kterém jsou zohledněny kurzové rozdíly.

Veřejný název: Záloha neuplatněná vč. KR
Hint: Záloha neuplatněná včetně kursového rozdílu


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při účtování centového dorovnání faktrury vydané (s místem plnění na Slovensku) bez přededitace nezaškrtl příznak účtování. Centové dorovnání pak bylo možno zaúčtovat vícekrát.


Oprava Fakturace, přehled Denní přehled faktur, sloupec "Kurzový rozdíl k bilančnímu dni - Celkem" se u dobropisů zobrazoval se stejným znaménkem jako u faktur. Opraveno, u dobropisů se zobrazuje "Kurzový rozdíl k bilančnímu dni - Celkem" s opačným znaménkem.


Oprava V některých případech nedošlo po zkopírování dokladu k občerstvení přehledu a kopie nebyla tedy v přehledu hned zobrazena. Opraveno.


Oprava V přehledu faktury k datu (TabFakturyDenPreh) se v případě používání kompletací mohly zobrazovat faktury se záporným pořadovým číslem duplicitně. Opraveno.


Oprava Faktura vydaná vygenerovaná v rámci realizace výdejky nerespektovala způsob zaokrouhlení nastavený na formě úhrady převzaté do faktury z řady dokladu. Opraveno.


Oprava Opraveno následující chování

Expediční přikaz má nastavený režim OSS - Režim EU. Má upravené DPH na položkách, správně zemi. Na Expedičních příkazech nejsou nastaveny daňové klíče, jsou až na vydaných fakturách.
Vydané faktury vytváří tak, že ručně založí hlavičku vydané faktury (je zvláštní číselná řada faktur na režim OSS a tento režim i daňové klíče tam jsou přednastavené). Na hlavičku faktury nevyplňují organizaci, ale standardně jdou na záložku položky a přes akci Přenos položek - Z Expedičního příkazu - vyberou expediční příkaz a spustí přenos položek (přenos bez editace). Objeví se chybová hláška "Vznikl nesoulad mezi daňovým klíčem zadaným na položce dokladu a druhem sazby DPH".
Pokud před natažením položek na hlavičce ručně doplním zemi do atributu Země DPH (TabDokladyZbozi.ZemeDPH) - pořád nemám zadanou na hlavičce organizaci, tak import položek vč. správného doplnění daňových klíčů proběhne správně.


Oprava U upozornění na překročení limitu PDP (100 000 Kč/5 000 EUR) nebyla zohledňována sleva. Opraveno.


Oprava V přehledu č. 1370 Denní přehled faktur nebyla funkční vazba na číselník období. Opraveno.

Firemní aktivity

Novinka Na dokladech
 • došlé objednávky
 • skladové doklady
 • doklady nákupu a prodeje
 • faktury

byla v akcích pro zobrazení přehledů

 • Aktivity
 • Aktivity a agendy QMS
 • Reklamace

doplněna možnost připojovat a odpojovat existující záznamy aktivit a/nebo agend QMS a CRM


Novinka Do přehledů z aktivit, QMS, CRM (tabKontaktJednani) byl doplněn tiskový zdroj Naše organizace historie.


Oprava Při generování zajištění došlé objednávky vzniklé z firemní aktivity vydanou objednávkou nedocházelo k přiřazení vygenerovaného dokladu k původní aktivitě. Objednávka a její návazné doklady se pak nezobrazovaly na příslušných podzáložkách záložky Doklady v editoru dané aktivity. Opraveno


Kontrakty a odvolávky

Novinka Pokud se na jemných odvolávkách ručně změní Termín dodání OD, dojde k automatické aktualizaci Termínu dodání DO.


Majetek

Novinka Zjednodušené účtování majetku

V editoru Protokol zavedení, Karta majetku, Typ majetku a Druh pohybu lze zadat účty Účtového rozvrhu a účty Účetních standardů. Jedná se o účty:

 • Účet majetku (např. 022xxx)
 • Účet pořízení (např. 042xxx)
 • Účet odpis (např. 551xxx)
 • Účet oprávek (např. 082xxx)
 • Účet náklad do limitu (např. 501xxx)
 • Účet zůstatkové ceny (např. 541xxx)

Na kontacích pro účtování majetku lze zvolit Zdroj dotažení účtu - Karta majetku, Typ majetku, Druh pohybu, Účet. Pokud je na řádku kontace vyplněno číslo účtu, nelze vybrat žádný "Zdroj dotažení účtu" (výjimkou je případ, kdy je zatržen jako "Zdroj dotažení účtu" Účet, pak lze mít nastaveny Zdroje dotažení účtu a zároveň vyplněn i Účet).
Pokud uživatel vybere více "Zdrojů dotažení účtu", pak systém postupuje zleva doprava, tj. snaží se dohledat účet na Kartě majetku -> Typu majetku -> Druhu pohybu -> Účet.
Zjednodušené účtování majetku je možné nastavit na druhu kontací Majetek - účetní pohyby, Majetek - umístění a využít při účtování veškerých pohybů majetku.


Novinka U karet majetku, které mají nastaven Opis pohybů = DP->UP; úplná shoda se v některých případech dohledávaly kontace pro zaúčtování účetních pohybů v nastavení na daňových pohybech (tj. postaru).

Sjednocení funkcionality. Pokud je na kartě majetku nastaveno, že se účtují účetní pohyby, pak musí být kontace nastavena na druhu pohybu = účetní pohyb.
Jedinou výjimkou je, pokud chci pohybu přiřadit uživatelskou kontaci a karta majetku má nastaven Opis pohybů = DP->UP; úplná shoda, pak na zakládaném daňovém pohybu uživatel zatrhne DP uživatelská kontace, vyplní kontaci a ta se přenese na návazný účetní pohyb.


Novinka Při přechodu na novou verzi bude součástí změn v modulu Majetek i select, který zjišťuje, zda v databázi nejsou Účetní doklady, které vznikly zaúčtováním pohybů v majetku, ale nemají přiřazen pohyb majetku. Tzn. původnímu pohybu, ze kterého účetní doklad vznikl, chybí vyplněno datum účtování. Kontrola proběhne pouze v neuzavřených obdobích. Pokud bude vše v pořádku, pak se nic nezobrazí. Pokud dojde k odhalení takového účetního dokladu, zobrazí se hláška "Existují pohyby majetku, které byly zaúčtovány do Deníku a kterým chybí vazba na účetní doklad. Doporučujeme kontaktovat hotline."

Pokud uživatel na dotaz Zobrazit znovu potrvdí Ano, pak se hláška bude pořád zobrazovat (stále bude probíhat kontrola dokadů), pokud potvrdí Ne, hláška se přestane zobrazovat (kontrola dokladů se přestane provádět).
Doporučujeme kontaktovat hotline, aby se s uživatelem spojil senior konzultant, který naimportuje Definovaný přehled, pro detekci konkrétních problémových účetních dokladů (popř. dokladů Účetní standardů) a domluví s uživatelem nejvhodnější postup nápravy.


Novinka Doplněno pojmenování regionů v editorech Protokol zavedení a editorech pohybů daňových, účetních, 3. pohybů a pohybů umíštění nad Kartami majetku.


Novinka Do přehledu Karty majetku (BID144) doplněny nové sloupce DP Techn. zhodnocení stav a 3P Techn. zhodnocení stav.

Sloupce zobrazují, stejně jako již existující UP Techn. zhodnocení stav, sumu všech provedených TZ v daném druhu pohybů k datu zobrazení karet majetku.


Oprava Pokud byla na protokol zavedení/kartu majetku vybrána UP skupina a atribut UP měsíc po? byl změněn oproti přednastavení na UP skupině, pak při editaci pohybu počáteční stav bylo změněno nastavení UP měsíc po? dle přednastavení na účetní skupině. Opraveno.


Manažerské rozhraní

Oprava Manažerské rozhraní – automatické přepínání na ruční přepočet vzorců

Při zapnutí doplňku manažerského rozhraní typu MR Helios Orange pro Excel 2007+ se i při nepoužití sešitů s manažerským rozhraním přepínal automaticky přepočet vzorců na ruční.

Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka Daňové zvýhodnění - zvýšení od ledna 2022

Od ledna 2022 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě a ke zrušení limitu pro měsíční daňový bonus.

1)
Z_DT = nemění se zůstává na 15 204
Z_DT2= 22 320
Z_DT3= 27 840

Z_DTZP=nemění se, zůstává na 30 408
Z_DTZ2= 44 640
Z_DTZ3= 55 680

2) Další věcí je zrušení měsíčního limitu na daňový bonus.
Atribut TabMzKons.DBonus_MaxMesic je nastaven na 999999999999 podobně jako je tomu u ročního daňového bonusu.


Novinka Mzdové údaje - Druh výdělečné činnosti

Číselník Druhu činností byl upraven podle číselníku na ČSSZ.


Novinka Dovolená - mzdové údaje - dovolená čerpáno v měsíci

Rozšíření položky Dovolená čerpáno v měsíci na dvě desetinná místa.


Novinka Položka Rodné číslo v případě generované přípravy nástupu

Nebylo možné editovat prázdnou položku Rodné číslo v případě vygenerované přípravy nástupu. Bylo nutné přípravu smazat a poté vyplnit.

Upraveno


Novinka Hromadné změny - kontrola na vygenerovaný platební příkaz

Pokud NEJSOU ve mzdových konstantách zapnuté "Pobočky", nově nad přehledem Mzdové údaje, akce Hromadná změna při změně atributu "Pobočka" program nekontroluje, zda již byly vygenerované platební příkazy.
V případě, že jsou "Pobočky" zapojené, tato kontrola zůstává zachována stejně jako doposud.


Novinka Roční sestavy - Potvrzení při změně zaměstnání

Doplněno do patičky číslování stránek pro případ většího počtu srážek a tisku na více stran.


Novinka Upravena kontrola cizích klíčů při mazání karty zaměstnance - nyní vynechává klíče s příznakem DELETE CASCADE.


Novinka Mzdový list - úpravy

Do distribučních mzdových listů byly provedeny následující úpravy:

Odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele a za zaměstnance

Na tiskové formuláře mzdových listů byly doplněny položky odvodů SP a ZP za zaměstnavatele.
Současně je na mzdové listy doplněna případná srážka ZP z doplatku do MVZ nebo vratka ZP z doplatku do MVZ a je zohledněna i do odvodů zaměstnance a zaměstnavatele na ZP.

Jedná se o tiskové formuláře:

Sys.č. Název
-1583 Mzdový list
-1584 Mzdový list s generátorem mzdových sestav
-1585 Mzdový list s rozpisem mzdových složek
-1586 Mzdový list s rozpisem mzdových složek a generátor

UPOZORNĚNÍ: Aby se částky načetly i za již uzavřené měsíce roku 2021, je třeba v přehledu Výpočet mzdy spustit nad označenými záznamy z karty Akce volbu Servisní akce, Mzdový list - přepočet.


Detail vyplacených příplatků v hodinách

Do distribučních tiskových formulářů pro mzdový list byl doplněn detail vyplacených příplatků v hodinách (jedná se o hodiny ze mzdových složek ze skupiny Příplatky a doplatky). Jedná se tiskové formuláře:

Sys.č. Název
-1585 Mzdový list s rozpisem mzdových složek
-1586 Mzdový list s rozpisem mzdových složek a generátor


Nemocenské dávky

Do tiskových formulářů byl doplněn přehled pracovních neschopností.

Jedná se tiskového formuláře:

Sys.č. Název
-1583 Mzdový list
-1584 Mzdový list s generátorem mzdových sestav
-1585 Mzdový list s rozpisem mzdových složek
-1586 Mzdový list s rozpisem mzdových složek a generátor


Novinka Stravné - Stravenkový paušál - Organizace a Fondy

Nově lze i v případě Stravného typu Stravenkový paušál provést rozdělení na Organizaci a Fondy (položky jsou nyní nově přístupné k editaciú.


Novinka NOVINKA - Import změn paušálních částek (XLS)

Nad přehledem / v editoru Paušály a srážky vznikly nové akce pro hromadný import změn částek importem z xls souboru:

Import ze souboru
Import ze schránky

Pro úspěšný průběh importu je nutné dodržet následující podmínky:

1.
období:
Změny lze importovat s platností od běžného období dále (tzn. Není možné naimportovat změny do aktuálního období).

