Verze 3.0.2020.1205 - Změny 2021

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Mzdy (CZ)

Novinka Platové tabulky od ledna 2021

Od ledna 2021 dochází ke změně platových tabulek. Jedná se o tabulky pro odstavce 2-4.

Upraveno.


Oprava Potvrzení pro úřad práce - průměrná čistá mzda

Při tisku Potvrzení pro úřad práce došlo ve verzi 2.0.2020.1200 k tomu, že se nepočítala správně čistá mzda za rok 2020. Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Generovanie RLFO za obdobie staršie ako 1/2021

Portál Sociálnej poisťovni mohol v prípade odosielania RLFO za obdobie staršie ako 1/2021 chybovú hlášku:

"(Typ RLFO: Prihláška, Typ FO: ZECDDPP, RČ: 9333136733, Meno: Blažka Janušovská) Nie je možné vyplniť Mesto/obec narodenia keď nie je označené cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike
(Typ RLFO: Prihláška, Typ FO: ZECDDPP, RČ: 9333136733, Meno: Blažka Janušovská) Nie je možné vyplniť Štátna príslušnosť keď nie je označené cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike
(Typ RLFO: Prihláška, Typ FO: ZECDDPP, RČ: 9333136733, Meno: Blažka Janušovská) Nie je možné vyplniť Pohlavie keď nie je označené cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike
(Typ RLFO: Prihláška, Typ FO: ZECDDPP, RČ: 9333136733, Meno: Blažka Janušovská) Nie je možné vyplniť 2. Adresa pobytu keď nie je označené cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike"

Upravené


Novinka INFO - Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Dňa 13.01.2021 Sociálna poisťovňa zverejnila nasledovnú informáciu pre Zamestnávateľov:

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu.

Dátum začiatku zobrazovania IČPV bol stanovený na 14.1.2021.

Od tohto dátumu je potrebné uvádzať IČPV na Registračnom liste fyzickej osoby k poistným vzťahom, ku ktorým bolo IČPV pridelené.“


Novinka INFO - Zber štatis. údajov v rámci nár. projektu Prvá pomoc

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť štatistické údaje o zamestnancoch, ktorých uviedol v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Údaje uvádza za všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, prostredníctvom ktorého Opatrenia požadoval finančný príspevok.

Podrobnejšie informácie k podkladu tohto zberu štatistických údajov nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Zber_%C5%A1tatis._%C3%BAdajov_v_r%C3%A1mci_n%C3%A1r._projektu_Prv%C3%A1_pomoc

Obecné

Oprava Při instalaci verze 3.0.2020.1200 se mohlo stát, že neproběhnul změnový skript, objevila se hláška:

Změnový skript na verzi 020020200989 nebyl aplikován úspěšně
Na záznam jsou navázány další údaje, nelze smazat.
Problém se týkal databází, kde jsou zapnuty daňové klíče na výkazech SK DPH vzoru 409 v období 2021.
Opraveno


Sklady, nákup a prodej

Oprava V přehledu kmenových karet nebylo možné ve verzi 3.0.2020.1200 spustit akci "Přehled skladů" pro zobrazení přehledu, na jakých skladech se karta vyskytuje. Zobrazovala se chyba "Duplicates not allowed".

Opraveno.


Účetnictví

Oprava Při účtování přijaté faktury se mohla pro řádek Záloha - ostatní částky objevit hláška

Nenalezen účet DPH pro řádek(X) Základ DPH!
Pro ostatní částky se ale žádný účet DPH nemá dohledávat.
Opraveno.