Uživatelské atributy pracovišť - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11120

Popis

Uživatelské atributy pracoviště jsou speciální atributy definované na uživatelské úrovni. Tyto atributy se využívají při evidenci (odvádění) výrobních operací v modulu Řízení výroby. Pokud při odvádění operací má evidované pracoviště definovány uživatelské atributy, zobrazí se jejich seznam na speciální záložce v editoru Evidence výrobních operací. Jejich posloupnost je dána atributem "Pořadí", který se definuje při přiřazení jednotlivých uživatelských atributů ke konkrétnímu pracovišti (viz Číselník pracovišť).
Tyto atributy se používají např. pro vkládání dalších technických údajů, které je možné na daném pracovišti evidovat. Mohou se zde pořizovat a následně vyhodnocovat.

Tento přehled zobrazuje kompletní seznam všech nadefinovaných uživatelských atributů, které je možné následně přiřazovat k jednotlivým pracovištím. Jeden uživatelský atribut může být přiřazen hned k několika pracovištím.


Seznam atributů

 • Kód - Jednoznačné alfanumerické označení atributu bez diakritiky a mezer.
 • Typ - Datový typ atributu - jedná se o následující výčet:
  • Celé číslo - číslo bez desetinných míst
  • Číslo - jakékoliv číslo
  • Text - krátký text (max. 30 znaků)
  • Zaškrtávátko - pro označení stavu pravda/nepravda
 • Název - Krátký textový název atributu.
 • Šířka sloupce - Přednastavená šířka sloupce pro případ zobrazení uživatelského atributu v přehledu. Nula "0" znamená bez omezení.
 • Maska - Maska pro zobrazení zadaných hodnot při zobrazení uživatelského atributu v přehledu.
 • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis.další