2.
struktura:
Je nutné dodržet následující strukturu:

Platnost (PlatnostOd) - udává od jakého data má ke změně částky dojít (formát data: DD.MM.RRRR)
Osobní číslo (Cislo) - jednoznačný identifikátor toho k jakému zaměstnanci se importovaný záznam vztahuje
Číslo mzdové složky (CisloMS) - číslo mzdové složky paušálu / srážky
Částka (ZM_Castka) - konkrétního hodnota paušálu / srážky (buď měsíční nebo hodinová)
Měna - (ZM_CM_Kod) - v případě, že uživatel evidujete částku v cizí měně, zadá konkrétní menu (podmínkou pro přepočet po importu je existence zadaného kurzu)
Příjmení (Prijmeni) - tento sloupec není povinný, slouží pouze pro orientaci uživatele o importovaných záznamech v xls souboru.

3.
Proces importu:

 • uživatel označí oblast v xls souboru a zkopíruje jej do schránky (kl.skratka Ctrl + C)
 • vstoupí do přehledu Paušály a srážky akce Změna částky, kde spustí akci Import ze schránky nebo spustí akci Import ze souboru a vybere si importní soubor
 • pokud systém narazí při vkládání na chybu - naimportuje pouze záznamy bez chyby, v procesním okně zobrazí chybné i importované záznamy

POZOR: je možné importovat i bez hlavičky (pokud existuje hlavička, tak musí být použity systémové názvy uvedené v závorce), ale je nutné mít data pro import zadané v prvním řádku od prvního sloupce.

4.
kontroly:

Při importu systém kontroluje zda:

 • existuje Osobní číslo
 • období, do kterého se importuje (Platnost) je od běžného období dále
 • v daném období ještě neexistuje zápis se změny paušálu / srážky
 • Mzdové složky musí mít zaškrtnuto použít v paušálech


Novinka Přílohy k žádosti, Hlášení o ukončení - Historie
 • do přehledů Přílohy k žádosti a Hlášení o ukončení PN přidána akce Historie (příloh / hlášení)
 • akce zobrazí chronologický přehled všech exsitujících Příloh/Hlášení, zachovávají však filtraci na mzdová práva
 • tento přehled je seřazen sestupně podle Datumu začátku PN/ návratu z PN + Příjmení a Jména
 • tyto přehledy nemají žádné speciální akce
 • záznamy v Historii lze editovat shodně jako v přehledech, ze kterých jsou vyvolány


Novinka Roční sestavy - PL Dovolená - zobrazení zůstatků

Nad přehledem výpočet mzdy je PL (DovZobrazeniZustatku).
Nyní je PL naprogramována i nad přehledem Roční sestavy k vybranému období.


Novinka Měsíční uzávěrka, Seznam nevypočtených mezd

Při uzávěrce mzdového období, kdy se zobrazí tabulka Seznam pracovníků, kteří nemají vypočtenou mzdu je přehled rozšířen o položku Druh PP a zároveň přidány vazby do číselníku zaměstnanců a mzdových údajů.


Novinka Práce ve svátek - náhradní volno

Změny jsou datované od prvního neuzavřeného období bez vypočtené mzdy, nejdříve však od 09/2021
vznikly 3 nové mzdové složky:

 • 072 Práce ve svátek s nahradnim volnem
 • 170 Náhradní volno za svátek (Mzda)
 • 171 Náhradní volno za svátek (Plat)

MS 072: - na ní bude uživatel ručně zadávat hodiny odpracované ve svátek BEZ přesčasů, jen v rámci fondu svátků v daném měsíci
- nebude proplácet příplatek za práci ve svátek, ten bude kompenzován náhradním volnem na MS 170 nebo 171
- ve Mzdových konstantách vznikl nový atribut MS - mzda za svátek s NV, defaultně by měl být vyplněn na 072

kontrola hodin odpracovaných ve svátek ve výpočtu mzdy:
- součet hodin na MS 007 a 072 nesmí překročit fond PD pro svátek dv daném měsíci

založení nových MS do číselníků MS:
do DČMS ji založí:
- měsíční uzávěrka, nejdříve však uzávěrka 08/2021 (je nová verze DČMS v kodu)
- v určitých případech ji může založit první vstup do přehledu Výpočet mzdy v datovaném období
do UČMS ji založí:
- první vstup do přehledu Výpočet mzdy v datovaném období
- před výpočtem mzdy si ji může uživatel založit ručně

Bližší popis i s příklady najdete v naší Poradně, článek Mzdy - práce ve svátek.


Novinka ISPV - přechod mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

Pokud při přechodu z mateřské na rodičovskou dovolenou nebyla proplácena řádná dovolená, datum návratu do ES a datum změny vynětí z ES pro rodičovskou dovolenou jsou identické, dostávala se chybně tato zaměstnankyně do řádků zaměstnanců v ISPV.

Upraveno


Novinka Úprava názvů daní

Z důvodu zlepšení komfortu uživatelů, pro které byly obecné názvy speciálních daní zavádějící a nepřehledné, došlo k následujícím úpravám:

- názvy typů daně se nyní odvozují od nastavení Speciálních daňových sazeb 1-5 ve Mzdových konstantách
- Základní daň je přejmenována na Zálohovou daň

Nové názvy typů daně se nyní objevují v seznamu pro výběr nastavení atributu Typ daně:
- v editoru Mzdové údaje na záložce 3 - Odvody, Daně
- v editoru Mzdové složky na záložce 2 - Konstanty
- v editoru Druh pracovního poměru () na záložce 2 - Daně a pojištění

Nové názvy daní budou uplatněny i v názvech mzdových složek (MS) číslo 90 až 95:
úprava se týká distribučního číselníku mzdových složek (DČMS) i uživatelského číselníku mzdových složek (UČMS) - v případě uživatelem ručně upravených názvů na těchto MS dojde k přepisu na naše "systémové" názvy daní
k nastavení "systémových" názvů daní dojde v těchto situacích (vždy od vybraného období dále)
- spuštění akce Aktualizace dle legislativy nad přehledem UČMS
- spuštění akce Aktualizace konstant nad přehledem Mzdové konstanty
- vygenerování nové databáze (DB) a založení prvního ostrého období pro mzdy
- prosincová uzávěrka - roční uzávěrka

Jsou také upraveny názvy položek, které se týkají daní a které je možné si zobrazit přes Nastav v přehledu Výpočet mzdy. Jedná se o následující položky (Veřejný název/Zkrácený název):

 • Vypočtená daň / Daň
 • Vypočtená daň VPP / Daň VPP
 • Základ srážkové daně (15% 10000 Kč) / Základ daně 1
 • Základ srážkové daně (15% 3500 Kč) / Základ daně 2
 • Základ daně 3 (nedefinováno) / Základ daně 3
 • Základ daně 4 (nedefinováno) / Základ daně 4
 • Základ daně 5 (nedefinováno) / Základ daně 5
 • Srážková daň (15% 10000 Kč) / Daň 1
 • Srážková daň (15% 3500 Kč) / Daň 2
 • Daň 3 (nedefinováno) / Daň 3
 • Daň 4 (nedefinováno) / Daň 4
 • Daň 5 (nedefinováno) / Daň 5


Novinka Informace o nástupu do zaměstnání/prodloužení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění

Byl aktualizován výše uvedený formulář
(Doplňující údaje, Tisk, Tisk formulářem)


Novinka Opis exportu mzdových platebních příkazů

Je-li exportován mzdový platební příkaz tuzemský z modulu Mzdy (Definice platebních příkazů -> Platební příkazy tuzemské), pak pokud je zatržena globální konstanta modulu Banka -> Platební příkazy/Platební příkazy tuzemské - Opis exportu, pak se po vygenerování souboru s platebním příkazem vytvoří Opis exportu (shodně jako při vygenerování souboru platebního příkazu z modulu Banka -> Platební příkazy tuzemské).


Novinka Generátor mzdových sestav - revize položek

Byla provedena revize distribučních sestav v Generátoru mzdových sestav:

Čistá mzda (sestava č.1)

 • definice pro Nemocenské dávky - nahrazena definicí pro Náhrady za pracovní neschopnost - nastaveny odpovídající mzdové složky (MS 213, MS 216, MS 218)
 • definice pro Pojištění - výčet mzdových složek nahrazen vzorečky pro pojištění SP a ZP za zaměstnance

Rekapitulace (sestava č.15)

 • definice pro Přesčasové hodiny - doplněny MS 073 Svátek - přesčas 25% a MS 074 Svátek - přesčas 25% (náhradní volno)
 • definice pro Neodpracované hodiny - doplněny doplnit MS 219 Otcovská péče - docházka, MS 221 Dlouhodobé ošetřovné - docházka
 • definice pro Z toho nemocenská - doplněny doplnit MS 219 Otcovská péče - docházka, MS 221 Dlouhodobé ošetřovné - docházka
 • definice pro Příplatky celkem - doplněny MS 072 Práce ve svátek (náhradní volno), MS 073 Svátek - přesčas 25% a MS 074 Svátek - přesčas 25% (náhradní volno)
 • definice pro Náhrady - doplněny MS 170 Náhradní volno za svátek (Mzda) a MS 171 Náhradní volno za svátek (Plat)
 • definice pro Nemocenské dávky - nahrazena definicí pro Náhrady za pracovní neschopnost - nastaveny odpovídající mzdové složky (MS 213, MS 216, MS 218)
 • nově doplněna definice pro Stravenkový paušál do limitu MS 111
 • nově doplněna definice pro Stravenkový paušál nad limit MS 112
 • nově doplněna definice pro Srážka ZP z doplatku do MVZ MS 081
 • nově doplněna definice pro Vratka ZP z doplatku do MVZ MS 083
 • definice pro Daň 15 % - srážková - doplněna mzdová složka MS 091
 • definice pro Zákonné srážky - doplněna mzdová složka MS 917 Insolvenční srážka
 • definice pro Pravidelné zálohy - vyjmuta MS 980 (nenalézá se v distribučním číselníku)

Rekapitulace - skupiny mzdových složek (sestava č.9)

 • definice pro Daň srážková - doplněna mzdová složka MS 091

Po instalaci nové verze se přednabídne možnost naimportovat nové generátorové sestavy. Pokud chcete, aby se Vám sestavy občerstvily, musíte je zatrhnout. Jinak se Vám uloží pod novými čísly.


Novinka Přikázání jiné peněžité pohledávky (PJPP) - bankovní spojení (BS)

- MS 071 obsahuje součet částek PJPP ze všech srážkových exekučních mzdových složek (MS) zaměstnance v daném mzdovém období
- standardně se bankovní spojení dotahuje z paušální MS, s níž je vypočtenám MS svázána (vznikla z Paušálů)
- nově se přiřadí bankovní spojení i MS 071 avšak jen v případě, že existuje v daném mzdovém období a pro daného zaměstnance v paušálech exekuční srážková MS, na které je součet sražených PJPP za DB a RZD roven částce na MS 071. V tom případě se MS 071 ve vazbě přiřadí BS z této srážkové exekuční MS.
- v praxi to znamená, že BS na MS 071 se přiřadí jen tehdy, že zaměstnanec má v puašálech pouze jednu srážkovou exekuční MS, ze které se v daném období sráží i PJPP


Novinka Úprava názvů vybraných mzdových složek

U vybraných mzdových složek došlo k úpravě v názvosloví. Jedná se o následující mzdové složky (MS):

CMS / Původní název / Nový název
009 / Vyúčtování / Mzda v hotovosti
103 / Další mateřská dovolená / Rodičovská dovolená
933 / Spoření - procento / Mzda na účet
690 / Odstupné (částka1) / Odstupné (Částka)
691 / Odstupné (výpočet1) / Odstupné (Výpočet)

Nové názvy dotčených MS se uplatní při generování nové databáze (DB) v distribučním číselníku mzdových složek (DČMS) i v uživatelském číselníku mzdových složek (UČMS).

Ve stávajících DB lze názvy MS změnit na nové z přehledu Konstanty a číselníky, Mzdové složky:

 • spuštěním akce Aktualizace dle legislativy - Pouze distribuční : změna názvů se projeví jen v DČMS
 • spuštěním akce Aktualizace dle legislativy - Distribuční i uživatelský : změna názvů se projeví v DČMS i UČMS

Upozornění :

Pokud spustím napřed Aktualizaci dle legislativy jen pro DČMS, následné spuštění akce Aktualizace dle legislativy - Distribuční i uživatelský už změny v UČMS neprovede !!!


