Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Verze 3.0.2021.0628 - Změny 2021

Z Wiki iNuvio
Přejít na: navigace, hledání


Pokladna

Oprava Opravena viditelnost polí Příjmy a výdaje v editoru pokladního dokladu a položky pokladního dokladu. Chybně bylo vázáno na Výkazy pro příspěvkové organizace v licenci. Opraveno, pole se zobrazují, pokud jsou v licenci Účetní výkazy.


Pokladní prodej

Oprava Pokud byl na řadě účtenek pokladního prodeje nastaven daňový režim pro daňové klíče a identifikátor řady obsahoval i jiné znaky než číslice, nešlo vygenerovat účtenku z došlé objednávky. Akce končila chybou:

Error converting data type nvarchar to int. Opraveno


Sklady, nákup a prodej

Oprava Kvůli rozšíření tmp tabulky #TabDosleObjGenDokladVC o atribut ZdrojovaTab docházelo k chybě při vstupu do procedury hp_DosleObj_PripravPolozkyProGenerovani_NaplnVyrobniCisla02.

Opraveno.


Účetnictví

Novinka One Stop Shop

Je umožněno generování XML souborů pro výkazy OSS EU a OSS Dovoz pro CZ.


Novinka One Stop Shop

Do přehledů výkazů IOSS a OSSEU CZ a SK byly přidány 3 sloupce:

  • Částka daně k úhradě - suma kladných částek daně jednotlivých zemí
  • Částka daně k vrácení - suma záporných částek daně jednotlivých zemí
  • Částka daně celkem - rozdíl dvou předchozích sloupců

Sloupce se napočítávají v rámci aktualizace výkazu.
U výkazů, kde sloupce doposud nejsou napočítány je nutné spustit aktualizaci.


Novinka Do přehledu OSS-EU a OSS-Dovoz byl přidán nový sloupec "Referenční číslo pro platební příkaz".

Sloupec se plní dle zadání

  • pro OSS-EU: např. CZ/CZ64949541/Q3.2021
  • pro OSS-Dovoz: např. CZ/IM2031234560/M07.2021


Novinka One Stop Shop - režim EU.

Pokud je zboží odesíláno z jiného státu EU (stát odeslání) než je registrace k OSS-EU (stát registrace) a plátce není registrován k DPH ve státu odeslání, nemá k dispozici vlastní DIČ DPH. Proto je umožněno zavést formální Vlastní DIČ DPH ve formátu XX*, kde XX je kód státu odeslání. Např. DE*, PL*, HU*. Pouze pro země EU. Slouží i k identifikaci státu odeslání.


Novinka Do nabídky "Párovací znak" u řádků účetních kódů pro Pokladní prodej byla doplněna volba "Uživ.sloupce-položka".

Ke správnému dotažení musí existovat pro tabulku TabUctenkaR externí sloupec se systémovým názvem _ParZnakUziv.
Je-li externí sloupec naplněn, jeho hodnota je dotahována při účtování a plní se do "Párovací znak" v účetním deníku (platí jen pro "položkové" řádky úč.kódu).
V případě požadovaného seskupování jsou řádky seskupeny navíc i dle Párovacího znak.


Novinka Pro slovenské výkazy: One Stop Shop režim EU a One Stop Shop dovozní režim je doplněna standardní funkcionalita generování XML zpráv pro import do portálu SK Finanční správy.