Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Sloupce výkazu - Výkazy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

U jednotlivých druhů sestavy se zobrazené hodnoty zobrazují pomocí různých sloupců. Pro informaci uvádíme přehled jednotlivých Druhů sestav:

 • Základní
 • Změnové
 • Obratová předvaha
 • Porovnávací
 • Porovnávací - Kumulativní
 • Po činnostech
 • Průběžné
 • Průběžné - Kumulativní

Příklady použití jednotlivých druhů sestav

Druh sestavy Příklady použití
Základní Statutární výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků), vlastní sestavy - rozbory nákladů, stavy účtů, ...

Změnové

Výkaz změn vlastního kapitálu
Obratová předvaha Obratová předvaha, rozvaha, výsledovka "po účtech"
Porovnávací Výkazy jako výsledovka, rozbory výnosů, nákladů,... Údaje za poslední měsíc a kumulativně
Porovnávací - Kumulativní Výkazy jako výsledovka, rozbory výnosů, nákladů,... Kumulativně do předchozího měsíce, za poslední měsíc a kumulativně
Po činnostech Statutární výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové nebo neziskové organizace
Průběžné Statutární výkaz ziskov a strát průběžný - Slovensko
Průběžné - Kumulativní Statutární výkaz ziskov a strát průběžný - Slovensko


V následující tabulce je přehled sloupců a jejich význam pro jednotlivé Druhy sestavy. Do jednotlivých sloupců se napočítávají různé údaje (např. hodnoty aktiv brutto, korekce, netto nebo u změnových výkazů a obratových předvah počáteční stav, obrat na straně MD nebo Dal a rozdíl těchto obratů a zůstatek. U porovnávacích a kumulativních výkazů údaj kumulativní a za poslední měsíc, případně i kumulativní údaj bez posledního měsíce (Kumul. - 1). U výkazu zisku a ztráty pro rozpočtové nebo neziskové organizace (Výkazy - činnosti) údaje za hlavní činnost (podle zakladatelské listiny) a hospodářskou činnost údaj celkem.


U některých Druhů sestav se některé sloupce nepoužívají (v tabulce nevyplněné údaje).


Dalším kritériem pro zobrazování údajů v jednotlivých sloupcích je, za které období se údaje počítají (v tabulce rozlišeno barevným podkladem buněk):

 • Za běžné období (běžný rok)
 • Za minulé období (běžný rok - 1)
 • Za předminulé období (běžný rok - 2)


Období respektuje nastavení období v přehledu Období, umožňuje použití hospodářského roku i přechodných období delších nebo kratších 12 měsíců.

Upozornění U Obratové předvahy se údaje napočítávají pouze za běžné období.


Upozornění V případě nastavení údaje Minulé období na "Přes období" na výkazu, tak program vyhodnocuje bez ohledu na účetní období a všechny údaje (např. za 5 let) napočítává do běžného období. Používá se především pro vyhodnocování zakázek aktivních přes více období. Údaje pro minulé a předminulé období se v tomto případě z logických důvodů nepočítají.
Druh sestavy Sloup. 01 Sloup. 02 Sloup. 03 Sloup. 04 Sloup. 05 Sloup. 06 Sloup. 07 Sloup. 08 Sloup. 09 Sloup. 10 Sloup. 11 Sloup. 12
Základní Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto      

Změnové

Poč.stav Obrat MD Zůstatek Poč.stav Obrat MD Zůstatek Poč.stav Obrat MD Zůstatek Obrat Dal Obrat Dal Obrat Dal
Obratová předvaha Poč.stav Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Zůstatek        
Porovnávací Měsíc Kumul.   Měsíc Kumul.   Měsíc Kumul.        
Porovnávací - kumul. Měsíc Kumul. Kumul.-1 Měsíc Kumul. Kumul.-1 Měsíc Kumul. Kumul.-1      
Po činnostech Hlav.čin. Hosp.čin. Celkem Hlav.čin. Hosp.čin. Celkem Hlav.čin. Hosp.čin. Celkem      
Průběžné   Období Kumul   Období Kumul   Období Kumul      
Průběžné - kumul. Kumul-Obd Období Kumul Kumul-Obd Období Kumul Kumul-Obd Období Kumul      

Legenda k barevnému označení:

 • Černým písmem jsou označeny údaje, které se počítají kumulativně od počátku do konce sledovaného období (Datum Od - Datum Do).
 • Červeným písmem jsou označeny údaje, které se počítají za poslední měsíc (od prvního dne měsíce do Datum Do).
 • Modrým písmem jsou označeny údaje, které se počítají kumulativně od počátku sledovaného období do konce sledovaného období bez posledního měsíce.
 • Zeleným písmem jsou označeny údaje, které se počítají z počátečního stavu.
 • Fialovým písmem jsou označeny údaje, které se počítají kumulativně od prvního dne období (roku) do konce sledovaného období (Datum Do).
Běžné období Minulé období Předminulé období


V následujících tabulkách je podrobně popsáno, které sloupce se pro jednotlivé druhy výkazů používají.