Novinka Ošetřovné a vyloučené doba od 07/2021

Byla provedena úprava týkající se ošetřovného a vyloučených dob. (RELDP, Mzdové listy)
Doposud (legislativně do 30.6.2021) platilo, že pokud na likvidační mzdové složce Ošetřovné byl zatržen atribut Karanténa, načítaly se vyloučené doby "neomezeně" - tzn. neuplatňovaly se hranice 9 a 16 dnů
Nově (v programu od 07/2021) je atribut Karanténa nepřístupný editaci a opět platí hranice 9 a 16 kalendářních dnů.
Akce Karanténa OČR - Nastavit/Zrušit příznak bude přístupná do konce roku 2021.
Program kontroluje, že tento příznak není možné nastavit u OČR v období od 07/2021 dále.

Více legislativních informací najdete zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni


Novinka Svátky a práce ve svátek

Doposud bylo možné zadat práci ve svátek pouze do výše fondu pracovní doby přes mzdovou složku MS 007 Práce ve svátek, ke které se automaticky generoval příplatek za svátek ve výši 100% PHV na mzdovou složku MS 080 Příplatek za svátek. Pokud se zaměstnanec dohodl se zaměstnavatelem, že si namísto příplatku bude čerpat náhradní volno či pracoval více hodin ve svátek než je jeho stanovaný pracovní doba, bylo zpracování ve mzdě komplikované.

Úprava problematiky svátků je datovaná a projeví se od období 9/2021. Uzávěrkou srpna, případně před prvním výpočtem (Nový nebo Mzdový automat ve Výpočtu mzdy) se po kontrole založí tyto nové mzdové složky:

072 Práce ve svátek (náhradní volno)
- budete zadávat místo složky MS 007 v případě, že zaměstnanci za práci ve svátek nenáleží příplatek, ale bude si čerpat náhradní volno (pouze do výše stanovené pracovní doby jako u MS 007)
- musí být vyplněna ve Mzdových konstantách na záložce 3 - Konstanty a sazby, sekce [3] Přednastavené parametry, položka Mzda ve svátek s NV

073 Svátek – přesčas 25%
- jedná se o přesčas ve svátek, budete zadávat v případě práce ve svátek nad rámec stanovené pracovní doby, bude se navyšovat (generovat) příplatek za svátek MS 080 a základní mzda za přesčas MS 002

074 Svátek – přesčas 25% (náhradní volno)
- jedná se o přesčas ve svátek, budete zadávat v případě práce ve svátek nad rámec stanovené pracovní doby, bude se generovat pouze mzda za přesčas MS 002, místo příplatku si zaměstnanec bude čerpat náhradní volno

170 Náhradní volno za svátek (Mzda)
- budete zadávat čerpání náhradní volna u zaměstnanců, kteří jsou odměňovány mzdou (podnikatelský sféra), ve výši průměrného výdělku

171 Náhradní volno za svátek (Plat)
- budete zadávat čerpání náhradní volna u zaměstnanců, kteří jsou odměňovány platem (veřejná správa), ve výši tarifu

Příklad:

Zaměstnanec má stanovenu pracovní dobu 8 hodin denně, má měsíční mzdu. Ve svátek odpracoval 10 hodin. Za práci ve svátek si bude čerpat náhradní volno.

Do Výpočtu mzdy zadáte MS 072 Práce ve svátek (náhradní volno) ve výši 8 hodin - touto MS se vykompenzuje MS 008 Svátek tarifem. Následně zadáte MS 074 Svátek - přesčas 25% (náhradní volno) ve výši 2 hodiny. Automaticky se do mzdy vygeneruje MS 002 Základní mzda za přesčas ve výši 2 hodiny. MS 080 Příplatek za svátek se v daném případě negeneruje, zaměstnanec si místo toho bude čerpat náhradní volno.


Upozornění:

Výši příplatku za přesčas ve svátek můžete v případě potřeby upravit zadáním odpovídajícího procenta na MS 073 a 074 (přednastaveno je 25%).


Podobnější informace najdete v článku v naší Poradně na webu - https://help.helios.eu/wikics/Kategorie:Poradna_(CZ).


Novinka Oznámení na ČSSZ, akce Změny

Pokud byla použita automatická funkcionalita generování změn a změna měla vygenerovat údaj týkající se Malého rozsahu (MR), údaj o MR se do editoru nedotahoval. V důsledku toho se následně v xml zobrazují chybné hodnoty.

Upraveno.


Novinka Statistická sestava - ISP_ CZ_ 2012 pro vojáky

Doplněn obor vzdělání.


Novinka Příprava nástupů do PP - Paušály a srážky

Nově je umožněno do Přípravy nástupů do PP vkládat na záložku Paušály a srážky také mzdové složky se vstupním formulářem Hodiny a dále Skupina mzdových složek Nespecifikovaný příjem.


Novinka Zákonné poijštění zaměstnavatete

V Generátoru mzdových sestav je možné nyní vytvořit sestavu, která bude odpovídat částce odvodu Zákonného pojištění zaměstnavatele na platebním příkazu.
Nově se zde respektují pracovní poměry, které se to základu pro výpočet Zákonného pojištění nemají počítat (statutární zástupci, jednatelé...)
V Definici generátoru tak vznikly dvě nové funkce (Generátor, Definice, pravé tlačítko myši, Rozšiřujíící funkce, Pojištění).
ZAKLSOCPOJKOOP - jedná se o hodnotu základu sociálního pojištění pouze u zaměstnanců, z jejichž příjmů se má odvádět zákonné pojištění
KOOPODVOD - jedná se o hodnotu odvodu zákonného pojištění, pouze u zaměstnanců, z jejichž příjmů se má odvádět zákonné pojištění

POZOR!

Hodnoty ve výše uvedených funkcích jsou načteny vždy v posledním měsíci kvartálu (březen, červen, září, prosinec).

Po instalaci nové verze se přednabídne možnost naimportovat nové generátorové sestavy - v těchto sestavách je mj. také upravena sestava Zákonné pojištění zaměstnavatele dle popisu výše.


Novinka Měsíční kontrola MÚ - automatické spouštění

Akce Měsíční kontrola MÚ (která se automaticky spouští po úspěšné měsíční uzávěrce nebo ručně nad přehledem Mzdové údaje):

- nyní se nachází i nad přehledem Výpočet mzdy
- nyní se spouští automaticky nad přehledem Výpočet mzdy po spuštění akce Nový/Mzdový automat, pokude neexistuje přehledu žádný záznam.
Cílem je informovat uživatele o aktuálním stavu sledovaných kontrol ještě před samotným výpočtem mzdy.
Uživatel může toto automatické spouštění vypnout/zapnout v Uživatelských lokálních možnostech (cesta: aplikační tlačítko Helios, Možnosti) v nabídce Mzdy vypnutím/zapnutím nové konstanty "Konttola před výpočtem mzdy".
- byla rozšířená o novou kontrolu Příprava nástupů do PP, která infformuje uživatele o nezrealizovaných nástupech vybraného mzdového období
- nad Výpočtem mzdy probíhá pouze nad pracovníími poměry, které má uživatel přiřazené v rámci mzdových práv


Novinka NOVINKA - Definice definovaných importů - Import / Export

Nad přehledy Mzdové složky a Docházka (cesta: přehled Předzpracování akce Definované importy) vznikly nové akce:

Export
Import


Novinka Doplnění mzdových složek svátků do různých mzdových sestav.


Novinka Druh činnosti automatické vyplňování

Byla upravena funkcionalita takto:

Vznik karty mzdových údajů přes tlačítko nový v přehledu mzdových údajů - pokud v minulosti existoval pracovní poměr stejného druhu pracovního poměru a byl prvním pracovním poměrem, tak se nyní druh činnosti vygeneruje jako první pracovní poměr... (v minulosti se druh činnosti vyplnil na druhý pracovní poměr...)

Vznik pracovního poměru přes tlačítko přidat PP a vznik PP v běžném období - pokud v minulosti existoval pracovní poměr stejného druhu pracovního poměru a byl prvním pracovním poměrem, tak se nyní druh činnosti vygeneruje jako první pracovní poměr... (v minulosti se druh činnosti vyplnil na druhý pracovní poměr...)

Vznik pracovního poměru přes tlačítko přidat PP a vznik PP v aktuálním období - stejný výsledek jako v předchozích případech. Pokud však PP končí a vznikají ve stejném měsíci, je nutné si dávat pozor na pořadí zadání datumů. Nejprve je nutné předchozí PP ukončit. Při zadání nového PP přes tlačítko přidat pracovní poměr a výběr vznik pracovního poměru v aktuálním období se už zde musí napsat správné datum (nabízí se první den měsíce). Pokud by zůstal první den při generování editoru a informací v něm se jako vznik PP vyplní ten první den a druh činnosti se tedy vyplní jako druhý pracovní poměr (existuje překryv PP). Po změně datumu nedojde k přepisu (to by musel být druh činnosti nevyplněný a to není). Pouze při stisknutí tlačítka automatického doplnění by se druh činnosti vyplnil.


Novinka Roční sestavy - Potvrzení při změně zaměstnání

Od roku 2021, kdy došlo ke změně dovolené ze dnů na hodiny, nebyl upraven text na formuláři. "Počet dnů nevyčerpané dovolené...", ale hodnota je uvedená v hodinách.

Opraveno


Novinka Možnost odeslání přímo do datové schránky

Do generování zpráv (hlášení na ČSSZ, ZP, PF) byla přidána možnost odesílání přímo prostřednictvím datové schránky (DS).
V definici zprávy je nově možnost v poli Adresa místa určení zpráv zadat ID příjemce příslušné DS. Na záložce 2 - Spojení je nutno zadat Předmět/věc a vybrat Datovou schránku odesilatele. Pokud se Datová schránka odesilatele nezadá, budete vždy při odesílání vyzváni k výběru datové schránky odesilatele.
Vlastní odesílání probíhá standardně na označeném záznamu akcí Zprávy, Generování zpráv, vyberete příslušnou definici zpráv a potvrdíte tlačítkem přenos. O výsledku generování jste informováni v procesním okně.
Pozor - nedojde k okamžitému odeslání do DS příjemce, ale vygenerují se záznamy v přehledu Evidence pošty, Datová schránka. Zde je možno zprávu ještě zkontrolovat. Označí se k odeslání. Vlastní odesílání resp. aktualizace probíhá úplně stejně jako jiných zpráv DS. Tj. je rozdělen proces, první krok je vytvoření zprávy na záznamu a druhý krok je vlastní odeslání zprávy DS příjemci.

Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Mzdový list - detail vyplatených príplatkov v hodinách

Do distribučného tlačového formulára pre mzdový list bol doplnený detail vyplatených príplatkov v hodinách (hodiny zo MZ-iek v skupine mzdových zložiek "Príplatky a doplatky"), jedná sa o nasledovný distribučný tlačový formulár:

Sys. č. Názov
-400362 Mzdový list


Novinka NOVINKA - Definícia definovaných importov - Import/Export

Nad prehľadmi Mzdové zložky a Dochádzka (cesta: prehľad Prespracovanie akcia Definované importy) vznikli nové akcie:

Export
Import


Novinka NOVINKA - Hromadné zmeny - kontrola na vygenerovaný platobný príkaz

Ak NIE SÚ v mzdových konštantách zapojené "Pobočky", tak odteraz nad prehľadom Mzdové údaje akcia Hromadná zmena pri zmene atribútu "Pobočka" nekontroluje, či už boli vygenerované platobné príkazy. V prípade, že sú "Pobočky" zapojené, táto kontrola zostáva ponechaná.


Novinka NOVINKA - Import zmien paušálnych čiastok (XLS)

Nad prehľadom/v editore Paušály a zrážky vznikli nové akcie pre hromadný import zmien čiastok importom z xls súboru:

Import zo súboru
Import zo schránky

Pre úspešný priebeh importu je nutné dodržať nasledovné podmienky:

1. Obdobie: Zmeny je možné importovať s platnosťou od bežného obdobia ďalej (tzn. nieje možné naimportovať zmeny do aktuálneho obdobia).

2. Štruktúra: Je nutné dodržať nasledovnú štruktúru:

Platnosť (PlatnostOd) - udáva od akého dátumu má ku zmene čiastky dôjsť (formát dátumu: DD.MM.RRRR)
Osobné číslo (Cislo ) - jednoznačný identifikátor toho k akému zamestnancovi sa importovaný záznam vzťahuje
Číslo mzdovej zložky (CisloMS) - číslo mzdovej zložky paušálu/zrážky
Čiastka (ZM_Castka) - konkrétná hodnota paušálu/zrážky (buď mesačná alebo hodinová)
Mena - (ZM_CM_Kod) - v prípade, že používateľ evidujete čiastku v cudzej mene, zadá konkrétnu menu (podmienkou pre prepočet po importe je existencia zadaného kurzu)
Priezvisko (Prijmeni) - tento stĺpec nie je povinný, slúží len pre orientáciu používateľa o importovaných záznamoch v xls súbore.

