Verze 3.0.2020.0610 - Změny 2020

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Banka

Oprava Opravena chyba, kdy po změně hodnoty měny na řádku bankovního výpisu z přehledu Řádky bankovního výpisu (volba menu) se zobrazila chybová hláška Access violation.


Mzdy (CZ)

Oprava Účtování - ANIVIRUS C a pobočky

V případě, kdy bylo účtováno na zapojené pobočky a na jedné nebyla mzda zakládající sociální pojištění, objevila se hláška

POLOŽKA socpoj musí být zadána!
SQL:515,16
dbo.hp_MzdDOPLNSocPoJNaPobocky,line42
Cannot insert the value NULL into column...

Chyba se v dané případě objevovala i při generování platebního příkazu na SP a tisku formuláře přehledu o výši pojistného.

Opraveno


Oprava ČSSZ - Chyba při odeslání PVPOJ

V případě, že sleva na sociálním pojistném je tak velká, že upravený základ pro SP za zaměstnavatele je nula, portál ČSSZ vracel chybu XML souboru PVPOJ

Opraveno


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Uchádzač o zamestnanie - prehľad Mzdový kalendár

V editore Uchádzača o zamestnanie na záložke Nástupné údaje sa pri výbere Mzdového kalendára zobrazoval prehľad č. 107 (CZ) a mal by sa prehľad č. 391 (SK).

Upravené


Sklady, nákup a prodej

Oprava V došlých objednávkách od verze x.0.2020.0600 při změně měrné jednotky (MJ) v editaci položky dokladu z přednastavené MJ se neaktivuje přepočet ceny dle přepočtu MJ. Vzhledem k MJ se přepočte množství, ale už se nepřepočte cena.

Chyba opravena. Chyba se neprojevuje v případě, že mají v globální konfiguraci zatržen parametr “Ceníky včetně MJ”, což je nová funkcionalita pouze iNUVIA a jedná se o nedefaultní hodnotu.


Oprava U storen příjmu, po kterých následoval nulový stav skladu, byla chybně spočtena evidenční cena. Týkalo se pouze metody skladové evidnece průměry. Dělo se v případech, kdy stavem skladu byla vyšší částka než je na stornovaném dokladu.

Část zbývající ceny nebyla ztracena, ale přičítala se automaticky do evidenční ceny pro další následující příjem. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Upraveno účtování faktur/dobropisů a leasingu.

Řešení opravuje tyto chyby :

  • znásobení řádků základu daně
  • nevygenerování řádků základu daně
  • chybná identifikace chyby "Není zadán daňový klíč na položce dokladu!"


Novinka V účtovém rozvrhu lze zadat pro danou zemi všechny sazby DPH (zadané v číselníku sazeb DPH), které jsou v daném období platné. Problém byl při výběru německých nových dočasně platných sazeb DPH 16% a 5%.


Oprava Byla opravena chyba, kdy nešla založit nová saldokontní skupina v případě, že v přehledu saldokontních existovala saldokontní skupina číslo 000.