Specifikace vyráběného dílce v oběhu zboží - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

V přehledu položek některých dokladů oběhu zboží (Nabídky, Expediční příkazy, Došlé objednávky) se nachází funkce Specifikace vyráběného dílce.... Po spuštění této funkce nad konkrétní položkou dokladu oběhu zboží se zobrazí formulář se základními informacemi o zvolené položce. Formulář dále umožné pro danou položku dokladu následukící funkce:

  • Přiřadit konkrétní výrobní zakázkovou modifikaci.
  • Zobrazit kompletní konstrukci a technologii daného dílce. V případě dostatečného oprávnění je možné přímo provést úpravu konstukce a technologie.
  • Provést výpočet vyrobitelnosti dílce.
  • Zobrazit plánovanou výrobní kalkulaci v různých kalkulačních vzorcích.
  • Zobrazit porovnání plánovaných a skutečných nákladů. Tato funkce zobrazí seznam vyráběhých dílců/polotovarů, které souvisí s výrobou požadovaného výrobku. U každého dílce pak zobrazí plánované náklady podle konkrétní kalkulačního vzorce společně se skutečnými náklady, které vznikly ve výrobě. Každý dílec v tomto seznamu je automaticky rozšířen o přehled všech potřebných materiálů. U těchto vstupních materiálů pak je možné sledovat jejich plánované kalkulační ceny a skutečné ceny z výroby.
  • Provést orientační výpočet případného plánovaného ukončení výroby požadovaného výrobku s možností přiřazení vypočteného datumu do Potvrzeného datumu dodání dané položky.
  • Generovat obchodní požadavek do výroby. Ve výrobě se založí výrobní plán na požadované zboží.
  • Zobrazit stav výroby. Na druhé záložce jsou zobrazeny výrobní plány související s danou položkou objednávky.


další