3. Proces importu:

 • používateľ označí oblasť v xls súbore a skopíruje ho do schránky (kl.skratka Ctrl + C)
 • vstúpi do prehľadu Paušály a zrážky akcia Zmena čiastky, kde spustí akciu Import zo schránky alebo spustí akciu Import zo súboru a vyberie si importný súbor
 • ak systém narazí pri vkladaní na chybu - naimportuje len záznamy bez chyby, v procesnom okne zobrazí nenaimportované aj naimportované záznamy

POZOR: je možné importovať aj bez hlavičky (ak existuje hlavička, tak musia byť použité systémové názvy uvedené v zátvorke), ale je nutné mať data pre import zadané v prvom riadku od prvého stĺpca .

4. Kontroly: Pri importe systém kontroluje či:

 • existuje Osobní číslo
 • obdobie, do ktorého sa importuje (Platnosť) je od bežného obdobia ďalej
 • v danom období ešte neexistuje zápis so zmeny paušálu/zrážky
 • Mzdové složky musia mať zaškrtnuté použiť v paušáloch


Novinka NOVINKA - Mesačná kontrola MÚ - mzdové práva/automatické spúšťanie

Akcia Mesačná kontrola MÚ (,ktorá sa automaticky spúšťa po úspešnej mesačnej uzávierke alebo ručne nad prehľadom Mzdové údaje):
- sa odteraz nachádza aj nad prehľadom Výpočet mzdy.

- sa odteraz automaticky spustí nad prehľadom Výpočet mzdy po spustení akcie Nový/Mzdový automat, ak neexistuje v prehľade žiadny záznam. Cieľom je informovať používateľa o aktuálnom stave sledovaných kontrol ešte pred samotným zahájením výpočtu miezd. Používateľ toto automatické spustenie vie vypnúť/zapnúť v Používateľských lokálnych možnostiach (cesta: aplikačné tlačidlo HELIOS voľba Možnosti) vo voľbe Mzdy vypnutím/zapnutím novej konštanty "Kontrola pred výpočtom mzdy".

- bola rozšírená o novú kontrolu Príprava nástupov do PP, ktorá informuje používateľa o nezrealizovaných nástupoch vybraného mzdového obdobia

- odteraz prebieha len nad pracovnými pomermi, ktoré má používateľ priradené vrámci mzdových práv.


Novinka NOVINKA - Mesačná uzávierka - Zoznam pracovníkov, ktorí nemajú spočítanú mzdu

Po spustení mesačnej uzávierky mzdového obdobia sa v prípade, kedy nie sú vypočítané všetky mzdy zobrazí prehľad Zoznam pracovníkov, ktorí nemajú spočítanú mzdu.

Do tohto prehľadu bol doplnený stĺpček Druh PP a zároveň je odteraz možné tlačidlom Nastav do tohto prehľadu zobraziť aj stĺpčeky z číselníka Zamestnanci a z prehľadu Mzdové údaje.


Novinka NOVINKA - Oprava daňového bonusu na dieťa vrámci kalendárneho roka a Uplatnený daňový bonus u iného zamestnávateľa

Ak používateľ potrebuje opraviť (vyplatiť/zraziť) daňový bonus na dieťa:

1. Vrámci kalendárneho roka vo výpočte mzdy postupuje v aktuálnom mzdovom období nasledovne:
- do Výpočtu mzdy zadá mzdovú zložku pre úpravu daňového bonusu (distribučná mzdová zložka 910, používateľská mzdová zložka musí mať referenčnú mzdovú zložku 910), kde priamo v jej editore použije akciu Opravy daňového bonusu.

- spustením akcie "Opravy daňového bonusu" sa založí záznam aktuálne zadanej úpravy daňového bonusu.

- nad týmto záznamom pomocou tlačidla "Oprava" používateľ zadá do sekcie Opravované položky jednotlivé opravy konkrétneho dieťaťa a konkrétneho kalendárneho mesiaca aktuálneho kalendárneho roka .

Pri každom zázname opravy sa automaticky nastaví atribút Typ opravy:
Oprava čiastky - nastaví sa ak je zadaná kladná čiastka zhodná s konštantou v mzdovom období opravy
Doplatok čiastky - nastaví sa ak nie je zadaná čiastka zhodná s konštantou v mzdovom období opravy (napr. zadáte len €C rozdiel)
Storno čiastky - nastaví sa ak je zadaná záporná čiastka zhodná s konštantou v mzdovom období opravy

- pri ukladaní mzdovej zložky pre úpravu daňového bonusu je kontrola, ktorá vyžaduje, aby zadaná čiastka bola súčtom čiastok uvedených v sekcii Opravované položky.

2. Oprava opravy daňového bonusu na dieťa v uzavretom mzdovom období (vrámci aktuálneho kalendárneho roka):
- bez nutnosti odomykať uzavreté mzdové obdobie je možné k už zadanej mzdovej zložke pre úpravu daňové bonusu dodatočne zadať detail danej opravy (mesiace, ktorých sa oprava týka a existujúce dieťa, ktorého sa oprava týka) priamo v editore mzdovej zložky použitím akcie Opravy daňového bonusu.

POZOR:
Po vymazaní mzdovej zložky pre úpravu daňového bonusu z Výpočtu mzdy sa zmaže aj jej evidencia.

3. Zadanie vyplateného daňového bonusu u iného zamestnávateľa pre účely výpočtu Ročného zúčtovania dane:
- na základe Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa používateľ zadá všetky údaje do editora Ročné zúčtovanie dane na záložku Základné údaje do sekcie Položky. Do editora Položky do sekcie Odpočítateľné položky a bonusy zadá vyplatený daňový bonus na jednotlivé deti. Pri zadávaní vyplateného daňového bonusu je odteraz možné uviesť do atr. Daňový bonus - mesiace číselné označenie mesiacov (oddelené čiarkou), v ktorých mal na základe potvrdenia príslušný daňový bonus vyplatený

- takto uvedené mesiace sa následne zobrazia aj v tlačidle Detail na záložke Zúčtovanie dane:
1. v atr. Uplatnené mesiace
2. v akcii Detail po mesiacoch v atr. Zoznam mesiacov


4. tlačidlo Detail v editore Ročného zúčtovania dane na záložke Zúčtovanie dane vs opravy daňového bonusu vrámci kalendárneho roka a daňový bonus vyplatený u iného zamestnávateľa:
- Oprava čiastky zadaná do výpočtu mzdy neovplyvní atr. Nárok - čiastka, Nárok - mesiace, Nárok - počet mesiacov
- Doplatok/Storno čiastky zadaná do výpočtu mzdy ovplyvní atr. Nárok/Uplatnené - čiastka, Nárok/Uplatnené - mesiace, Nárok/Uplatnené - počet mesiacov

Nad prehľadom Daňový bonus - nárok a čerpanie je možné si:
- zobraziť nový atribút Stav opráv
- spustiť nové akcie:
Detail po mesiacoch - zobrazí prehľad preplatených/stornovaných/opravovaných čiastok, prípade zadaného daňového bonusu do položky RZD sa zobrazí do atr. Zoznam mesiacov, výčet mesiacov, ktoré boli zadané do položky DB v položke RZD

Kontrola evidencie opráv - akcia kontroluje nesúlad vo Výpočte mzdy, tj. odhalí situáciu, kedy sa vo Výpočte mzdy nachádza mzdová zložka pre úpravu daňového bonusu, ktorej čiastka sa nerovná súčtu čiastok Opravovaných položiek daňového bonusu.

UPOZORNENIE:
Táto funkcionalita je platná od roku 2021.


Novinka NOVINKA - Práca vo sviatok a čerpanie náhradného voľna

1. V číselníku Mzdové zložky vznikli nové distribučné mzdové zložky (DMZ):
a./ číslo 170 - Náhradné voľno za sviatok (Mzda)

b./ číslo 072 - Práca vo sviatok (náhradné voľno)
- používateľ zadá/naimportuje hodiny odpracované vo sviatok BEZ nadčasov, len v rámci fondu sviatkov v danom mesiaci
-nebude sa preplácať príplatok za prácu vo sviatok, ten bude kompenzovaný náhradným voľnom na DMZ 170

UPOZORNENIE:
Nové DMZ založí mesačná uzávierka za 9/2021, ak neboli v čase update vypočítané mzdy. Inak v následnom mzdovom období po 9/2021, v ktorom nie sú vypočítané mzdy, príp. v určitých prípadoch ich založí prvý vstup do prehľadu Výpočet mzdy, najskôr od mzdového obdobia 9/2021.

Nové používateľské mzdové zložky založí prvý vstup do prehľadu Výpočet mzdy, ale najskôr nad mzdovým obdobím 9/2021.

2. V Mzdových konštantách na záložke Sadzby a konšt. vznikla nová konštanta "Mzda vo sviatok s NV", ktorá je prednaplnená DMZ 072 - Práca vo sviatok (náhradné voľno)

3. Výpočet mzdy kontroluje súčet hodín na DMZ 007 - Práca vo sviatok a DMZ 072 - Práca vo sviatok (náhradné voľno), ktorý nesmie prekročiť fond pracovnej doby pre sviatok v danom mesiaci

Príklad:
Práca vo sviatok do výšky fondu s náhradným voľnom:

MZ 008 - Sviatok tarifom/MZ 006 - Sviatok náhrada je nahradený MZ 072 - Práca vo sviatok (náhradné voľno), príplatok za prácu vo sviatok sa v tomto prípade negeneruje a zamestnanec môže čerpať do 3 mesiacov náhradné voľno prostredníctvom MZ 170 - Náhradné voľno za sviatok (Mzda).

MZ 007 - Práca vo sviatok a MZ 072 - Práca vo sviatok (náhradné voľno) je možné v mzde kombinovať, ale nesmie byť prekročený zodpovedajúci fond pracovnej doby. Nahrádzajú celé MZ alebo časť hodín na MZ 008 Sviatok tarifom alebo MZ 006 Sviatok - náhrada.


Novinka NOVINKA - Príprava nástupov do PP - Paušály a zrážky

Bol rozšírený okruh mzdových zložiek, ktoré je možné zadať do Prípravy nástupov do PP na záložku Paušály a zrážky o mzdové zložky so vstupným formulárom = "Hodiny" a tiež mzdové zložky zaradené do Skupiny mzdových zložiek "Nešpecifikovaný príjem".

Novinka NOVINKA - Štatistické zostavy - nové DMZ

Nové distribučné mzdové zložky (073, 074, 170) boli doplnené aj do akcie Generuj do definície nasledovných štatistických zostáv:

Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP(MPSVR SR) 1-04
Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04
Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01

Poznámka:
Po spustení akcie Generuj nad prehľadom Mzdové zložky pre položku XY (cesta: editor definície štatistickej zostavy záložka Položky nad položkou typu Sumácia zo MZ po spustení akcie Mzdové zložky) sa dogenerujú príp. chýbajúce mzdové zložky, ktoré majú priradenú referenčnú mzdovú zložku.

UPOZORNENIE:
Pred spustením akcie Generuj je nutné skontrolovať všetky používateľské mzdové zložky (cesta: Mzdové zložky), ktoré majú byť priradené k položke, či majú priradenú referenčnú mzdovú zložku (tj distribučnú, z ktorej vznikli).


Novinka NOVINKA - Úprava daňového bonusu vs výstupy

Na základe novej funkcionality pre zadanie detailu úpravy daňového bonusu počas kalednárneho mesiaca alebo zadaného daňového bonusu na dieťa do položky Ročného zúčtovania dane boli upravené aj nasledovné výstupy:

Systémové číslo / Název
-403503 / ROČNÉ hlásenie (IV. časť)
-403504 / ROČNÉ hlásenie (V. časť)
-403231 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo


Novinka ÚPRAVA - Generátorové mzdové zostavy

Po spustení updatu na túto verziu sa Vám ponúknu v importnom okne aj nami dodávané Zostavy generátora mzdových zostáv. Jedná sa o nasledovné zostavy:

Čistá mzda
Rekapitulácia
Rekapitulácia - rozšírená

Odporúčame si naimportovať nami dodávané zostavy, ktoré používateľovi môže slúžiť aj ako vzor, inšpirácia pre ďalšiu prácu v ich definícii.

