Souhrnný kusovník - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11020

Popis

Přehled zobrazuje souhrnnou (v rámci jednoho požadavku z předběžného plánu) potřebu materiálů a polotovarů požadovanou předběžným plánem.
Přímo z tohoto místa je možné provádět následně generování objednávek na požadovaný materiál či přímo připravit neadresné skladové výdejky materiálů a polotovarů.


Seznam atributů

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na vyráběný dílec ze zadání v předběžném plánu.
 • Položka kusovníku - Odkaz na materiál / polotovar, z kterého se skládá kusovník.
 • Kalkulace - Napočtená detailní kalkulace k položce kusovníkového rozpadu.
 • Zadání výpočtu - Odkaz na záznam v předběžném plánu, ke kterému náleží daná kusovníková položka.
 • Stav skladu - Odkaz na skladovou kartu kusovníkové položky ze skladu, který je nastaven na liště.
 • Stav přednastaveného skladu - Odkaz na skladovou kartu kusovníkové položky z přednastaveného skladu.
 • Finální výrobek - Příznak označuje záznam, který reprezentuje vyráběný dílec ze zadání předběžného plánu.
 • Množství na finál - Celkové množství kusovníkové položky potřebné pro výrobu dílce dle zadání v předběžném plánu.
 • Sklad - Přednastavený sklad pro generování návazných dokladů.
 • Skupina - Odkaz na skupinu plánu, ke které patří daná položka - nastaveno dle zadání v předběžném plánu.
 • Cena - Jednotková kalkulační cena materiálu.
 • Cena1 - Jednotková kalkulační cena1 materiálu.
 • Cena2 - Jednotková kalkulační cena2 materiálu.
 • Celková cena - Celková kalkulační cena materiálu.
 • Celková cena1 - Celková kalkulační cena1 materiálu.
 • Celková cena2 - Celková kalkulační cena2 materiálu.

Funkce

Přehled skladů

Funkce zobrazí seznam všech skladových karet, ve kterých se daná položka kusovníku nachází.


Alternativy kmene zboží

Funkce zobrazí přehled alternativ kmene zboží k dané položce kusovníku.


Souhrnný kusovník v rámci skupiny plánu

Funkce provede nad všemi záznamy v tomto přehledu seskupení stejných položek materiálů a polotovarů v rámci jedné skupiny plánu. Souhrnné požadované množství je pak možné porovnat s celkovým stavem skladu.


Změna skladu

Pomocí této funkce je možné u označených položek v přehledu změnit přednastavený sklad.
Funkce se zeptá na sklad, který si přejete přiřadit. Po jeho výběru funkcí "Přenos" se provede jeho přiřazení do atributu "Sklad".


Změna skladu podle parametrů kmene zboží

Pomocí této funkce je možné u označených položek v přehledu změnit přednastavený sklad dle přednastavených údajů v TPV.
Sklad je vyhledáván v následujícím pořadí:

 • Výchozí sklad pro výdej do výroby z parametrů na kmenové kartě materiálu či polotovaru.
 • Přednastavený sklad z Kmenového střediska - u materiálu se jedná o "Sklad materiálů" u dílce se jedná o "Výrobní mezisklad". Kmenové středisko je zadané přímo v předběžném plánu a pokud není vyplněno, využívá se výchozí kmenové středisko z kmenové karty finálního výrobku.

Generování objednávek

Potvrzením této volby se aktivuje funkce Generování objednávek.


Generování rezervace/výdejky

viz Generování rezervace/výdejky v přehledu Strukturní kusovníku předběžného plánu.

Oprava zadání

Potvrzením této volby je možné provést opravu položky zadané v Předběžném plánu, ke které se vztahuje aktuální záznam v přehledu. Po opravě zadání je uživatel dotázán systémem, zda si přeje provést přepočet kusovníku.


Výpočet kusovníku

Funkce provede na základě zadaných parametrů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou, Respektovat nedělitelnost měrných jednotek, Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni, Vypočítat detailní kalkulaci jednotlivých položek) výpočet (aktualizaci) souhrnného kusovníku (z platných dat TPV) pro všechny položky předběžného plánu.


další