Výkaz EKO-KOM - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky mají dle zákona o obalech povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Tyto subjekty mohou pro splnění výše uvedené povinnosti uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s.

Aby společnost EKO-KOM byla schopna subjektu vyměřit výši poplatku, je povinen subjekt jednou za čtvrt roku odevzdat vyplněný výkaz EKO-KOM. Tento modul je schopen vypočítat statistické podklady pro výkazy společnosti EKO-KOM.

  • Výpočet podkladů probíhá na základě definice obalových karet nad jednotlivými kmenovými kartami z pohybů vybraných dokladových řad.
  • Výpočet probíhá za každý výkaz samostatně a uživatel je schopen ovlivnit, které doklady jsou do něj zahrnuty a které ne.
  • Vlastní výsledek výpočtu (podklad) je nutno přepsat do oficiálního výkazu EKO-KOM a odeslat na společnosti EKO-KOM.

Po instalaci pluginu (viz kap. Instalace pluginu) se v hlavní nabídce objeví nový podmodul EKO-KOM se čtyřmi volbami:

  • Obalová karta
  • Materiál
  • Kmen zboží x obalová karta
  • Výkaz


Upozornění Volby místní nabídky Nový, Oprava a Zrušit najdete v jednotlivých přehledech v podmenu *Editace. Volby místní nabídky specifické pro daný přehled najdete v podmenu *Externí akce. Tato odlišnost je dána tím, že se jedná o rozšíření - plugin - nikoliv o standardní Helios Orange.


Upozornění UPOZORNĚNÍ:

Při používání pluginu Ekokom není možné měnit MJ evidenční na kmenové kartě během jejího používání. Toto omezení platí striktně, nelze změnit MJ evid. ani v případě, kdy se před změnou vydá zásoba na kartě na všech skladech do nuly a položka není na žádných nerealizovaných nebo nevykrytých dokladech. Řešení Ekokomu při výpočtu vždy pracuje s aktuálním nastavením MJ evidenční a přiřazením obalů na kmenové kartě ve chvíli výpočtu pro všechny zpracovávané doklady. Nerespektují se historická nastavení u kmenové karty.


Volby místní nabídky
Vykaz EKO-KOM - Registrovane pluginy1.jpg

Obalová karta

Číselník reprezentuje definici obalových předpisů (materiál, druh výkazu, hmotnost, ...)

Obalovou kartu lze uplatnit na více kmenových kartách. K jedné kmenové kartě je možno přiřadit více obalových karet.

Obalová karta
Vykaz EKO-KOM - Registrovane pluginy2.jpg


Popis

Uživatelské pojmenování obalové karty.

Hmotnost

Hmotnost obalu.

Měrná jednotka

Měrná jednotka hmotnosti (gram, kg, tuna)

Typ materiálu

Rozdělení obalové karty na 4 základní typy: prodejní, průmyslové, přepravní, skupinové. Vybíráte z návazného číselníku.

Materiál

Z číselníku materiálů vybíráte materiál.

Opakované použití

Příznak pro zahrnutí do výkazů, kde je požadováno opakované použití

Statistika

Příznak pro zahrnutí do výkazů, který je koncipován jako statistika (výkaz 4-1)

Externí akce, Přiřazení zboží

Volbou místní nabídky Externí akce, Přiřazení zboží přiřazujete obalovou kartu kmenovým kartám z přehledu Zboží a služby. Přiřazení lze provést hromadně více kartám najednou.

Materiál

Do číselníku zapište jednotlivé materiály dle výkazu EKO-KOM.

Název

Pojmenování materiálu dle výkazu EKO-KOM.

Pořadí

Uživatelsky lze zvolit číslo pořadí, napomáhá ke snadnější orientaci v číselníku materiálu a ve výpočtu vlastního výkazu. Doporučujeme respektovat pořadí dle výkazů EKO-KOM

Tip Importní soubor s definicí materiálu dle výkazu Eko-kom Soubor:Dbo.TabEkoKomMaterial.zip

Kmen zboží x obalová karta

V tomto přehledu jsou dostupné všechny vazby mezi obalovou kartou a kmenovou kartou, dále zde je možnost hromadné změny parametrů výpočtu.

Vlastní přiřazení obalových karet ke kmenovým kartám se provádí v číselníku Obalová karta.

