Stavy účtů - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID327 V tomto přehledu zjistíte počáteční stavy, obraty a koncové stavy účtů z vašeho účtového rozvrhu za zvolený den, měsíc nebo celé účetní období. U účtů, kde bylo účtováno na útvary z organizační struktury, můžete zjistit tyto údaje za všechny úrovně struktury i za organizaci celkem.
Klepnutím na volbu Účetnictví, Stavy účtů v hlavní nabídce stromové struktury se otevře přehled vytvořených Skupin stavu účtů. Po prvním spuštění systému Helios Orange je v přehledu automaticky vytvořena skupina 001 pro všechny účty a všechna střediska a skupina 002 pro všechny účty a žádná střediska. Režim nápočtu stavů na účtech je nastaven na ON-LINE, stavy se tedy aktualizují automaticky po zaúčtování každého účetního dokladu.

Stav salda02.png

Obě automaticky vytvořené skupiny lze smazat a vytvořit skupiny vlastní (např. pokud nepotřebujete zjišťovat stavy za jednotlivá střediska z vaší organizační struktury, bylo by zbytečné zatěžovat systém nápočtem stavů skupiny 001). U každé skupiny si můžete nadefinovat, za které účty a za která střediska chcete stavy sledovat. Pokud chcete vytvořit novou Skupinu stavu účtů (popř. stávající upravovat), musíte nastavit režim nápočtu OFF- LINE. Stejně tak můžete nastavit režim nápočtu ON-LINE (po zaúčtování každého dokladu) nebo OFF-LINE (stavy se nepočítají při účtování dokladů, ale až na vyžádání uživatele). Toto nastavení režimu nápočtů se provádí v přehledu Číselníky, účetní období z hlavní nabídky. V tomto přehledu potom v pásu karet na kartě Akce viz Účetní období - Číselníky

Nová skupina stavu účtů

Vytvářet nové skupiny, mazat skupiny, případně opravovat definici stávajících skupin stavu účtů lze pouze v režimu OFF-LINE.

Založení nové skupiny stavů

Stavy uctu novy.png

Vytvoření nové skupiny stavu účtů provedete akcí Nový v pásu karet Přehled. Otevře se editor, ve kterém vyplníte nejprve číslo a název skupiny. Poté skupinu uložíte stiskem tlačítka OK a systém ji založí ve všech účetních obdobích. Teprve nyní (po uložení) můžete otevřít skupinu k opravě a doplnit tyto údaje:


Účty výběr

V poli se seznamem vybíráte ze dvou možností:

  • Všechny – v takto nadefinované skupině se budou zobrazovat stavy všech účtů z vašeho účtového rozvrhu.
  • Výběr – po volbě této možnosti se zpřístupní záložka 2 – Účty, na které lze vybrat, pro jaké účty chcete stavy zobrazovat. Na této záložce se pomocí tlačítka Přidat přepnete do přehledu účtového rozvrhu, označíte ty účty, které chcete zařadit do skupiny a pomocí tlačítka Přenos je přenesete do skupiny stavu účtů.


Střediska výběr

V poli se seznamem vybíráte z těchto možností:

  • Žádné - v takto nadefinované skupině se nebudou zobrazovat stavy účtů za jednotlivá střediska z vaší organizační struktury, pouze za organizaci celkem.
  • Všechna - v takto nadefinované skupině se budou zobrazovat stavy účtů za jednotlivá střediska z vaší organizační struktury i za organizaci celkem.
  • Výběr - po volbě této možnosti se zpřístupní záložka 3 – Střediska, na které lze vybrat, pro jaká střediska chcete stavy zobrazovat. Na této záložce se pomocí tlačítka Přidat přepnete do přehledu organizační struktury, označíte ta střediska, která chcete zařadit do skupiny a pomocí tlačítka Přenos je přenesete do skupiny stavu účtů.
Upozornění Pouhým uložením skupiny stavu účtů nedojde k jejímu nápočtu. Toho docílíte buď akcí Aktualizace všech stavů (po ukončení se zobrazí infomativní hláška o ukončení aktualizace a do sloupečku datum aktualizace se doplní datum a čas poslední aktualizace) nebo přepnutím do režimu ON-LINE.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail