Sestavy - Helios Intelligence

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID217

 • V pravé části okna HELIOS Orange se zobrazí přehled sestav, které byly pro jednotlivé agendy vytvořeny pomocí volby Nastav.
 • Přehled obsahuje název sestavy, kdo ji vytvořil, kdy byla vytvořena, kdy byla změněna a kdo ji změnil.
 • Přehled sestav je rozdělen na skupinu distribučních sestav (sloupec Distribuční je zaškrtnut) a sestav, které si uživatel sám vytvoří popř. naimportuje (sloupec Distribuční není zaškrtnut).
 • Je důležité si uvědomit, že uložená sestava lze použít nebo modifikovat pouze v agendě a volbě, kde byla vytvořena!
 • Podrobný popis práce s volbou Nastav naleznete v kapitole Pás karet (Ribbon): Sestavy.V přehledu můžete použít speciální volby pásu karet (na kartě Akce) určené pro přehled Sestavy:

Definice práv

 • Volba funguje pouze pro jednu označenou sestavu (v případě více označených sestav není volba aktivní).
 • Volba zobrazí přehled práv k dané sestavě, ve kterém přidáváte použitím tlačítka Nový uživatele (role), kteří mají právo tuto sestavu používat / zobrazit.
 • Dokud nejsou k sestavám nastavena žádná práva, mají k nim práva všichni uživatelé.
 • Jakmile jsou definována práva, nemají k těmto sestavám ostatní uživatelé přístup.
 • Uživatel ve vybraném přehledu vždy vidí pouze sestavy, na které má přidělená práva.
 • Nastavení definice práv má vliv jen na zobrazení sestav příslušného přehledu, v přehledu Sestavy v modulu Helios Intelligence vidíte vždy všechny sestavy.


Kopie

 • Tato volba je aktivní pouze v případě, že je vytvořena alespoň jedna sestava.
 • Potvrzením této volby pásu karet dojde k vytvoření kopie sestav, které jste označili kurzorem.
 • Vytvoří se sestavy s identickou definicí, identickým systémovým číslem, s novým GUID a na začátek názvu je doplněn text Kopie.


Zrušit příznak výchozí

 • Touto volbu zrušíte u označených sestav nastavení Výchozí.
  • Sloupce: V (je alespoň pro jednoho uživatele výchozí), VU (je výchozí pro daného uživatele), VU+ (je výchozí pro všechny uživatele) nejsou zaškrtnuty.
   • Je tedy zrušeno nastavení jako výchozí pro všechny uživatele i pro vybrané(ho) uživatele.
   • Jsou smazány veškeré informace o výchozím nastavení dané sestavy: "DELETE FROM TabDefaultFiltr WHERE FiltrID={IDOznaceneSestavy}".
   • Touto volbou není smazáno nastavení jako výchozí pro mobil.
  • Tato sestava se již nebude při spuštění přehledu automaticky nastavovat.
Tip

Tuto volbu je vhodné použít, pokud je vytvořena sestava v chybnou definicí (například chybný počítaný sloupec) a je nastavena jako výchozí.

 • Takto vytvořená sestava může bránit zobrazení přehledu nebo otevření editoru.
 • Zrušením výchozího nastavení pro danou sestavu je chybný stav opraven, a je použita jiná sestava, ve které se chyba nevyskytuje.


Hromadné přiřazení uživatelů

 • Touto akcí hromadně nastavujete sestavy jako výchozí pro vybrané uživatele.
 • V otevřeném přehledu je zobrazen seznam všech uživatelů.
 • Pomocí tlačítek Zahrnout a Vyřadit označujete, pro které uživatele se má nastavení provést.
 • Ve spodní části okna jsou zobrazeny všechny sestavy, pro které v tuto chvíli nastavení provádíte, tj. sestavy, které jste označili před výběrem volby z pásu karet.
 • Zaškrtnete, zda chcete uživatelům nastavení Výchozí přidat nebo odebrat.
 • Zadání potvrdíte tlačítkem OK.


Přehledy

K označené sestavě lze zobrazit:

 • Přehled - zobrazí se přehled, na který je aplikována zvolená sestava.
 • Kontingenční tabulka - vybíráte ze seznamu kontingenčních tabulek uložených k přehledu, tabulka se aplikuje na zvolenou sestavu.
  • Máte možnost zde novou kontingenční tabulku založit.
 • Graf - vybíráte ze seznamu grafů uložených k přehledu, graf se aplikuje na zvolenou sestavu.
  • Máte možnost zde nový graf založit.


Export

 • Tato volba je aktivní pouze v případě, že je vytvořena alespoň jedna sestava.
 • Potvrzením této volby dojde k vyexportování sestav, které jste označili kurzorem.
 • Označování provádíte postupem standardním pro systém Windows, tedy např. stiskem klávesy <Ctrl> a klepnutím levého tlačítka myši na záznamy, které chcete exportovat.
 • Po potvrzení volby Export se otevře dialogové okno pro výběr cesty a jména souboru, do kterého chcete vybrané sestavy exportovat.
 • Zde vyberete cestu (disk a adresář) a vyplníte jméno souboru, do kterého se má exportovat.
 • Jako standardní přípona jména souboru se nabízí *.HFLX.
 • Doporučujeme tuto příponu ponechat.
 • Stiskem tlačítka Uložit nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce exportu sestav.
  • Pokud jméno souboru, které jste zadali, již existuje, jste upozorněni dotazem:
   • Soubor *.HFLX již existuje, přejete si ho přepsat nebo do něj přidat?
  • Stiskem tlačítka Přepsat dojde k přepsání souboru (původní sestavy uložené v souboru se přepíší nově exportovanými).
  • Stiskem tlačítka Přidat jsou do souboru přidány sestavy, které jste vybrali k exportu.
   • Sestavy, které soubor již obsahoval, jsou v souboru ponechány s tím, že sestavy se stejným systémovým číslem jsou nahrazeny definicí exportovaných sestav.
  • Stiskem tlačítka Storno akci exportu zrušíte.


Import

 • Potvrzením této volby můžete provést import sestav, které byly dříve uloženy do souboru pomocí volby Export přehledu Sestavy.
 • Například tedy u vícefiremní instalace pokud přenášíte sestavy vytvořené v jedné firmě do databází ostatních firem, nebo pokud potřebujete naimportovat sestavy vytvořené na zakázku vaším dodavatelem systému Helios Orange.
 • Po potvrzení volby Import se otevře dialogové okno pro výběr cesty a jména souboru, ze kterého chcete vybrané sestavy importovat.
 • Zde vyberete cestu (disk a adresář) a jméno souboru, který se má naimportovat.
 • Po výběru souboru se ve spodní části dialogového okna zobrazí seznam všech sestav, které obsahuje.
 • Automaticky jsou označeny k importu všechny obsažené sestavy, případně můžete označit pouze jen ty, které chcete importovat.
 • Označování provádíte postupem standardním pro systém Windows, tedy např. stiskem klávesy <Ctrl> a klepnutím levého tlačítka myši na sestavy, které chcete importovat.
 • Stiskem tlačítka Otevřít nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce importu sestav.
 • Systém při importu nekontroluje existenci sestav v databázi a v importním souboru a při shodě GUID (jednoznačná identifikace) dojde k přepsání definice importovaných sestav.


Rozkopírování

 • Pokud máte ve Vaší instalaci systému HELIOS Orange více databází, se kterými uživatelé pracují, lze použitím této volby označené sestavy z jedné databáze do dalších rozkopírovat.Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail