Technologické postupy platné dne - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11074

Popis

Zobrazí seznam všech technologických postupů platných k vybranému datu TPV včetně postupů ze zakázkově modifikovaných dílců.
Datum TPV se zobrazuje na spodní liště přehledu, kde je možné jej i změnit.

Seznam atributů

viz Technologický postup


Funkce

Alternativní operace

Funkce zobrazí přehled alternativních operací k právě aktuální operaci z přehledu.

Alternativy pracoviště

Funkce zobrazí alternativy pracoviště k aktuálnímu pracovišti v přehledu.


další