Technická příprava výroby - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Popis

Modul Technická příprava výroby zahrnuje oblast konstrukční a technologické přípravy výroby. Poskytuje nástroje pro rychlé a komfortní pořizování základních dat, případně pro jejich údržbu.

Vytvoření a stálá údržba konstrukčních a technologických údajů o výrobcích je nezbytným předpokladem pro správné zavedení počítačového systému plánování a řízení výroby. Rychlé a bezchybné pořízení těchto dat je tedy přirozeným požadavkem pro maximální zkrácení doby zavedení systému.

Pořízená data lze v modulu Technická příprava výroby využívat pro vydávání konstrukční a technologické dokumentace, pro kusovníkové výpočty a na ně navazující cenové kalkulace, přehledy materiálů, výkonů apod. Současně jsou tato data nezbytným vstupem do modulu Řízení výroby.

Vlastnosti modulu

Modul Technická příprava výroby – TPV lze provozovat samostatně bez návaznosti na ostatní moduly systému Helios Orange. Maximální možnosti však získáte zejména v kombinaci s moduly Řízení výroby a Oběh zboží.

Hlavním úkolem Technické přípravy výroby je detailně evidovat a zpracovat data o konstrukci a technologii výroby s návazností na zásobování výroby. Data konstrukce a technologie podléhají termínovanému změnovému řízení. Každá evidence v oblasti TPV je tedy prováděna pod konkrétním číslem změny, která má nastaveno datum platnosti.

Součástí modulu TPV je i tzv. Předběžný plán. V rámci předběžného plánu lze provádět výpočty kalkulací, kapacit, materiálových požadavků a potřeb nářadí. Na základě výsledků těchto výpočtů je možné stanovit nejoptimálnější variantu plánu pro zadání do výroby. Tato varianta slouží jako podklad pro modul Řízení výroby.

Technická příprava výroby řeší návaznost na následující moduly systému Helios Orange:

Návaznost na Řízení výroby
Modul Příprava výroby připravuje veškeré potřebné údaje popisující technologické postupy, kusovníkové vazby a vazby nářadí. Tyto údaje jsou podkladem pro generování jednotlivých výrobních příkazů.

Návaznost na Oběh zboží
Zakládání položek nakupovaných materiálů vychází bezprostředně z kmenových karet Oběhu zboží. Každá karta materiálu má svoji kalkulační cenu, na základě které se počítají kalkulace. Také číselník vyráběných dílců, nářadí a vedlejších produktů vychází z kmenových karet oběhu zboží.


další