Výrobní čísla na příkaz - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11203

Popis

Tento přehled zobrazuje výrobní čísla vyráběných dílců jednotlivých výrobních příkazů.
Výrobní čísla je možné automaticky generovat při zadání výrobního příkazu do výroby pomocí přednastavené masky. Tato maska se nastavuje na řadě výrobního příkazu. Na řadě příkazu je také možné nastavit, aby výrobní příkaz převzal výrobní čísla z požadavku, ze kterého vznikl (např. z Expedičního příkazu).

Výrobní čísla lze pořizovat u zadaných příkazů ručně, přebírat je ze vstupních výrobních čísel polotovarů nebo je vytvářet pomocí funkce "Generovat", která se nachází přímo v editoru nového záznamu. Tato funkce umožní vygenerovat posloupnost po sobě jdoucích výrobních čísel. Nové výrobní číslo lze zadávat pouze tehdy, když je tento přehled zobrazen pro jeden konkrétní příkaz funkcí Výrobní čísla v přehledu Výrobních příkazů.


Při odvádění hotových polotovarů nebo finálních výrobků je pak možné provést odvedení včetně nadefinovaných výrobních čísel.

Seznam atributů

 • Příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, pro který je dané výrobní číslo definováno.
 • Vyráběný dílec - Odkaz na dílec z výrobního příkazu.
 • Výrobní číslo - Konkrétní výrobní číslo.
 • Popis - Krátký textový popis výrobního čísla.
 • Datum expirace - Datum použitelnosti. Toto datum je možné automaticky generovat při odvádění hotového dílce na sklad na základě parametrů vyráběného dílce (Datum pro výpočet expirace, Záruka výstup).
 • Množství - Množství výrobního čísla.
 • Odvedeno - Množství výrobního čísla, které již bylo odvedeno při odvádění hotového dílce na sklad nebo při odvádění dílce přímým převodem na nadřízený příkaz.
 • Zmetky - Množství zaevidovaných zmetkových kusů v evidenci operací s vazbou na dané výrobní číslo.
 • Množství živé - Množství daného výrobního čísla, které nebylo dosud odvedeno na sklad/na nadřízený výrobní příkaz, a které nebylo ani vyzmetkováno.
 • Nerealizované množství na příjemkách - Množství daného výrobního čísla, které se nachází na nerealizovaných dokladech typu příjem dílce z výrobního příkazu na sklad.
 • Poznámka - Libovolný textový popis.

V editoru výrobního čísla je zobrazena informace o zbývajícím nepokrytém množství. Pokud na Řadě výrobního příkazu je zapnuta vlastnost "Kontrolovat maximální množství zadaných výrobních čísel", pak tato hodnota definuje množství, pro které je ještě možné definovat výrobní čísla.
V místní nabídce editoru je možné při založení nového výrobního čísla aktivovat funkci Generuj. Tato funkce provede automatické vygenerování skupiny výrobních čísel pro uživatelem zadané množství. Jednotlivá výrobní čísla budou vznikat inkrementací právě zadaného výrobního čísla a v zadaném množství.
Další funkcí v místní nabídce je Přenos výrobního čísla z materiálů a polotovarů. Tato funkce při založení nového výrobního čísla umožňuje zkopírovat výrobní číslo materiálu/polotovaru, které bylo vydáno do výroby na daný výrobní příkaz.

Funkce

Přenos výrobního čísla z materiálů a polotovarů

Tato funkce umožňuje převzít výrobní čísla z materiálů/polotovarů, které byly vydány do výroby na daný výrobní příkaz.

Přiřazení výrobních čísel materiálů a polotovarů

BID11202

Na každém výrobním čísle dílce z výrobního příkazu je možné stanovit, z kterých výrobních čísel materiálů a polotovarů, které byli vydány do výroby, se skládá. Při korektním vyplnění této vazby je pak možné kdykoliv přesně zjistit například to, která dodávka materiálu způsobila nedostatečnou pevnost výrobku atd.
Při aktivaci této funkce se zobrazí přehled "Vazba výrobních čísel", který bude zobrazovat nadefinované vazby aktuálního výrobního čísla v přehledu s výrobními čísly materiálových a polotovarových požadavků daného příkazu. V tomto přehledu je pak možné pomocí standardních funkcí tyto vazby definovat.

Seznam atributů:

 • Příkaz - Odkaz na příkaz, jehož výrobní číslo je provázáno s materiálovým/polotovarovým požadavkem.
 • Výrobní číslo na příkaz - Odkaz na výrobní číslo daného příkazu.
 • Výrobní číslo materiálů a polotovarů - Odkaz na výrobní číslo materiálu/polotovaru (viz Výrobní čísla materiálů a polotovarů).
 • Kmen zboží - materiál/polotovar - Odkaz na kmenovou kartu materiálu/polotovaru.
 • Množství - Množství napojeného výrobního čísla z materiálů/polotovarů.
 • Poznámka - Libovolný textový popis k vazbě.

Přehledy

Stav výrobního čísla v evidenci výrobních operací

Po aktivaci této funkce se zobrazí přehled všech výrobních operací daného výrobního příkazu. Současně bude ke každé operaci zobrazena informace o rozpracovanosti aktuálního výrobního čísla.
Jedná se o informace:

 • Kusy nepotřebné - Množství výrobního čísla, které se na dané operaci již nebude zpracovávat z důvodu vyzmetkování na předcházejících operacích.
 • Kusy realizované - Množství výrobního čísla, které bylo zaevidováno na dané výrobní operaci jako kusy dobré.
 • Zmetky opravitelné - Množství výrobního čísla, které bylo zaevidováno na dané výrobní operaci jako zmetky opravitelné.
 • Zmetky IO - Množství výrobního čísla, které bylo zaevidováno na dané výrobní operaci jako zmetky interně opravitelné.
 • Zmetky neopravitelné - Množství výrobního čísla, které bylo zaevidováno na dané výrobní operaci jako zmetky neopravitelné.
 • Celkem - Kusy nepotřebné + Kusy realizované + Zmetky opravitelné + Zmetky neopravitelné

Evidence výrobních operací

Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence výrobních operací, který bude zobrazovat zaevidované výrobní operace s vazbou na aktuální výrobní číslo z přehledu.

Položky odváděcích pohybových dokladů

Potvrzením této volby se zobrazí položky příjmových dokladů oběhu zboží, pomocí kterých se provádí nebo bude provádět u aktuálního výrobního čísla daného výrobního příkazu příjem hotového výrobku na sklad.

Položky přímého převodu polotovarů

Potvrzením této volby se zobrazí speciální pohybové položky, pomocí kterých se provádí převod hotových polotovarů z daného podřízeného příkazu na nadřízené příkazy s vazbou na aktuální výrobní číslo.


další