Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Speciality - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Tato akce v přehledu vozidel umožňuje tři následující akce:


Zadání počátečních stavů

U vozidel, které mají počáteční stav již zadaný, se zobrazí počáteční stav, který je určen pouze pro čtení a má pouze informační charakter. Můžete zde pouze pracovat s přehledem systému kontrola a údržby.

U vozidel, které ještě nemají zadán počáteční stav, se otevře také formulář pro zadání nového počátečního stavu, ale máte možnost do něho již zapisovat.

V horní části okna zadáváte datum dne, ke kterému zadáváte počáteční stav, stav tachometr, celkem ujeto km, stav počítadla motohodin a motohodiny celkem a stavy nádrží. Některé položky, které jsou v kartě vozidla nastaveny na hodnotu nesledovat, budou nepřístupné.

Upozornění Nezadání počátečních hodnot kilometrů, stavů nádrží atd. by vedlo k počátečním nepřesnostem při výpočtu průměrných spotřeb apod. !!! Proto jim věnujte pozornost a pokud nejsou známé, zadejte hodnoty alespoň odhadem.

V dolní části zadáváte systém údržby a kontrol, které bude systém automaticky kontrolovat. Implicitně se zde nabídnou údržby, které jsou v číselníku Kódy údržby nastaveny pro každé nové vozidlo. Můžete zde také zadat nový druh údržby.

Upozornění UPOZORNĚNÍ !!! Do počátečních stavů se zadávají poslední známé údržby, které byly provedeny PŘED datumem počátečního stavu. Pokud nejsou známé, je nutné zadat údržby s datumem počátečního stavu a se sníženými hodnotami, rozhodnými pro kontrolu následující události.

Závěrka

Uzávěrka vozidla slouží k ochraně již existujících záznamů o vozidle (stazky, deník vozidla) před nechtěným smazáním nebo změnami. Tato akce zkontroluje a uzavře všechny údaje pro vybraná vozidla. Můžete tak provádět závěrku pro jedno nebo více vozidel najednou. Závěrka zkontroluje návaznost a úplnost jednotlivých záznamů ze stazek a vytvoří tzv. kontrolní body (stav vozidla ke konci zadaného dne). Pokud je u některého vozidla porušena návaznost, nebude pro toto vozidlo provedena závěrka a systém upozorní na porušení návaznosti. Po odstranění kolize v návaznosti údajů ve stazce, můžete provést závěrku znovu pro dané vozidlo.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Před datem provedené závěrky již nebudete mít možnost měnit údaje ve stazce příslušného vozidla. Avšak v případě potřeby je možno uzávěrku vozidla zrušit tak, že se odstraní příslušný záznam v deníku vozidla.


Kontrola návaznosti

V programu Doprava se pro každé vozidlo sledují až tři stavové veličiny: stav nádrže, stav tachometru a (pro mechanizmy) stav počítadla motohodin. Pro tyto veličiny je možné provést automatizovanou kontrolu návazností. Ta se spouští automaticky před každou uzávěrkou. Kromě toho, kontrolu návazností je možné spustit i mimo uzávěrku z přehledu vozidel akcí Speciality, Kontrola návaznosti.

Kontrola se provádí vždy od poslední uzávěrky (pokud již nějaká byla) až do zadaného data.

Upozornění Kontrolu návazností je možné vypnout (v Nastavení parametrů, záložka Kontrola návazností). Zde je také možné nastavit povolené tolerance jednotlivých veličin (tachometr, nádrž, počítadlo MTH).

Kontrola se provádí pro všechna označená vozidla. Pokud skončí neúspěchem, objeví se formulář s tabulkou; řádky v tabulce reprezentují vždy kombinaci vozidlo - veličina, která způsobila selhání kontroly (jedno vozidlo se tedy může v tabulce objevit až ve 3 řádcích - pro nádrž, tachometr i pro počítadlo MTH). Pro získání detailních informací o konkrétním řádku je třeba zvolit nad daným řádkem akci Detaily - objeví se formulář s detailními informacemi o konkrétní kombinaci vozidlo - veličina. Poté je třeba příčinu kolize odstranit.

další