Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Test účtování výpisu - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Před samotným zaúčtováním bankovních výpisů je vhodné spustit z místní nabídky tento test zaúčtování. Program vyhodnotí bankovní výpis, popř. řádek bankovního výpisu na kterém jste nastaveni, popř. ty bankovní výpisy, které jsou označeny, z hlediska připravenosti pro zaúčtování. Výsledkem této akce je protokol, na základě kterého můžete opravit případné chyby.

Účtování výpisu

Účtování výpisu vybíráte z místní nabídky až v okamžiku, kdy jste provedli Přípravu zaúčtování a pustili jste Test účtování výpisu. Pokud jste Přípravu zaúčtování neprovedli, Účtování výpisů provede tuto akci automaticky jako první krok účtování výpisů. Optimální je účtování celého bankovního výpisu najednou, tzn. tehdy, když jsou všechny řádky bankovního výpisu připraveny pro zaúčtování a bankovní výpis je v přehledu označen stavem Připraveno. Program však umožňuje také postupné účtování bankovního výpisu, tzn. účtování po jednotlivých řádcích bankovního výpisu.

Při účtování se postupuje tak, že se berou účetní údaje jednotlivě z úhrady a pokud nejsou vyplněny, vezmou se z řádku výpisu – jedná se o účetní účet, organizaci, zaměstnance, zakázku, nákladový okruh, útvar, vozidlo a text. Nevyplněný variabilní symbol se z řádku výpisu nepřebírá! Převzetí údaje je ohlášeno v procesním okně, a to i v případě, že dojde k použití účetního účtu na detailu, který některý údaj zakazuje. Při přenosu do deníku ale nebude daný údaj přenesen. Příklad: na detailu je účetní účet, který zakazuje použití zakázky. Na detailu není zakázka vyplněna, na řádku ano. Tudíž se doplní zakázka z řádku a ohlásí se to v procesním okně. V přededitaci deníku ale nebude zakázka obsažena, protože účet to má zakázáno.

Potvrdíte nabídku Účtování výpisů (v přehledu bankovních výpisů) nebo Účtování řádku (v detailu bankovního výpisu na konkrétním řádku bankovního výpisu). Objeví se tabulka Příprava účtování:

Příprava zaúčtování

Test uctovani vypisu - Banka1.png


Pokud je příprava v pořádku (o výsledku přípravy zaúčtování jste informováni výpisem, který lze vytisknout), můžete stisknout tlačítko Další. Následuje tabulka Účtování bankovních výpisů (opět máte možnost vytisknout protokol pomocí tlačítka Tisk).

Účtování bankovních výpisů

Test uctovani vypisu - Banka2.png


Stiskem tlačítka Konec se dostanete do tabulky Editace před zaúčtováním.

Editace před zaúčtováním

Test uctovani vypisu - Banka3.png


Zde vidíte, jakým způsobem bude bankovní výpis zaúčtován do modulu Účetnictví. V tomto okamžiku máte možnost vstoupit do jednotlivých řádků účetního dokladu a provést potřebné úpravy (přiřadit zakázku, nákladový okruh..). Pokud řádky výpisu odpovídají vašim požadavkům z hlediska zaúčtování, vyberete z místní nabídky volbu Zaúčtování dokladu. Teprve tímto posledním krokem dojde k tomu, že bude bankovní výpis zaúčtován do modulu Účetnictví. Pokud jste účtovali celý bankovní výpis, objeví se u tohoto bankovního výpisu stav Účtováno. Pokud jste účtovali pouze řádky bankovního výpisu, objeví se u příslušného řádku stav Zaúčtováno a v přehledu bankovních výpisů stav Účtován částečně (jsou účtovány pouze vybrané řádky bankovního výpisu).

Upozornění Obraty zaúčtovaných řadků z fáze Účtován částečně se neprojeví v žádné účetní sestavě, protože účetní zápis je automaticky převeden do fáze "pořízeno" kvůli jeho neúplnosti.

Pohled do účetnictví

Pomocí volby z místní nabídky Pohled do účetnictví máte možnost vstoupit do účetního deníku a podívat se, jakým způsobem byl bankovní výpis zaúčtován do modulu Účetnictví.

Zrušit přípravu účtování

Touto akcí můžete zrušit již provedenou přípravu zaúčtování na výpise, na kterém je nastaven kurzorový řádek nebo označit více výpisů. Po potvrzení této nabídky bude nejprve zobrazen dotaz

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu chcete zrušit přípravu účtování?

Po potvrzení tlačítkem Ano, bude na aktivním výpisu nebo na označených výpisech zrušena příprava účtování. Po stisku tlačítka Ne nebo Storno zůstane zachována příprava účtování.

Odúčtování výpisu z účetnictví

Tato nabídka slouží k odúčtování bankovních výpisů z modulu Účetnictví. Znamená to tedy, že bankovní výpis zůstane zachován v modulu Banka, ale účetní doklad vztahující se k tomuto bankovnímu výpisu bude z modulu Účetnictví zrušen. Po potvrzení této akce jste vyznáni k zadání přihlašovacího jména. Po jeho potvrzení je doklad zrušen z modulu Účetnictví a v modulu Banka je převeden ze stavu Účtováno do stavu Připraveno.

Zrušení příznaku účtování

Pomocí této nabídky máte možnost zrušit příznak účtování u těch bankovních výpisů, které nebyly zaúčtované do deníku, ale byly zaúčtované do souboru s příponou .txt. Jestliže tuto nabídku potvrdíte u bankovních výpisů, které byly zaúčtovány do deníku, objeví se hláška:

Zrušení příznaku zaúčtování

Test uctovani vypisu - Banka4.png


Tato hláška vás informuje o tom, že bankovní výpis je již zaúčtován v deníku, a proto nestačí pouze zrušit příznak zaúčtování, ale je nutné provést Odúčtování výpisu z účetnictví.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail