Výrobní personální zdroje - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11369

Popis

Personální zdroj je jedna konkrétní plánovací jednotka zastupující jednoho člověka, která může ale nemusí být spojena s konkrétním zaměstnancem z Číselníku zaměstnanců. Tyto jednotky mohou být přiřazeny do jednotlivých výrobních profesí a to tak, že jeden personální zdroj může být přiřazen do několika profesních skupin současně.

Každý personální zdroj, který bude zahrnut do kapacitního plánování, by měl mít přiřazen plánovací kalendář. Odchylky od standardního plánovacího kalendáře je možné provádět individuálně na každém personálním zdroji přímo v editoru stisknutím tlačítka Oprava dne. Provedené úpravy se potvrdí tlačítkem Uložit den. Individuálně opravené hodnoty budou v kalendáři personálního zdroje označené šrafováním.
Pokud je nutné takto vytvořené odchylky od původního kalendáře zrušit, tak je možné zrušení provést označením požadovaných dnů a vyvoláním akce Zrušit změnu, která se nachází v místní nabídce grafické podoby kalendáře.
Změnou hlavního plánovacího kalendáře personálního zdroje nedojde k přepsání individuálně zadaných hodnot (šrafovaných dnů).

Seznam atributů

  • Zaměstnanec - Nepovinná vazba na konkrétního zaměstnance z Číselníku zaměnstnanců.
  • Kalendář - Odkaz na plánovací kalendář.
  • Blokováno - Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
  • Kód - Jednoznačný identifikátor personálního zdroje
  • Název - Krátký textový popis.
  • Zahrnout do kapacitního plánování - Určuje, zda kapacity daného personálního zdroje budou využity v nápočtu kapacitního plánu v Řízení výroby.
  • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis.


Seznam konkrétních výrobních profesí, do kterých je daný personální zdroj přiřazen se nachází v editoru na záložce Výrobní profese. Zde je možné provádět Přidání či Odebrání profese ze seznamu.

Funkce

Import z číselníku zaměstnanců

Pomocí této funkce je možné provést naplnění čísleníku Výrobních personálních zdrojů vybranými záznamy z číselníku Zaměstnanců. Tímto postupem vzniknou nové personální zdroje, které budou mít vazbu na jednotlivé zaměstnance.

Hromadná změna

Funkce u všech označených personálních zdrojů umožňuje hromadně změnit některé údaje. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".

Přehledy

Fronta práce

Funkce zobrazí z aktivního kapacitního plánu naplánovanou práci vybranému personálnímu zdroji. Viz. Pokročilé plánování výroby.

další