Základní

Základní
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2

Sloupce

Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 03 Sloupec 04 Sloupec 05 Sloupec 06 Sloupec 07 Sloupec 08 Sloupec 09

Pro přehled např. výkaz zisku a ztráty nebo cash-flow stačí definovat jen 2 sloupce (pro běžné období a jedno minulé období), viz následující tabulka (použité sloupce označeny modře):

Základní - např. výkaz zisku a ztráty
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2
Sloupce
Brutto Brutto
Sloupec 01 Sloupec 04
Uživatelský název sloupce
Běžné období brutto Minulé období brutto


Zatímco pro přehled např. rozvaha nutno definovat 4 sloupce (pro běžné období brutto, korekce a netto, a jedno minulé období netto), viz následující tabulka (použité sloupce označeny modře):

Základní - např. rozvaha
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2
Sloupce
Brutto Korekce Netto Netto
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 03 Sloupec 06
Uživatelský název sloupce
Běžné období brutto Běžné období korekce Běžné období netto Minulé období netto

Změnové

U změnových výkazů se používají tyto sloupce.

Změnové
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2
Sloupce
Poč.stav Obrat MD Obrat Dal Zůstatek Poč.stav Obrat MD Obrat Dal Zůstatek Poč.stav Obrat MD Obrat Dal Zůstatek
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 10 Sloupec 03 Sloupec 04 Sloupec 05 Sloupec 11 Sloupec 06 Sloupec 07 Sloupec 08 Sloupec 12 Sloupec 09


Výkazy - změnové - např. výkaz změn vlastního kapitálu

Výkazy - změnové - např. výkaz změn vlastního kapitálu
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2
Sloupce
Poč.stav Obrat MD Obrat Dal Zůstatek
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 10 Sloupec 03
Uživatelský název sloupce
Běžné období poč.stav Běžné období obrat MD Běžné období obrat Dal Běžné období kon.stav

Ve výše uvedeném příkladě je nadefinován Výkaz změn vlastního kapitálu pro běžné období.

Obratová předvaha

U výkazu druhu Obratová předvaha se používají tyto sloupce. Jedná se o speciální sestavu, kde je možno zobrazit počáteční stav, kumulované obraty a rozdíl (zůstatek bez počátečního stavu) od počátku období (roku), měsíční obraty a rozdíl (zůstatek bez počátečního stavu) za poslední zobrazovaný měsíc (nebo za poslední období stavu) a zůstatek ke konci zobrazovaného období (vč. počátečního stavu).

Obratová předvaha

Obratová předvaha
Období
Běžné období

Kumulace, stav

Stav Kumulovaně od počátku období Poslední měsíc (poslední období stavu) Stav
Sloupce
Počáteční stav Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Koncový stav
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 03 Sloupec 04 Sloupec 05 Sloupec 06 Sloupec 07 Sloupec 08

Obratová předvaha - rozvaha

Obratová předvaha - rozvaha
Období
Běžné období

Kumulace, stav

Stav Kumulovaně od počátku období Poslední měsíc (poslední období stavu) Stav
Sloupce
Počáteční stav Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Koncový stav
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 03 Sloupec 04 Sloupec 05 Sloupec 06 Sloupec 07 Sloupec 08
Uživatelský název sloupce
Počáteční stav Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Koncový stav

Příklad definice pro rozvahu nebo obratovou předvahu - za použití všech sloupců

Obratová předvaha - výsledovka

Obratová předvaha - výsledovka
Období
Běžné období

Kumulace, stav

Kumulovaně od počátku období Poslední měsíc (poslední období stavu) Stav
Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Koncový stav
Sloupec 02 Sloupec 03 Sloupec 04 Sloupec 05 Sloupec 06 Sloupec 07 Sloupec 08
Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Obrat MD Obrat Dal Rozdíl Koncový stav

Příklad definice pro výsledovku - za použití všech sloupců kromě sloupce 01 - počáteční stav.