Parametry výpočtu
Vykaz EKO-KOM - Registrovane pluginy3.jpg


Výroba, Import, Nákup %

Procentuální rozdělení nabytí konkrétní obalové karty ve vztahu ke kmenové kartě. Suma % z těchto tří polí musí být vždy 100. Výchozí hodnota - nákup 100%.

Počet

Množství obalu, které přísluší jednotkovému množství kmenové karty. Např. pokud je v krabici 10 kusů zboží, uvede se zde 0,1.

Tip možnost použití A)

Pokud je obal těžko pojmutelný - např. igelitová fólie, dřevitá výplň, polystyrénová výplň, je možné nadefinovat obalovou kartu v hmotnostní měrné jednotce, například 1 gram. V okamžiku přiřazení - pole počet - jedná se o počet gramů obalu na jednotku množství kmenové karty.

Tip možnost použití B)

Pokud je obal standardní, používající se pro více kmenových karet - např. igelitový pytlík, papírová krabice, je možné nadefinovat obalovou kartu v kusové měrné jednotce. V okamžiku přiřazení - pole počet - jedná se o počet obalů na jednotku množství kmenové karty.


Editace, Přiřazení (F2)

Volba místní nabídky, která nabídne číselník Zboží a služby. Zde je možno označit 1 či více kmenových karet a použít volbu Přenos. Objeví se editor Parametry výpočtu.

Editace, Změna parametrů výpočtu nad označenými (Enter)

Volba místní nabídky, která zobrazí editor Parametry výpočtu nad označenými kartami. V tomto editoru je třeba vyplnit správně všechny pole, neboť všechny atributy v tabulce budou přepsány hodnotami z editoru.

Výkaz

Přehled obsahuje jednotlivé hlavičky výkazů.

Výkaz
Vykaz EKO-KOM - Registrovane pluginy4.jpg


Záložka 1 - Výkaz

Název

Pojmenování výkazu, je vhodné vycházet z názvosloví výkazů EKO-KOM.

Popis

Uživatelský druhý popis, je vhodné vycházet z názvosloví výkazů EKO-KOM.

Datum od, Datum do

Časový rozsah pro výběr dokladů. Na dokladu je rozhodující datum realizace.

Opakované

Vybíráte z možností

  • Nezohledňovat - bude ignorováno zaškrtávací pole Opakované na obalových kartách
  • Jednorázové použití - do nápočtu budou zahrnuty jen ty položky dokladů, které nemají na obalových kartách zaškrtnuto pole Opakované.
  • Opakované použití - do nápočtu budou zahrnuty jen ty položky dokladů, které mají na obalových kartách zaškrtnuto pole Opakované.

Statistika

Při zaškrtnutí se budou napočítávat pouze doklady s položkami, které mají na obalových kartách zaškrtnuto pole statistika. Výsledky budou následně zobrazeny v jiných sloupcích, které slouží jako podklad pro výkaz EKO-KOM 4-1. Pole Opakované a Druh výkazu budou neviditelná a následně při výpočtu automaticky ignorována.

Druh výkazu

Výběr ze základních typů výkazu .

Výpočet

Vytvoří dle zadaných kritérií přehled dokladů, které je možné použít pro vlastní výpočet.

Záložka 2 - Druh dok. zboží

Výčet druhu dokladů, které budou zahrnuty do výpočtu.

Záložka 3 - Sklad

Výčet skladů, jejichž doklady budou zahrnuty do výpočtu.

Externí akce, Nová z aktuální

Volba místní nabídky přehledu Výkazy, která zkopíruje aktuální hlavičku výkazu.

Externí akce, Výpočet

Akce vytvoří dle zadaných kritérií přehled dokladů, které je možné použít pro vlastní výpočet. Do výpočtu budou zahrnuty doklady, které mají zaškrtnuto pole Zařadit do výpočtu. Volba Generuj výsledek vypočte vlastní výsledek podkladů pro výkaz EKO-KOM.

Výsledkem je podklad pro výkaz EKO-KOM. Podle definice výkazu a označených dokladů se napočte podklad pro výkaz EKO-KOM

Pro výkaz typu 1-1 až 3-1 se generuje přehled do 12 sloupců s výsledky, pro výkaz statistika (4-1) se generuje výkaz do dvou sloupců.

Počet řádků je závislý na počtu materiálů, které byly v aktuálním období na položkách dokladů použity.

Výsledek výkazu je v tunách.

Výkaz neodečítá storna dokladů. V definici výkazu, záložka druhy dok. zboží, je na toto třeba pamatovat a správně si přednastavit dokladové řady pro výpočet.