Verze 3.0.2020.0903 - Změny 2020

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Celní případy

Oprava Výpočet cla a akce Zákazy a omezení - pokud byly zapotřebí předložené podklady,licence tak mohlo dojít k chybě Access violation.

Opraveno.


Doprava

Novinka Přidán nový skript SHELL Fleet HUB - formát dat k 3.10.2020


Majetek

Oprava Je opravena chyba při zobrazování uživatelských editorů majetku, zejména protokolu zavedení a karty majetku. Při zobrazení byl definovaný editor prázdný.

Mzdy (CZ)

Novinka ÚPRAVA - Měsíční kontrola MÚ - chybová hláška

V některých případech akce Měsíční kontrola mzdových údajů hlásí chybu:

"Položka '#TabMzKontrolaMUErr_00000003E1 D3.Info' musí být zadána !

Opraveno.


Novinka Editor Mzdové složky vs. Definice editoru

Pokud uživatel vytvoří nad editorem číselníku Mzdové složky vlastní Definici editoru, v které zatrhne atribut "Editor je při opravě jen ke čtení", tak toto nastavení je přebito vlastnostmi samotného editoru.

Upraveno.


Novinka Založení PP přes editor Zaměstnanci

Pokud se zakládal pracovní poměr z editoru Zaměstnanci a zároveň vznik pracovního poměru nebyl 1. den v měsíci, nedošlo k výpočtu nároku na dovolenou v běžném roce.

Upraveno.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Editor Mzdové zložky vs. Definícia editora

Ak používateľ vytvori nad editorom číselníka Mzdové zložky vlastnú Definíciu editora, v ktorej zaškrtne atribút "Editor je pri oprave len na čítanie", tak toto nastavenie je prebité vlastnosťami samotného editora.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Mesačná kontrola MÚ - chybová hláška

V niektorých prípadoch akcia Mesačná kontrola mzdových údajov hlásí chybovú hlášku:

"Položka '#TabMzKontrolaMUErr_00000003E1 D3.Info' musí byť zadaná !

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Založenie PP cez editor Zamestnanci

Ak sa zakladal pracovný pomer z editora Zamestnanci a zároveň vznik PP nebol 1. dňa v mesiaci, nedošlo k výpočtu nároku na dovolenku v bežnom roku.

Upravené

Obecné

Oprava Při doplnění nových práv pro Opis, Zprávy a Kopírování označených záznamů došlo k posunu již existujících práv a tím i k jejich případnému chybnému vyhodnocení. Opraveno.


Oprava Při přepnutí do jiné databáze může dojít k chybě Access Violation Error v případě, že v původní i cílové databázi je aktivní přehled s pohledem master x detail.


Oprava Opravena chyba, kdy Dashboard obsahující WF widget nezobrazoval u prvního WF widgetu žádné dlaždice (zobrazil se zcela prázdný). Dlaždice se generovaly až u dalších WF widgetů (pokud jich Dashboard více obsahoval).


Přepravní služby

Novinka Při realizaci faktury ve spedici se spouští uživatelská procedura ep_FV01


QMS Systém řízení kvality

Oprava Agenda Kontrolní plány - Kontrolní postupy
  • Akce Úkoly nad přehledem Kontrolní postupy zobrazovala standardní přehled Úkoly (240) z Firemních aktivit místo přehledu Úkoly pro řešitele KP (2026)
  • Pokus založit kategorii úkolu QMS pro kontrolní postupy končil chybou "Bylo porušeno kontrolní omezení - operaci nelze provést !"

Opraveno


Sklady, nákup a prodej

Oprava Akce Generuj zajištění pro zajištění plánem výroby končila chybou "JC bez daní musí být zadána." Opraveno