Porovnávací

Výkazy jako výsledovka, rozbory výnosů, nákladů a pod. - s porovnáním údajů kumulativně od počátku roku a za poslední měsíc. Údaje možno počítat za běžné období i období minulá.

Porovnávací
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2

Sloupce

Poslední měsíc (poslední období stavu) Kumulovaně od počátku období Poslední měsíc (poslední období stavu) Kumulovaně od počátku období Poslední měsíc (poslední období stavu) Kumulovaně od počátku období
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 04 Sloupec 05 Sloupec 07 Sloupec 08

Pro přehled např. výkaz zisku a ztráty stačí definovat jen 2 sloupce (pro běžné období a jedno minulé období), viz následující tabulka (použité sloupce označeny modře):

Porovnávací - např. výkaz zisku a ztráty
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2
Sloupce
Měsíc Kumulace Měsíc Kumulace
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 04 Sloupec 05
Uživatelský název sloupce
Běžné období měsíc Běžné období kumulativně Minulé období měsíc Minulé období kumulativně

Porovnávací - Kumulativní

Výkazy jako výsledovka, rozbory výnosů, nákladů a pod. - s porovnáním údajů kumulativně od počátku roku a za poslední měsíc. Údaje možno počítat za běžné období i období minulá.

Porovnávací - Kumulativní
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2

Sloupce

Poslední měsíc (poslední období stavu) Kumulovaně od počátku období Kumulovaně od počátku období do konce předchozího měsíce Poslední měsíc (poslední období stavu) Kumulovaně od počátku období Kumulovaně od počátku období do konce předchozího měsíce Poslední měsíc (poslední období stavu) Kumulovaně od počátku období Kumulovaně od počátku období do konce předchozího měsíce
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 03 Sloupec 04 Sloupec 05 Sloupec 06 Sloupec 07 Sloupec 08 Sloupec 09

Pro přehled např. výkaz zisku a ztráty stačí definovat jen 3 sloupce (pro běžné období a jedno minulé období), viz následující tabulka (použité sloupce označeny modře):

' Porovnávací - Kumulativní' - např. výkaz zisku a ztráty
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2
Sloupce
Měsíc Kumulace Kumulovaně do konce předchozího měsíce Měsíc Kumulace Kumulovaně do konce předchozího měsíce
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 03 Sloupec 04 Sloupec 05 Sloupec 06
Uživatelský název sloupce
Běžné období měsíc Běžné období kumulativně Běžné období kumulativně do konce předchozího měsíce Minulé období měsíc Minulé období kumulativně Minulé období kumulativně do konce předchozího měsíce
Tip Druh sestavy: Porovnávací a Porovnávací - Kumulativní - tyto výkazy jsou stejné - liší se pouze rozdílným zaokrouhlením ve sloupcích Z1 (běžné období), Z4 (minulé období) a Z7 (předminulé období). Jedná se o sloupce, kde se vykazují měsíční hodnoty - hodnoty za poslední měsíc (období stavu) zvoleného období.

Ve výkazech Porovnávací se výše zmíněné sloupce zaokrouhlují samostatně z příslušných měsíčních hodnot.

Ve výkazech Porovnávací - Kumulativní se výše zmíněné sloupce počítají jako rozdíl mezi kumulativní hodnotou (ve sloupcích Z2, Z5 a Z8) a kumulativní hodnotou za období o měsíc menší. Ve Výkazy - Kumulativní jsou navíc sloupce zobrazující kumulativní hodnoty za období o měsíc menší (za období od počátku roku do konce měsíce předcházejícímu poslednímu měsíci)


Po činnostech

Pouze výkaz zisku a ztráty, kde se údaje rozlišují sloupci za hlavní a hospodářskou (vedlejší) činnost - pro případ, kdy je hospodářská činnost sledována za určité útvary nebo zakázky nebo nákladové okruhy. Jedná se například o organizace rozpočtové nebo neziskové.

Po činnostech
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2

Sloupce

Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 03 Sloupec 04 Sloupec 05 Sloupec 06 Sloupec 07 Sloupec 08 Sloupec 09

Pro případ, kdy je hospodářská činnost sledována za určité útvary nebo zakázky nebo nákladové okruhy (a tudíž nemusí být rozlišováno na úrovni analytických účtů), stačí nadefinovat údaje pouze účty brutto. V tomto případě je nutno mít označeno jedno (pouze jedno) "zaškrtávátko" Útvar nebo Zakázka nebo Nákladový okruh a přes vazbu na útvary nebo zakázky nebo nákladové okruhy musí být navázány útvary nebo zakázky nebo nákladové okruhy které přísluší hospodářské činnosti.

