Skupiny plánu - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11170

Popis

Číselník skupin plánů již byl popsán u Předběžného plánu v TPV. V předběžném plánu se rozlišovali globální a neglobální skupiny. Neglobální skupiny náleželi pouze danému předběžnému plánu a nebylo je možné využít v jiných plánech natož v modulu Řízení výroby. Naopak globální skupiny jsou společné všem předběžným plánům a je možné je využívat i v jiných návazných modulech, kde slouží k případnému filtrování či třídění daných záznamů, které jsou svázány s těmito skupinami. Tyto skupiny mají pouze informativní účel a nepodléhají jiné funkcionalitě.
V tomto přehledu Skupin plánů se tedy nacházejí pouze globální skupiny plánu, které je zde možné pořizovat popřípadě opravovat.


Seznam atributů

  • Globální - V tomto případě vždy zaškrtnuto.
  • Skupina - Unikátní numerické označení skupiny.
  • Název - Krátký textový popis.
  • Počet dnů ve skupině - Definuje kolik pracovních dní (počet) se bude daná skupina vyrábět. Pro potřeby předběžného plánu v TPV.
  • Datum - Pro potřeby předběžného plánu v TPV. U globálních skupin datum nelze evidovat.


další