Ak si pre import zvolíte aj tieto zostavy (t.j. označíte stĺpček Typ), tak Vám systém, ešte pred samotným zahájením importu ponúkne ich zoznam. Používateľ si v tomto zozname môže sám zvoliť, ktorú zostavu chce občerstviť (zaktualizovať, t.j. prepísať existujúcu zostavu s rovnakým číslom ako má tá, ktorú si zvolil zaškrtnutím položky Číslo zostavy) alebo, ktorú chce doimportovať ako novú, s novým číslom (t.j. nezaškrtne žiadnu z ponúkaných zostáv v položke Číslo zostavy).

Ak by ste si nezvolili import ani jednej z ponúkaných zostáv, tak Vas bude systém po každom príhlásení do databázy vyzývať k ich importu, tak ako je to napr. aj pri importe distribučných tlačových formulárov.


Novinka ÚPRAVA - Mzdový list - prerušenie sociálneho poistenia

V tlačových formulároch pre "mzdový list" bola upravená sekcia Prerušenia poistenia, tak aby správne zobrazovala doby prerušenia poistenia aj v prípade pandemických dočasných pracovných neschopností.


Novinka ÚPRAVA - Práca vo sviatok

Doteraz bolo možné zadať prácu vo sviatok len do výšky fondu pracovnej doby pomocou DMZ 007 - Práca vo sviatok, ku ktorej sa automaticky generoval príplatok za sviatok vo výške 100% PHZ na DMZ 080 - Príplatok za sviatok. Ak sa zamestnanec dohodol so zamestnávateľom na čerpaní náhradného voľna alebo pracoval viac hodín vo sviatok ako je jeho stanovaná pracovná doba, bolo spracovanie mzdy komplikované.

UPOZORNENIE:
Úprava problematiky sviatkov je datovaná a prejaví sa od obdobia 9/2021. Mesačnou uzávierkou augusta, prípadne pred prvým výpočtom mzdy (akcia Nový alebo Mzdový automat) sa po kontrole založia tieto nové DMZ:

1. 072 - Práca vo sviatok (náhradné voľno)
- používateľ túto DMZ zadá namiesto DMZ 007 - Práca vo sviatok, ak si zamestnanec bude čerpať za odpracovaný sviatok náhradné voľno (bez nároku na príplatok), len do výšky stanovenej pracovnej doby (ako pri DMZ 007 - Práca vo sviatok)
- zároveň musí byť vyplnená v Mzdových konštantách na záložce 3 - Konštanty a sadzby, sekce [3] Prednastavené parametre v atr. Mzda vo sviatok s NV

2. 073 Sviatok – nadčas 25%
- jedná sa o nadčas vo sviatok, používateľ použije v prípade práce vo sviatok nad rámec stanovenej pracovnej doby, bude sa navyšovať (generovať) DMZ 080 - Príplatok za sviatok a DMZ 002 - Základná mzda za nadčas.

3. 074 Sviatok – nadčas 25% (náhradné voľno)
- jedná sa o nadčas vo sviatok, budete zadávat v prípade práce vo sviatok nad rámec stanovenej pracovnej doby, bude se generovať len DMZ MS 002 - Základná mzda za nadčas, namiesto príplatku si zamestnanec bude čerpať náhradné voľno.

4. 170 Náhradní voľno za sviatok (Mzda)
- používateľ zadá v prípade čerpania náhradného voľna vo výške priemerného zárobku.

UPOZORNENIE:
Sadzbu príplatku za nadčas vo sviatok môže používateľ v prípade potreby upraviť zadaním zodpovedajúceho percenta na DMZ 073 - Sviatok – nadčas 25% a DMZ 074 - Sviatok – nadčas 25% (náhradné voľno).


PRÍKLAD:
Zamestnanec má úväzok 8 hod./deň
Odmeňovaný je mesačnou mzdou.
Vo sviatok odpracoval 10 hodín a za prácu nadčas vo sviatok si bude čerpať náhradné voľno.

RIEŠENIE:
Používateľ zadá do Výpočtu mzdy DMZ 072 - Práca vo sviatok (náhradné voľno) 8 hodín (touto DMZ sa vykompenzuje DMZ 008 - Sviatok tarifom. Následne zadá DMZ 074 - Sviatok - nadčas 25% (náhradné voľno) 2 hodiny. Automaticky sa do mzdy vygeneruje DMS 002 - Základná mzda za nadčas vo 2 hodiny. DMZ 080 - Príplatok za sviatok sa v danom prípade negeneruje, zamestnanec si namiesto toho bude čerpať náhradné voľno.

Podobnejšie informácie nájdete v príručke našom webe: https://help.helios.eu/wikisk/Oprava_mzdovej_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_(SK)#Zadanie_pr.C3.A1ce_vo_sviatok


Novinka ÚPRAVA - Príprava nástupov do PP vs zrušené Rodné číslo

Ak bolo zamestnancovi, ktorý má záznam v prehľade Príprava nástupov do PP, zrušené rodné číslo (akciou Rodné číslo/Zrušenie), tak následne nebolo možné toto rodné číslo doplniť, atr. Rodné číslo nebol editovateľný.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Zmeny ZM - na 4. desatinné miesta

Odteraz je možné pri hodinovo odmeňovaných zamestnancoch zadávať zmeny základnej mzdy na 4. desatinné miesta (doteraz to bolo možné na 2. desatinné miesta).

Upravené


Novinka ZMENA - Hlásenie zmien ZP od 1. 10. 2021

Dňa 30.8.2021 vydal ÚDZS metodické usmernenie č. 12/9/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni, v ktorom sa od 1.10.2021 ustanovuje:

v zmysle č. 2 ods. 2: "Ak zamestnávateľ oznámil zmenu platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) inštitúcii zabezpečujúcej sociálne zabezpečenie tejto osoby, povinnosť oznamovať túto zmenu zdravotnej poisťovni nevzniká. Zamestnávateľ je naďalej povinný oznámiť začiatok a koniec poberania náhrady príjmu vyplácaného zamestnávateľom svojim zamestnancom."

v zmysle č. 2 ods. 23: "Zamestnávateľ skutočnosť uvedenú v čl. 2 ods. 2 posledná veta, oznamuje zdravotnej poisťovni kódom 1O vždy s uvedením začiatku poberania náhrady príjmu vyplácaného svojim zamestnancom, a ak práceneschopnosť trvá 10 a menej dní, tak aj s uvedením konca poberania náhrady príjmu vyplácaného svojim zamestnancom."

Záver:
Z MU ÚDZS 12/9/2014 vyplýva, že od 1.10.2021 je zamestnávateľ povinný použiť pri oznámení zmeny platiteľa poistného za zamestnanca, ktorý bol uznaný za dočasne PN a poberá náhradu príjmu (prvých 10 dní) vyplácanú zamestnávateľom kód 1O. Údaje o tom, že zamestnanec poberá nemocenské, ošetrovné a materské už zamestnávateľovi od 1.10.2021 zaniká.

Zamestnávateľ taktiež nie je povinný oznamovať začiatok a koniec platiteľa poistného pod kódom 1C (poberateľ rodičovského príspevku), t.j. za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená [§ 11 ods. 7 písm. c)].

V prípade, ak táto skutočnosť nastane pred 1.10.2021, zamestnávateľ nahlási začiatok a koniec poberania náhrady príjmu a ak nastane skutočnosť, že zamestnanec začal poberať nemocenské pred 1.10.2021, nahlási aj uvedené. Jedná sa teda o neprítomnosti, ktoré vzniknú po 1.10.2021 vrátane.

Zamestnávateľ MÁ naďalej povinnosť oznamovať skutočnosť, či zamestnanec PDN s odvodovou úľavou poberá náhradu príjmu pri DPN, alebo mu trvá DPN bez nároku na nemocenké, mu trvá OČR bez nároku na ošetrovné, alebo mu trvá doba, kedy je zamestnanekyňa tehotná alebo sa stará o narodené dieťa bez nároku materské.

Na základe tohto metodického usmernenie boli v systéme HELIOS iNUVIO od mzdového obdobia 10/2021 vykonané úpravy nad prehľadom Hlásenie zmien ZP v akcii Zamestnanci a podakciách:
Všetky zmeny
Neprítomnosti

Poznámka:
Od 1. 10. 2021 zamestnávateľ oznamuje zmenu platiteľa poistného za zamestnancov prostredníctvom kódu 2 (zamestnanec) v spojení s pismenami N, Y, D, S, P, a pod kódom 1 (poistenec štátu) v spojení s písmenami O (len dobu, za ktorú zamestnanec nepoberá nemocenskú dávku) a W.

Použité skratky:

 • ZP - zdravoné poistenie
 • MU ÚDZS - metodické usmernenie úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • PN - práceneschopný
 • DPN - dočasná pracovná neschonpsť
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný


Novinka ZMENA - Úprava názvu mzdovej zložky

Nasledovná distribučná mzdová zložka má odteraz upravený názov:

ČMZ / Pôvodný názov / Nový názov 009 / Vyúčtovanie / Mzda v hotovosti

Nový názov sa uplatní pri generovaní novej databázy (DB) v distribučnom číselníku mzdových zložiek (DČMZ) aj v používateľskom číselníku mzdových zložiek (UČMZ).

V existujúcich DB je možné názvy MZ zmeniť na nové z prehľadu Konštanty a číselníky/Mzdové zložky:

- spustením akcie Aktualizácia podľa legislatívy/Len distribučné: zmena názvu sa prejaví len v DČMZ
- spustením akcie Aktualizácia podľa legislatívy/Distribučný aj používateľský: zmena názvu sa prejaví v DČMSZ aj UČMZ

Upozornenie:

Pokiaľ spustím najprv akciu Aktualizácia podľa legislatívy/Len distribučné, následné spustenie akcie Aktualizácia podľa legislatívy/Distribučný aj používateľský už zmeny v UČMZ nevykoná.

Nástroje přizpůsobení

Novinka Do definice cizích klíčů v rámci uživatelských tabulek byla doplněna volba "Vytvořit cizí klíč". Implicitně je zapnuta.

Pokud se zruší zaškrtnutí, pak nedojde k vytvoření cizího klíče v databázi, ale je možno i nadále využít další nastavení (vytvoření vazby, zobrazení v editoru cizí tabulky apod.). Lze tak definovat napojení na view (ta cizí klíče nepodporují). Systémový název je pak ještě upraven přidáním "No" na začátek názvu.


Obecné

Novinka Délka pořadového čísla dokladů

V agendách

 • Sklady, nákup a prodej
 • Fakturace
 • Účetnictví
 • Pokladna
 • Pokladní prodej
 • Firemní aktivity
 • QMS

je možné aktivovat rozšíření pořadového čísla na 7 číslic.

 • Aktivace se provádí v editoru účetního období.
  • U období, ve kterém nejsou doposud zadané doklady je možné přepnout na 7 číslic.
 • Doklady v takto zadaném období mají pořadové číslo dlouhé 7 číslic a párovací znak dlouhý 10 číslic.
 • Pro správné zobrazení masky pořadového čísla je vhodné v sestavách zobrazit atribut "Pořadové číslo" (systémový název: {názevTabulky}.Cislo).
  • Tento atribut je textový řetězec zobrazující správnou masku pořadového čísla.
 • Délka pořadového čísla je určena pro každý doklad zvlášť atributem "Délka pořadového čísla" (hodnota tohoto atributu odpovídá hodnotě období ve kterém je doklad tvořen).


Novinka Bylo upraveno hledání v hlavní nabídce programu. Nyní se zadaný text hledá ve všech uzlech nabídky, nikoliv pouze v těch, které reprezentují přehled.

Podobně bylo upraveno i hledání akcí (Ctrl+.).


Novinka Upravená hlavní nabídka je detekována malou tečkou v pravém dolním rohu hlavní nabídky.


Novinka Organizace - doplněna možnost nastavit kopírování pro externí atributy k této tabulky. Kopírování se aplikuje v akci Kopie.


Novinka Mění se ovladač přístupu klienta k SQL Serveru. Místo Native Client 2012 je nyní jako implicitní "Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL)". Pokud není HELIOSem nalezen, dojde k jeho instalaci.

V podadresáři SYSTEM instalace HELIOSu je přístupný instalační program pro verzi 18.6 (msoledbsql_x64_2018.msi / msoledbsql_x86_2018.msi).


