Verze 3.0.2019.1202 - Změny 2020

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Banka

Oprava Dojde-li v editoru položky bankovního výpisu nebo v editoru úhrady bankovního výpisu ke smazání hodnoty v poli "Text pro účtování", nebylo možné záznam uložit.

Opraveno.


Celní případy

Oprava Import celního sazebníku - oprava importu pro minulý rok.


Oprava NCTS Vydaný - pokud byla zadána celní nomenklatura na 6 míst, pak se nedohledalo Upřesnění MJ, a položka nešla uložit.

Opraveno, Upřesnění MJ se bude dohledávat pouze pro doklady ICS, NCP.


Fakturace

Oprava Faktury vydané - Skonta - akce Vygenerovat ODD (opravný daňový doklad) - zobrazil se nesprávný editor pro kopii dokladu, kde nebylo možné vybrat řadu ODD.

Opraveno. Už se zobrazuje editor pro ODD, kde je možné správnou řadu vybrat.


Obecné

Oprava V případě exportu tiskového formuláře do PDF pomocí exportu eDocEngine mohlo dojít k ořezání políček zarovnaných doprava. Opraveno.


Oprava Při exportu dashoardu s workflow se objevila hláška Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr).

Opraveno.


Novinka Pokud byl HELIOS Orange iNUVIO spuštěn jako správce, nezobrazily se dashboardy obsahující webovou stránku nebo Business Intelligence. Problém nastává s defaultním prohlížečem Edge. V těchto případech (spuštění jako Správce) program vynechá Edge a použije prohlížeč Chrome, resp. Internet Explorer.