Verze 3.0.2021.0305 - Změny 2021

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Mzdy (CZ)

Novinka Evidence DNP - dvě na sebe navazující nemoci v kombinaci s karanténou a izolací

Pokud z evidence DNP v rámci jednoho pracovního poměru se likvidují dvě nemoci, které na sebe navazují je potřeba obě nemoci posuzovat jako jednu pokračující.
Spojení nemocí je řešeno na úrovni likvidace ve výpočtu mzdy. Otevřením likvidace v pořadí druhé nemoci a stisknutí tlačítka OK se objeví hláška Zadaná nová likvidace bezprostředně navazuje na jinou. Může se jednat o pokračující likvidaci. Opravdu uložit jako novou likvidaci ANO – NE.
Pokud uživatel odpoví, že nechce uložit záznam jako novou PN, tak v tomto místě dojde ke kontrole na odpracované hodiny poslední den u PN předcházející a odpracované hodiny první den u editované PN.
Pokud budou kontroly v pořádku, změní se typ dávky na Pokračování. V opačném případě na uživatele upozorníme, že PN na sebe nenavazují bezprostředně.

Položka karanténa se přebírá z předchozí likvidace nemoci.

Položka karanténa na likvidacích provedených z pomocí automatiky z Evidence DNP je volně nyní volně editovatelná.


Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - SK ISCO-08 od 1/2021

Bola zverejnená nová verzia číselníka SK ISCO-08, ktorá platí od 1.1.2021 a nahradila predchádzajúcu verziu vydanú v roku 2015. Aktualizácia spočíva najmä v dopĺňaní nových a vyraďovaní zastaraných zamestnaní. Prebehli taktiež zlučovania a rozčleňovania zamestnaní a v niektorých prípadoch došlo k úprave ich názvu. Aktualizovaná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 má spolu 2 448 zamestnaní (7-miestnych kódov), čo je v globálnom vyjadrení nárast o 136 zamestnaní. Na úrovni 4-miestnych kódov, resp. na vyšších úrovniach klasifikácie k zmene nedošlo.

UPOZORNENIE:
Detailnejší popis zmien nájdete na stránke firmy TREXIMA v časti "Implementácia SK ISCO-08":
https://www.trexima.sk/pre-respondentov/metodicke-pokyny/

Po stiahnutí a rozbalení balíčka súborov v časti "Implementácia SK ISCO-08" si prosím, otvorte súbor "Implementacia-SK-ISCO-08-1.docx", kde skontrolujte, či sa Vás popísané zmeny týkajú. Vybrané kódy sú po novom:
1. preradené na nový kód (napr. Vydavateľský redaktor)
2. rozdelené do viacerých kódov (napr. Vodič kamiónu, Vodič nákladného motorového vozidla)
3. zmenené (napr. Barman, Kaderník)
4. zlúčené (napr. Montážny pracovník výroby autosedačiek, Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňov)
5. vyradené (napr. Letecký palubný technik, Letecký navigátor)

Čo by mal spraviť používateľ systému HELIOS Orange nad mzdovým obdobím 3/2021:
1. vstúpi do číselníka "Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08":
a./ ak číselník obsahuje len ním používané kódy, skontroluje si ich podľa dokumentu "Implementácia SK ISCO-08" a v prípade potreby ich upraví (kód alebo číslo, prípadne podľa potreby doplní novozniknutý kód).

b./ak číselník obsahuje kompletný číselník SK ISCO-08 môže si ho zaktualizovať (prepísať novým) stiahnutím doplnku "Štatistický číselník 2021 - Klasifikácia zamestnaní (SK-ISCO)" z HELIOS store zo záložky Zadarmo.

2. nad aktuálnym mzdovým obdobím 3/2021 v edícii iNUVIO vstúpi do prehľadu Doplňujúce údaje a zobrazí si systémovú zostavu "(S) Kontrolná zostava pre štatistiky". Zafiltruje si nad stĺpčekom SK ISCO-08 hodnotu kódu, ktorý sa zmenil, označí všetky záznamy a použije akciu Hromadná zmena.

Ďalšou možnosťou hromadného priradenia kódu SK ISCO-08 je priamo nad číselník "Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08" nad konkrétnym kódom spustenie akcie Priradiť zamestnancom kód SK ISCO-08.


Obecné

Oprava Pokud je v dataskopu u přehledu zrušeno zobrazení rychlého filtru, mohlo dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se v ojedinělých případech mohlo stát, že systém při přechodu na novou verzi zahlásil chybu s duplicitním kódem daňového klíče.


Přepravní služby

Oprava Při spuštění akce "Automatická kalkulace" nad zásilkami nebo přehledem kalkulací nad zásilkou systém detekoval chybu a kalkulace se nevytvořila. Opraveno.


Sklady, nákup a prodej

Novinka V globální konfiguraci v sekci "Ceny" přibyl nově parametr "Povolit do valut vybrat hlavní měnu". Parametr určuje, zda je možné do valut vybrat hlavní měnu.

Stávající implementace budou mít parametr nastaven jako zatržený (původní stav), aby se za chodu neměnilo chování. Nové implementace budou mít tento parametr nezatržený, z principu nám nepřijde správné povolit do valut vybrat hlavní měnu. V rámci potřeb dané implementace je možno parametr změnit.


Oprava Opravena chyba, kdy došlo k výraznému zpomalení funkcionality editoru dokladů v situaci, kdy existují pro danou skladovou kartu tisíce výrobních čísel.


Účetnictví

Oprava Akce Generovanie správy zo súvahy+výsledovky mikro účtovnej jednotky SK mohla skončit chybou "Nenájdená verzia výkazu pre XML ! Akcia zrušená !".

Opraveno. Chyba se projevovala pouze někdy. Byl doplněn změnový skript.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Do tabulky TabFIAAVykazParam jsou doplněny standardní sloupce Autor a Datum pořízení + Změnil a datum změny.