Novinka Do výchozího pohledu Výstrah doplněn sloupeček Legislativa, aby uživatel na první pohled poznal případy, kdy se daná výstraha týká jen určité legislativy.


Novinka Podpora pro snazší instalaci patchů přímo z Výstrah.

Zvolením Vyřešeno u výstrahy typu Patch je uživatel přepnut do HELIOS Store, kde je již zafiltrováno na vybranou záplatu (patch) a ta je rovnou vybrána k instalaci. Uživatel pouze zvolí akci Instalovat a nainstaluje záplatu do DB. Po úspěšné instalaci je Výstraha označena jako Vyřešena.


Novinka Monitor aktivit

do Konfigurace / Globální konstanty - položka Výkon: byla přidána záložka Monitor aktivit.

Slouží k logování aktivit uživatelů. Lze zobrazit spouštěné akce v přehledech, za uživatele a časovou periodu.
Sumační periodu lze nastavit v hodinách, a znamená to, jak detailní sumace je požadována.
Přednastavená hodnota 1 hod tedy znamená, že pokud daný uživatel spustí stejnou akci znovu během jedné hodiny, pak nevznikne nový záznam o aktivitě, ale bude pouze napočítána sumace.


Novinka Zařazena nová verze EurekaLog 7.9.4.0.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 21.00.


Novinka Kontrola uživatelů, kteří existují v databázi, ale neexistují na SQL Serveru, nyní probíhá pouze v případě, že přihlášený uživatel má práva SysAdmin.


Novinka Doplněna kontrola na existenci zadaných "atributů pro přenos" v atributech uživatelské tabulky.


Novinka Do hlavního menu do sekce Nápověda byl přidán odkaz na Změny ve verzích.


Novinka Zařazena nová verze EurekaLog 7.9.4.1.


Novinka Synchronizační utilita Reporting CZ a definice Report_user.ini

Sychronizační utilita byla upravena, aby v případě problému s definicí Report_user.ini, například nepatřičné znaky v začátku souboru dodané nevhodně zvoleným editorem pro editaci, tyto znaky ignorovala případně nespuštění příkazů detailněji zalogovala.


Novinka Pokud je v licenci funkcionalita Uživatelské editory, pak se v hlavní nabídce pod Nástroje přizpůsobení doplní přehled Uživatelské editory a pod něj pak přehledy Uložené procedury, Definice info políček a Definice statických políček.

Ve všech výše uvedených přehledech byla povolena editace bez existence editoru, pro který jsou definice vytvářeny. Nový záznam ale vytvořit nelze. Jak editace, tak i mazání podléhá nastavení práva pro Uživatelské editory v rámci konkrétních přehledů (editor se nastaví pouze pro čtení, mazání ohlásí chybu). Stjeně tak akce Přiřazení uživatelů a rolí editoru podléhá výše uvedeným právům. Pokud by se při pohybu po záznamech mělo skočit na záznam, pro který nejsou validní práva, dojde k jeho přeskočení.


Novinka Pokud se do náhledu dokumentu v info panelu otevírá textový soubor, který je velký a obsahuje jeden nebo i více hodně dlouhých řádků, dojde k zaseknutí programu. Na vině je automaticky zapnuté zalamování řádků. Nově je před načtením nového souboru zalamování vypíná a tím se předchází zablokování.


Novinka Bylo zrušeno integritní omezení UQ__TabSoudky__Soudek__BrowseID__IDFiltr pro tabulku TabSoudky (Uživatelské soudky).


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2021.32.210430.


Novinka V distribuci jsou 4 výchozí Dashboardy s právem přístupu pro všechny zaměstnance.

Jsou to Dashboardy:

 • 1 - Výchozí
 • 2 - Business Intelligence - vzor
 • 3 - Nápověda
 • 4 - Systémové info

U RSS kanálů se na přelomu září / října může objevit hláška "Chyba připojení 403" - tato chyba se objevuje z důvodu migrace zdrojové stránky RSS, kterou Dashboard zobrazuje.


Novinka Do nastavení tisku byla doplněna nová volba, která je platná pouze v případě, že je nastaven Tisk do souboru a zároveň Uložit odkaz do přehledu Dokumenty. Jedná se o volbu Zahrnout do všeobecných dokumentů. Možnosti jsou Zahrnout, Nezahrnout a Dle lokální konfigurace. Implicitní je Dle lokální konfigurace.


Novinka Pokud je při spuštění HELIOS iNUVIO detekována změna struktury a HELIOS je spuštěn v režimu aplikační role, je v okně se změnami zakázáno tlačítko Zálohovat.


Novinka Pokud se v editoru aktivuje uložená procedura pro validaci (definována v rámci uživatelského editoru), nelze již na jiném místě upravit definici validačních procedur. Problém byl v tom, že zůstala vytvořená dočasná tabulka se strukturou validovaného editoru. Opraveno - doplněno mazání dočasné tabulky ihned po volání validační procedury.


Novinka Organizace - odesílání tiskového výstupu e-mailem z náhledu na tiskový formulář nenabízelo kontakt e-mail do pole Komu. Dotažení kontaktu bylo doplněno a funguje dle těchto pravidel:
 • na organizaci je zadaná Kontaktní osoba a zároveň je uvedena ve vztahu k této organizaci - dotáhne se přednastavený email z tohoto vztahu
 • na organizaci je zadaná Kontaktní osoba, ale není ve vztahu k této organizaci - dotáhne se přednastavený email kontaktní osoby
 • na organizaci není zadaná kontaktní osoba - dotáhne se přednastavený email organizace

V editoru emailu v přehledu Organizace je nově označená organizace, z které se tiskne.


Oprava Nově přidaný uživatel měl povolená speciální systémová práva (Spouštění skriptů HQL/HQ1, SQL příkaz (vidět/execute)), i když je nastaveno použití negativních práv. Opraveno - v případě negativních práv má nový uživatel speciální práva zakázána.


Oprava V editoru Skupin ikon bylo odstraněna záložka "Seznam ikon pro soudky". Toto nastavení není pro iNUVIO validní.


Oprava Kontaktní osoby
 • Ve zjednodušeném editoru kontaktní osoby aktivovaném akcí "Oprava (Ctrl+O)" se v případě, že je daná kontaktní osoba ve vztahu k více organizacím, zobrazoval vztah k jiné organizaci, než jaká se používá pro vazby "Číselník organizací" a "Vztahy organizací a kontaktních osob". Opraveno
 • Do zjednodušeného editoru kontaktní osoby bylo do skupiny "Vztah organizace a kontaktní osoby" doplněno tlačítko "Další organizace", které je aktivní v případě, že je kontaktní osoba ve vztahu k více záznamům v číselníku Organizace, a zobrazuje přehled z číselníku s těmito záznamy.


Oprava Nebylo možné importovat kurzovní lístek ČNB.

Opraveno.


Oprava Opravy v editoru definice Detailu záznamu v info panelu:
 • tlačítko "Definice uspořádání" bylo aktivní, i když pro zobrazení nebylo nic vybráno; následné spuštění tlačítka vedlo na chybu "Incorrect syntax..."
 • pokud byl v zobrazení vybrán obrázek, opakované spuštění definice uspořádání vedlo k chybě "Access Violation Error"


Oprava Akce Vygenerování zakázky vygenerovala k dokladu zakázku i v případě, že uživatel neměl právo pro založení záznamu v přehledu Zakázky. Opraveno


Oprava QR kód PAY by square - do kódu se chybně generovala vždy částka v hlavní měně, i když šlo o platbu v cizí měně. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba Akce hromadné ověření insolvenčního rejstříku, pokud se ověřovaly organizace v řádu tisíců. Akce pro tolik organizací nedoběhla. Byl nastaven větší timeout 300 s.


Oprava V případě, že je při ukončení aplikace, popř. při přepínání do jiné databáze, detekován spuštěný dokument, je uživatel dotázán, jestli se má daný dokument uložit do databáze. Pokud zvolí ano a dokument je blokován (nelze ho tak zpětně načíst), dojde následně k chybě Access Violation Error. Opraveno.

Personalistika (CZ)

Novinka Plánování školení, prohlídky - dosažení konkrétního věku

Je upraveno generování návazného školení, prohlídky v případě dosažení stanovené věkové hranice. Pokud zaměstnanec dosáhne stanoveného věku pro změnu periodicity v rámci původního intervalu před dosažením tohoto věku, pak následující plán pokračuje periodou určenou před dosažením tohoto věku. Nová perioda se uplatní až od následujícího plánu po dosažení daného věku.

Příklad:

- prohlídka má periodu 4 roky do věku 50 let a 2 roky nad 50 let věku
- poslední pracovnělékařská prohlídka zaměstnance byla provedena v jeho 48 letech - 11.3.2013, další prohlídka byla nastavena za 4 roky (tj. v 52 letech - 11.3.2017 )
- v průběhu této doby dosáhl zaměstnanec 50 let - 25.2.2015
- doběhne periodicita prohlídky před dosažením 50 let - tj. v 52 letech - 11.3.2017
- následující prohlídky se budiu již generovat po dvou letech (v 54, 56 apod. - 11.3.2019, 11.3.2021 apod.)

tj. plány školení budou:

11.3.2013
11.3.2017 (50 let dosáhl v roce 2015)
11.3.2019
11.3.2021


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Plánovanie školení, prehliadok - dosiahnutie konkrétného veku

Je upravené generovanie nadväzného školenia, prehliadky v prípade dosiahnutia stanovenej vekovej hranice. Pokiaľ zamestnanec dosiahne stanoveného veku pre zmenu periodicity v rámci pôvodného intervalu pred dosiahnutím tohto veku, tak potom nasledujúci plán pokračuje periodou určenou pred dosiahnutím tohto veku. Nová perioda sa uplatní až od nasledujúceho plánu po dosiahnutí daného veku.

PRÍKLAD:

Lekárska prehliadka má periodu 4 roky do veku 50 rokov a 2 roky nad 50 rokov veku.
Posledná prehliadka bola v jeho 48 rokoch tj. dňa 11.3.2013, ďalšia bola nastavená za 4 roky (tj. v 52 rokoch tj. dňa 11.3.2017 ).
V priebehu tejto doby dosiahol zamestnanec 50 rokov tj. dňa 25.2.2015, preto dobehne periodicita prehliadky pred dosiahnutím 50 rokov - tj. v 52 rokoch tj. dňa 11.3.2017 a nasledujúce prehliadky sa budú už generovať po 2 rokoch (v 54, 56 atď tj. na dni 11.3.2019, 11.3.2021 atď.)

Plány školení budú nasledovné:

11.3.2013
11.3.2017 (50 rokov dosiahol v roku 2015)
11.3.2019
11.3.2021


Pokladna

Novinka Číslování pokladních dokladů

Zapracována možnost nastavit délku pořadového čísla pokladních dokladů na 7 číslic. Souvisí s novinkou nastavení délky pořadového čísla na účetním období.


Novinka Na pokladně je doplněna možnost účtování samovyměření pomocí kontací.


Novinka Na řady pokladny byla přidána konstanta Stejný kurz, která zajistí stejný kurz CM pro celý pokladní doklad. Při tomto nestavení není možné měnit kurz cizí měny na položkách pokladních dokladů. Kurz pro položky se přebírá z hlavičky pokladního dokladu.


Novinka Pokladna - konstanty na řadě pokladny Sazba DPH a DK podle hodnot u popisu a Účet podle účtu u popisu

Při změně položky pokladního dokladu, kdy došlo k výběru jiného "Pomocného textu" nebylo respektováno nastavení výše uvedených konstant. Změnil se pouze text, ale sazba DPH, daňový klíč a účet zůstávaly původní. Opraveno, aby vždy při výběru pomocného textu došlo i k přenosu sazby DPH, daňového klíče a účetního účtu (za předpokladu zatržení výše uvedených konstant v konfiguraci řady pokladny).


Novinka Pokladna - akce Připojit odpovídající fakturu/dobropis

Opravena chyba, kdy k položce pokladního dokladu nešlo připojit fakturu/dobropis po zaúčtování pokladního dokladu.

Zároveň proběhla revize zakládání úhrad v CM. V některých případech se chybně neplnilo pole úhrady Realizovaná úhrada v HM.


Novinka Účtování pokladních dokladů, číslování příjmů a výdajů zvlášť (Podle druhu dokladu), nastaveno číslo účetního odkladu podle čísla pokladního dokladu (Řada dokladů).

