Výkaz EKO-KOM od 2021 - Poradna (CZ)

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Nový rozšiřující modul EKO-KOM 2021

Podle zákona o odpadech mají podnikající právnické a fyzické osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají, povinnost zpětného odběru a využití odpadů. Tyto subjekty mohou pro splnění výše uvedené povinnosti uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s.

Společnost EKO-KOM vyměřuje výši poplatku na základě výkazu EKO-KOM, který je subjekt povinen odevzdat vyplněný jednou za čtvrt roku.

Od roku 2021 se vyplňují nové výkazy, které jsou velmi podrobné. Formulář výkazu, metodiku, videa k jeho vyplnění a další potřebné informace najdete na stránkách společnosti EKO-KOM na odkazech:


Tip Připravili jsme pro vás nový rozšiřující modul EKO-KOM od 2021, který dává uživateli nástroj pro výpočet statistických podkladů k vyplnění výkazu. Uvolnění modulu do distribuce plánujeme od 22.3.2021. V týdnu od 15.3.2021 bude probíhat ověření u vybraných zákazníků.


Upozornění Řešení je podporováno pouze v HELIOS Orange, edice iNUVIO. U zákazníků s HELIOS Orange, verze 2.0 je třeba buď zmigrovat na edici iNUVIO nebo výkaz řešit ručně, event. na základě údajů z původního řešení.


Upozornění Původní modul Výkaz EKO-KOM přestane být velmi pravděpodobně použitelný pro vyplňování nových výkazů. Záleží na tom, co a jak je třeba vykazovat v rámci dané společnosti.

Po instalaci modulu se v hlavní nabídce objeví nový modul EKO-KOM od 2021.

Tip Pokud má uživatel upravenou hlavní nabídku, modul EKO-KOM od 2021 v ní po instalaci neuvidí. Musí si ho buď přidat do zobrazení nebo nechat zobrazit kompletní hlavní nabídku.

Po instalaci je třeba postupovat následujícím způsobem:

Tip Naimportovat číselníky Materiály a Listy výkazu pomocí skriptů:

Číselník materiálů
Číselník listů výkazu

  • Zadat obalové karty - obalová karta popisuje základní definici jednotlivého obalu dle materiálu a zařazení do příslušného sloupce a výkazu, např. PET lahev směsná primární
  • Vytvořit skupiny obalových karet - např. PET lahev od vody balená po 6 ve fólii a na paletě se ve výsledku skládá z cca 6 obalových karet
  • Skupiny obalových karet přiřadit ke kmenovým kartám
  • Obalové karty přiřadit do listů výkazu - zatřídění obalů do jednotlivých řádků a sloupců výkazu je plně na rozhodnutí uživatele. Uživatel přiřadí příslušnému obalu správný výkaz z číselníku listů výkazů.
  • Nastavit externí atributy na skladech, řadách dokladů a organizacích
  • Řady dokladů přiřadit do listů výkazu

Vlastní nápočet podkladů pro výkaz pak probíhá z realizovaných pohybových dokladů modulu Sklady.

Tip Podrobné informace k novému modulu najdete v dokumentaci