'Po činnostech '- výkaz zisku a ztráty
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2
Sloupce
Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 03
Uživatelský název sloupce
Hlavní činnost

(účty brutto)

Hospodářská činnost

(Pro navázané útvary nebo zakázky nebo nákladové okruhy)

Součet hodnot dvou předchozích sloupců
Tip Pokud se jedná se o případ, kdy je rozlišení na hlavní a hospodářskou činnost provedeno pomocí analytických účtů, je nutno pro výkaz zisku a ztráty na definovat jen 2 sloupce (pro hlavní činnost a hospodářskou činnost), viz následující tabulka (použité sloupce označeny modře).
Tip Pro výše popsanou variantu je možno úplně stejným způsobem použít Výkazy - základní. Pokud se jedná navíc o vykazování po útvarech nebo zakázkách nebo nákladových okruzích, je nutné použít druh sestavy Výkazy - základní.

Průběžné

Použití v případě většinou výsledovky, kdy vykazované období nezačíná prvním dnem období - roku.

Průběžné
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2
Sloupce
Vykazované období Kumulace od počátku roku Vykazované období Kumulace od počátku roku Vykazované období Kumulace od počátku roku
Sloupec 02 Sloupec 03 Sloupec 05 Sloupec 06 Sloupec 08 Sloupec 09


Příkladem může být Výkaz zisku a ztráty, kdy je vykazované období zvoleno 3. čtvrtletí a kumulace je za první 3 čtvrtletí roku:

Průběžné

Období

Běžné období

Minulé období 1

Minulé období 2

Sloupce

Vykazované období

Kumulace od počátku roku


Sloupec 02

Sloupec 03

Uživatelský název sloupce

Ćtvrtletí Kumulativně od počátku roku

Průběžné - Kumulativní

Použití v případě většinou výsledovky, kdy vykazované období nezačíná prvním dnem období - roku.

Průběžné - Kumulativní
Období
Běžné období Minulé období 1 Minulé období 2
Sloupce
Kumulace od počátku roku bez vykazovaného období Vykazované období Kumulace od počátku roku

Kumulace od počátku roku bez vykazovaného období

Vykazované období Kumulace od počátku roku Kumulace od počátku roku bez vykazovaného období Vykazované období Kumulace od počátku roku
Sloupec 01 Sloupec 02 Sloupec 03 Sloupec 04 Sloupec 05 Sloupec 06 Sloupec 07 Sloupec 08 Sloupec 09


Příkladem může být Výkaz zisku a ztráty, kdy je vykazované období zvoleno 3. čtvrtletí a kumulace je za první 3 čtvrtletí roku:

Průběžné

Období

Běžné období

Minulé období 1

Minulé období 2

Sloupce

Kumulace od počátku roku bez vykazovaného období

Vykazované období

Kumulace od počátku roku

Sloupec 01

Sloupec 02

Sloupec 03

Uživatelský název sloupce

Kumulace od počátku roku bez vykazovaného období

(první a druhé čtvrtletí)

Ćtvrtletí

(třetí čtvrtletí)

Kumulativně od počátku roku

(první až třetí čtvrtletí)

Tip Druh sestavy: Průběžné' a Průběžné'- Kumulativní - tyto výkazy jsou stejné - liší se pouze rozdílným zaokrouhlením ve sloupcích Z2 (běžné období), Z5 (minulé období) a Z8 (předminulé období). Jedná se o sloupce, kde se vykazují hodnoty za zvolené období (např. 3. čtvrtletí).

Ve výkazech Průběžné se výše zmíněné sloupce zaokrouhlují samostatně z příslušných hodnot za zvolené období (např. 3. čtvrtletí).

Ve výkazech Průběžné '- Kumulativní se výše zmíněné sloupce počítají jako rozdíl mezi kumulativní hodnotou (ve sloupcích Z3, Z6 a Z9) a kumulativní hodnotou za období předchozí. Ve výkazech Průběžné ' - Kumulativní jsou navíc sloupce zobrazující kumulativní hodnoty za období o jedno období menší (za období od počátku roku do konce měsíce předcházejícímu zvolenému období)
Další strana