Byla doplněna kontrola, jestli dané číslo úč.dokladu již neexistuje při editaci před zaúčtováním.
Jestliže existuje, systém hlásí chybové hlášení "Číslo dokladu v účetnictví již existuje" a účtování pokladního dokladu se neprovede.
V pořadí druhý pokladní doklad tedy nepůjde zaúčtovat žádným postupem (účtováním po dokladech ani účtováním obou dokladů najednou).
Poznámka: Obecně to považujeme za problém nastavení pokladny, číslování příjmů a výdajů zvlášť je relikt z doby ručně vyplňovaných papírových předtištěných pokladních dokladů formátu A6 (červené a černé), kdy příjmové PPD byly předčíslovány... Buď nastavit Způsob číslování: Bez rozlišení druhu dokladu
nebo přednastavením rozdílného prvního čísla PPD (Řada příjem) a VPD (Řada výdaj) aby se ani v budoucnu nepřekrývala nebo alespoň nastavením číslování: Řada účetních dokladů.


Novinka V editoru Řady pokladny, lze na záložce 3 - "Konfigurace" zadat přednastavenou sestavu.

Tato přednastavená sestava se uplatní při základním zobrazení přehledů pokladních dokladů a má přednost před výchozími sestavami na uživatele apod.
Při změně řady pokladny je vždy zobrazena přednastavená sestava pro danou řadu. Jestliže není žádná sestava na řadě pokladny přednastavena, je přehled zobrazen s použitím výchozí sestavy na uživatele pro přehled Pokladní doklady. Před zobrazením se kontroluje, zda má daný uživatel právo na danou sestavu. Jestliže nemá právo, zobrazí se výchozí sestava na uživatele, popř. výchozí sestava.


Oprava Opravena viditelnost polí Příjmy a výdaje v editoru pokladního dokladu a položky pokladního dokladu. Chybně bylo vázáno na Výkazy pro příspěvkové organizace v licenci. Opraveno, pole se zobrazují, pokud jsou v licenci Účetní výkazy.


Pokladní prodej

Novinka V editoru řady účtenek na záložce 3-Účtování bylo pole "Hromadné účtování" rozšířeno o volbu "Seskupeně po dnech".

Při této volbě systém nevyžaduje zadání datumu případu a jako datum případu přebírá automaticky datum pořízení účtenky.
Při účtování se tvoří úč.doklady, které jsou seskupené za datum případu.


Novinka V přehledu voucherů je možné si zobrazit údaje ze skladové / kmenové karty, na něž je voucher navázán.


Novinka V přehledu pokladního prodeje lze využít funkci výběr více období.


Novinka Do přehledu položek pokladního prodeje byla doplněna vazba na Pokladníka


Novinka Upraveno zadávání finanční vratky - automatický přepočet funguje i při zadání celkové ceny. Dále si program pamatuje (na řadu pokladen) naposledy použitý typ DPH.

Při změně sazby DPH a zapnutém automatickém přepočtu se automaticky přepočte základ a DPH, celková částka zůstane zachována.


Novinka Do konfigurace pokladního prodeje byla doplněna další možnost pro kontrolu množství (Kontrolovat množství oproti). Nově je zde možnost "Množství k dispozici po výdeji a po příjmu"


Novinka V konfiguraci aplikace bylo doplněno nastavení pro výchozí množství pro pokladní prodej. Nově je možné zvolit "Výchozí množství z karty, u nevyplněných 1". U karet, kde je výchozí množství na kartě vyplněno se použije a u ostatních karet se dosadí jedna.

U karet voucherů se bez ohledu na nastavení dá vždy 1.


Oprava Opraveno založení "vyrovnávací" položky na zbývající částku voucheru v případě, že je nastaveno zadávání cen bez DPH.


Projektové řízení

Novinka Řada projektů rozšířena o možnost defefinovat prefix číslování projektů/etap za použití časových známek.


Novinka Do Stromu projektu a Ganttova diagramu byly přidány fuknce pro obsluhu vzorů, změnování a dokumentů.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Agenda Kontrolní plány
 • Do přehledu Kontrolní postupy doplněna nová skupina akcí "Proces zpracování" pro změnu stavu zpracování KP.
  • Akce jsou standardně svázané s konkrétními hodnotami 1, 2, 3,4 ,5 v číselníku Stav zpracování kontrolního postupu. Kontroluje se existence těchto hodnot v číselníku a chybějící hodnoty se dogenerují.
  • Akce nastavují příslušné atributy ve zpracovávané nové verzi kontrolního postupu.
  • Standardní funkcionalitu akcí lze měnit nastavením v parametrech QMS parametrem "Proces zpracování verze", který nabývá hodnot: ***Distribuční režim
   • Modifikovaný distribuční režim - vyžaduje a udržuje stejný číselník Stav zpracování kontrolního postupu, ale programový kód akcí lze nahradit kódem definovaným ve slepých procedurách obdobného jména. Začátek názvu procedury hp_ je třeba nahradit znaky ep_
   • Nestandardní režim - číselník se nehlídá. Fungování akcí je třeba definovat ve slepých procedurách
 • Do přehledu Verze KP doplněny akce pro aktivaci a deaktivaci platné verze KP
  • Aktivovat - nastavuje datum Aktivováno od, případně i Aktivováno do
  • Deaktivovat – nastavuje datum Aktivováno do
 • Do parametrů QMS byly dále na záložku KP doplněny parametry
  • Povolit editaci stavu zpracování - není-li zaškrtnuto, nelze v editoru KPměnit hodnotu údaje Stav zpracování KP
  • Povolit editaci datumových polí ve verzi - není-li zaškrtnuto, nelze v editoru verze KP zadávat datumová pole, která určují, v jakém stavu daná verze je


Novinka Kontrolní plány
 • Nový číselník "Návazné akce po kontrole". Jde o seznam doporučených postupů, které se mají uplatnit, v závislosti na výsledku kontroly. Hodnotu z číselníku lze vybrat do hlavičky kontrolního plánu.
 • Zrušení záznamu kontrolního plánu – umožněno pouze, není-li zadané výsledné hodnocení kontroly, tj. Hodnocení = (není)


Novinka Do vydané reklamace byla doplněna možnost zadat v sekci Viník i tzv. operaci zavinění - vazbu na evidenci operací/kooperací, při které byla závada způsobena.


Novinka Kontrolní plány - nová akce "Generuj KPL dle četnosti na KP"
 • Akce nabídne pro danou položku/VČ/výrobní operaci platné/aktuální verze z kontrolních postupů, které mají nastavenou četnost, a pro zvolenou verzi vygeneruje sadu plánů dle aktuálního množství a předepsané četnosti
 • Pokud uživatel vybere verzi, pro niž byly již nějaké KPL k danému záznamu vygenerovány, objeví se hláška a uživatel může akci přerušit
 • Není-li ve verzi určena kategorie KPL, akce se po zvolení verze na kategorii dotáže


Oprava Akce z nabídky Generování dokladů v přehledu Reklamace přijaté do vygenerovaného dokladu k reklamované položce přenesené do dokladu generovaly i její přednastavené obaly a množství reklamované položky zapisovaly do jednoho z obalů. Opraveno - do dokladu se přenáší vždy pouze reklamovaná položka bez obalů.


Oprava Generování dobropisu z reklamace přijaté
 • Přebíralo datum splatnosti z původní faktury. Opraveno - splatnost se definuje dle standardních pravidel
 • Chybně vyplňovalo vazbu Původní doklad. Opraveno
 • Vydaná faktura, k níž byl dobropis generován, ani samotný dobropis nebyly připojeny k reklamaci. Opraveno


Sklady, nákup a prodej

Novinka V globální konfiguraci přidán parametr "Kontrola stavu VČ k datu realizace", jehož stav je uplatňován při realizaci výdeje.

1)kontrolován jen aktuální stav VČ, nikoliv však stavy VČ k datu (defaultní hodnota)
2)kontrolován také stav VČ k datu realizace, ne však následné stavy VČ k datu
3)kontrolován také stav VČ k datu realizace a všechny následné stavy VČ k datu


Novinka V realizaci dokladu DSN přidána kontrola, že datum případu dokladu DSN nesmí být před datem příjemky.


Novinka Úprava akce Hromadné změny v číselníkách Řady dokladů a Řady došlých objednávek:
 • Atributy rozděleny na záložky tak, jak jsou v editoru řad
 • Na záložce Zadávání nové atributy pro Nákladový okruh, Vozidlo Zakázka a Zaměstnanec
 • U Došlých objednávek přidány profily pro generování
 • U Faktur nově i kontace pro Kurzový rozdíl k fakturám, KR k bil. dni a Dorovnání


Novinka V přehledech řady dokladů a řady došlých objevnávek je možné přiřazovat řady vybraným skladům. I nad útvary (organizační strukturou) v editoru na 7. záložce je možné přiřadit řady dokladů danému útvaru. Takto přiřazené řady jsou zobrazeny při tvorbě nového dokladu v přenosovém editoru ve chvíli, kdy má být vybráno v jaké řadě má být doklad vytvořen. V tomto editoru je také tlačítko "Všechny řady" které zobrazí i nepřiřazené řady. Pokud útvar nemá přiřazenou žádnou řadu, jsou zobrazeny všechny řady.


Novinka Doklady v přehledech Expediční příkazy, Rezervace a Vydané objednávky jsou nově editovatelné i v uzavřeném Účetním období.


Novinka Kmenové karty - na kartu Akce do části Aktivity, QMS, CRM doplněna akce Použití karty v položkách. Zobrazuje přehled Položky k aktivitě s položkami zadanými v záznamech firemních aktivit, QMS, CRM a v jejich úkolech, nebo v samostatných úkolech.


Novinka Do přehledů položek a textových položek v dokladech skladů, nákupu, prodeje a fakturace byl doplněn sloupec Uživatelské označení, který může uživatel zatrhnout/odtrhnout klávesou INS. Jde o analogii stejnojmenného sloupce na přehledech hlaviček dokladů.


Novinka Obaly na dokladech
 • U obalů přidaných automaticky k položce na doklad se při uložení libovolných změn na této položce přepočítávala množství obalů dle předpisu. Opraveno tak, že k přepočtu dochází pouze při změně množství položky.
 • Pokud se měnilo množství položky s automaticky doplněnými obaly na došlé objednávce v poli Množství pod seznamem položek v editoru dokladu, k přepočtu množství obalu nedocházelo. Opraveno


Novinka Pohyby položek - nový počítaný sloupec "Množství použitelné pro zajištění". Má význam pouze pro vydané objednávky a příjemky. Standardně má hodnotu NULL. Hodnota se spočítá pouze v případě, že uživatel vybírá v detailu zajištění z pohybů vydaných objednávek, nebo příjemek doklad, kterým chce požadovanou položku v detailu zajistit. Hodnota udává volné množství, které lze z pohybu použít pro zajištění položky.


Novinka V pohybech výrobních čísel byl vytvořen sloupec "UDI GS1", který je možné použít pro tvrobu PDK zprávy. Formát sloupce je: čárový kód pohybu (nulami dolpněn zleva na 14 míst) + datum expirace z pohybu VČ (RRMMDD)+ název výrobního čísla.


Novinka Převod položek do dokladů - pro doklady
 • Výdejky
 • Vydané faktury
 • Nabídky

byla v nabídce "Převod položek" nad přehledem položek v editorech dokladů doplněna nová akce

 • Ctrl+Alt+B – Došlé objednávky


Novinka Nad řadou nabídkových sestav je možné povolit hromadné generování došlých objednávek. Pokud je povoleno hromadné generování, jsou objedávky při generování volbou "Generuj došlou objednávku" seskupovány za atributy nabídek: řada dokladu, číslo organizace, místo určení, příjemce,termín dodávky, číslo zakázky a měna. Nad řadou nabídky je možné kromě automatického seskupování nastavit i dotaz na seskupení, který je při použití automatu přeskočen.


Novinka Akce Změna umístění nad přehledem Stav skladu - do místní nabídky aktivované myší nad zobrazeným stromečkem s položkami, výrobními čísly a umístěními byly doplněny 2 nové akce:
 • Skrýt/Odkrýt blokovaná umístění
 • Skrýt/Odkrýt umístění s nulovým množstvím


Oprava Došlé objednávky - akce "Generuj došlou objednávku s výběrem položek" aktivovaná z položek v dokladu Nabídka nerespektovala pravidla týkající se převádění nastavení souvisejících s režimem One Stop Shop ze zdrojového odkladu do cílového dokladu. Opraveno.


Oprava V přehledu položek dokladů se nemusela zobrazovat po vstupu do programu správně konverze hodnot ve sloupci Sazba DPH pro PDP a samovyměření. Opraveno.


Oprava V dohledání historických cen se nově zohledňuje i měrná jednotka. Dříve fungovalo bez zohlednění MJ. Opraveno.


Oprava V případě, že kmenová karta má více čárových kódů, nefungoval korektně posun šipkami mezi těmito kódy v editoru čárového kódu. Opraveno.


Oprava U pohybu výdeje do nuly se historicky u položky u výrobního čísla/šarže nenapočítával sloupec TabVyrCP.CCEvid, což je "evidenční" cena na VČ. Dělo se u implementací, kde je evidenční cena dle skladové karty. Nikoliv u implementací, kde je evidenční cena dle výrobních čísel.


Oprava Při překročení limitu PDP docházelo k úpravě sazby DPH, ale už ne k úpravě odpovídajícího daňového klíče. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Uvedeným řešením lze účtovat rozdílné hodnoty párovacího znaku a druhého párovacího znaku do účetního deníku.

Platí pro účtování přiznání DPH CZ vzor 18 a SK vzor EU 2021.

Řádky účetních kódů pro účtování Období DPH :

V editoru řádku lze zadat, jak se má sestavit druhý párovací znak - dále jen PZ2. Volby:
- Konverzí z PZ - PZ2 se přebere ze sestaveného párovacího znaku a je ošetřen dle nastavení systému
- Ruční zadání - PZ2 se ručně zadává v editoru před účtováním
- IČO - PZ2 se naplní jako IČO vlastní organizace / člena
- RRRRMM - PZ2 se sestaví jako rok+měsíc výkazu
- DPH-RRRRMM - PZ2 se sestaví jako DPH+rok+měsíc výkazu
- Uživatelský sloupec - PZ2 se přebírá z uživatelského/externího sloupce tabulky TabObdobiDPH, sys.název musí být _PZ2Uziv
Sestavený PZ2 je ošetřen na povolené znaky.
Je-li párovací znak nastaven jako "není", nelze zadat dotažení ani PZ2 a je nastaveno "není".
Je-li sestavený párovací znak prázdný, je PZ2 nastaven také jako prázdný (platí pro všechny volby).
Pole pro nastavení PZ2 je viditelné pro všechny řádky kromě kurzového rozdílu.
Přechodem na novou verzi je pole pro nastavení PZ2 nastaveno pro všechny řádky na "není".

Editor účtování období DPH:

V editoru před účtováním období DPH lze zadat kromě párovacího znaku i PZ2. Zadaný PZ2 je účtování při nastavení "Ruční zadání".


Novinka Je umožněno importovat sazby DPH v jednotlivých členských státech EU:

- Nová akce Import sazeb DPH v přehledu Sazby DPH
- Import z webu evropské komise
- Jedná se o doplnění sazeb, stávající ručně zadané sazby DPH se nepřepisují
- Pouze pro země EU, které jsou v číselníku zemí HELIOS iNuvio
- Pouze sazby DPH platné od 1.1.1992
- Pouze druhy sazeb DPH:
-- Základní sazba
-- Snížená sazba
-- Snížená sazba (nižší)
- Pokud se bude dodávat zboží / poskytovat služby OSS s jinými méně používanými sazbami DPH, je nutno je zadat do číselníku Sazby DPH ručně.


Novinka V globálních konstantách "Účetnictví", záložka "Účetnictví - další" je k dispozici nová konstanta:

"Povolit mazání deníkových řádků/dokladů ve fázi Pořízeno s vazbou na uzavžený výkaz DPH/KH/KV/SH/MOSS/OSS".

Není-li konstanta zatržena, systém i nadále nepovoluje mazání úč.dokladů/řádků ve fázi pořízeno, má-li doklad/řádek vazbu na uzavřený výkaz.
Je-li konstanta zatržena, systém povoluje mazání úč.dokladů/řádků ve fázi pořízeno, má-li doklad/řádek vazbu na uzavřený výkaz.
Mazání úč.dokladů/řádků v jiné fázi než pořízeno, má-li doklad/řádek vazbu na uzavřený výkaz, je i nadále nepovoleno.
Nová konstanta je přednastavena na "nezatrženo"="nepovoleno".

Týká se výkazů:

 • Období DPH (výkaz DPH)
 • Kontrolní hlášení CZ
 • Kontrolní výkaz SK
 • Souhrnné hlášení
 • Výkaz MOSS/OSS Dovoz a OSSEU


Novinka Do daňových tvrzení (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, a další, obdobně do dalších dokladů jako objednávky, faktury a pod.) byla přidána možnost odesílání přímo prostřednictvím datové schránky (DS).

V definici zprávy je nově možnost v poli Adresa místa určení zpráv zadat ID příjemce příslušné DS. Na záložce 2 - Spojení je nutno zadat Předmět/věc a vybrat Datovou schránku odesilatele. Pokud se Datová schránka odesilatele nezadá, budete vždy při odesílání vyzváni k výběru datové schránky odesilatele.
Vlastní odesílání probíhá standardně na označeném přiznání nebio dokladu akcí Zprávy, Generování zpráv, vyberete příslušnou definici zpráv pro konkrétní a potvrdíte tlačítkem přenos. O výsledku generování jste informováni v procesním oknu.
Pozor - nedojde (jako u zpráv pro EPO) k okamžitému odeslání do DS příjemce, ale vygenerují se záznamy v přehledu Evidence pošty, přehled Datová schránka. Zde je možno zprávu ještě zkontrolovat. Označí se k odeslání. Vlastní odesílání resp. aktualizace probíhá úplně stejně jako jiných zpráv DS. Tj. je rozdělen proces, první krok je vytvoření zprávy na příslušném přiznání nebo dokladu a druhý krok je vlastní odeslání zprávy DS příjemci.


Novinka Prázdný výkaz Kontrolní hlášení:

a) po spuštění akce "Kontrola kontrolního hlášení" je zobrazen dotaz : "Kontrolní hlášení neobsahuje řádky. Pokračovat ?"
Ano - systém pokračuje v kontrole výkazu
Ne - kontrola výkazu je ukončena

b) při generování XML/odeslání výkazu je zobrazen dotaz : "Kontrolní hlášení neobsahuje řádky. Chcete skutečně odeslat ?"
Ano - systém vygeneruje/odešle prázdný výkaz
Ne - akce je přerušena

Pozn. u rychlé odpovědi se kontrola na prázdný výkaz neprovádí.


Novinka Řešení je platné pro výkazy : přiznání DPH, Kontrolní hlášení DPH CZ, Kontrolní výkaz DPH SK, MOSS, OSS-EU a IOSS.

1) V přehledech vazeb účtů/daňových klíčů na řádky/části výkazu je k dispozici dvojice nových sloupců :
"Navázané účty - vše" ... zobrazí se všechny navázané účty
"Navázané daňové klíče - vše" ... zobrazí se všechny navázané daňové klíče
Sloupce nejsou omezeny na délku 255 znaků.

2) Pokud je daný výkaz uzavřen, je možné zobrazit pomocí akce "Oprava" v přehledech vazeb účtů/daňových klíčů přehled účtů/daňových klíčů, které jsou navázány na daný řádek/část výkazu. V tomto případě ale nelze přidávat ani mazat vazby.


Novinka Při exportu účetního deníku do TXT/TXT UNI dojde v poli "Text" účetního deníku k nahrazení znaku odřádkování za znak mezera.


Novinka Byla provedena úprava aktualizace dokladů pro KH DPH CZ.

Týká se pouze části A.2.
Systém nyní povoluje prázdné DIČ a prázdné Evidenční číslo v případě, že na daném účetním dokladu existuje nejednoznačné DIČ resp. Evidenční číslo.
Je-li Evidenční číslo prázdné, systém doplňuje jako DUZP_ROK / DUD / CisloDokladu.


Novinka V číselníku období je nově možno definovat pro dané období délku pořadového čísla některých dokladů, i účetního deníku.

Přednastavená délka je 6 znaků, lze definovat až 7 znaků.
Měnit délku pořadového čísla pro dané obdbí je možné jen tehdy, nejsou-li v daném období pořízeny doklady.
Je-li nastavena délka čísla dokladů na 7, je tato skutečnost respektována v oblasti účetního deníku při těchto operacích :
- zadavání čísla dokladu
- změna čísla dokladu
- kontrola délky čísla dokladu
- přednastavení číselné řady na druzích úč.dokladů
Při zobrazení přehledu účetního deníku pro více období najednou se může stát, že jsou doklady zobrazeny s různou délkou čísla dokladu.
Při přesunu účetního dokladu do jiného období je respektována délka pořadového čísla na cílovém období (dojde k přečíslování dokladů).
Při importu do účetního deníku standardním importem v případě, že importované doklady obsahují doklady s číslem dokladu délky 7 a cílové období má definovánu délku čísla dokladu pouze 6, systém v editoru před importem automaticky zaškrtne volbu přečíslování dokladů a neumožní pole odškrtnout. Uživatel je informován hlášením "Systém vynutil přečíslování dokladů vzhledem k délce čísel dokladů". Původní číslo dokladu je uloženo do pole "Číslo externího dokladu".
Import dokladů do dat zastupujícího člena pro skupinové registrace DPH, Kontrolního hlášení (CZ) a Kontrolního výkazu (SK) importuje čísla dokladů v nezměněné délce. V přehledech skupinové registrace se proto může stát, že jsou vlastní doklady s délkou čísla dokladu 6 a importované doklady s délkou čísla dokladu 7 nebo naopak.


Novinka V editoru účtového rozvrhu je pro pole "Odečítat" přístupná nová volba "Nezahrnovat".

Použije se pro účet zařazený na řádek 47 - Hodnota pořízeného majetku, který je z hlediska výpočtu daňové povinnosti nezahrnuje. Případně pro jiné účty DPH, které nevstupují do přiznání k DPH. V tiskových formulářích přehledu Evidence pro účely DPH se doklady k těmto účtům dostanou do skupiny "Ostatní" a nejsou zahrnuty do celkového součtu.
Jedná se o tiskové formuláře systémová čísla: -1054, -1446, -1447


Novinka Zobrazení číselníku Partneři PAP, Partneři PAP - IČO a Partneři v konsolidaci státu je umožněno i pro licenci na Pomocný konsolidační přehled.


Novinka Upraveno generování úhrad při vytváření zápočtů v návrháři.

Jedná-li se o pohledávku a fakturu přijatou nebo dobropis vydaný
nebo
jedná-li se o závazek a fakturu vydanou nebo dobropis přijatý, úhrada se generuje s opačným znaménkem.
Tím dojde ke správnému výpočtu částky v poli "Saldo v přípravě" v přehledu faktur a dobropisů.
Upraveny přehledy pohledávek a závazků v editoru zápočtu, přehledy zobrazují faktury/dobropisy navázané na zápočet bez ohledu na druh pohybu.


Oprava Opraveno dohledání vazeb pro akce:

- dohledání vzorového CZ KH pro přenos vazeb na účty/daňové klíče
- dohledání vzorového SK KV pro přenos vazeb na účty/daňové klíče
- přednabízení hodnot do editoru nové věty SK KV

Výroba

Novinka Došlo k navýšení počtu znaků v rámci názvu operace technologického postupu.

Aktuálně je možné zadat název v délce 100 znaků.


Novinka Množství požadavku na materiály a polotovary v rámci kapacitního plánu se nově zaokrouhluje na 4 desetinná místa.


Oprava Přehled Výrobní příkazy - boční panel - Strom - nezobrazovaly se příjemky vedlejšího produktu a příjemky zmetku na sklad neshod. Opraveno.


Oprava V některých případnech nebylo možné provést záměnu alternativní operace v technologickém postupu. Opraveno.


Zakázky

Novinka Zakázky - doplněna nová akce Blokování zakázky - u označených záznamů změní Stav na Blokováno. Akce má vlastní právo.


Novinka Zakázky - při nastavení stavu zakázky Uzavřeno se eviduje nově "Datum uzavření" a autor uzavření do údaje "Uzavřel". Změna na jinou hodnotu Aktivní/Blokováno tyto údaje vymaže.


Oprava Předpisy kalkulace - pokud už byl předpis přiřazen k zakázce, pak změny v předpisu nešly uložit. Opraveno