Sdružené vyráběné dílce - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11407

Popis

Jsou případy, kdy jednotlivé dílce nelze samostatně vyrábět. Vyrábějí se jako skupina. Příkladem může být lisování levého a pravého dílu, kde lisování je jedna společná operace, při které vznikají oba díly současně. V těchto případech je vhodné tyto dílce sloučit do sdružení. Při požadavku na výrobu jednoho z dílců ze sdružení se v procesu tvorby Výrobních příkazů z Výrobních plánů automaticky provede optimalizace všech dílců ze sdružení a dojde k případnému dogenerování Výrobních příkazů na sdružené dílce, které v procesu výroby budou vznikat. Tyto Výrobní příkazy jsou v procesu výroby taktéž sdružené a je možné je zobrazit v přehledu Sdružených výrobních příkazů.
Všechny dílce ve sdružení by měly mít svoje vlastní TPV. V našem případě by každý z dílců obsahoval operaci lisování. Pro správné kapacitní zaplánování této operace je nutné operace lisování z obou dílů propojit pomocí Kódu sdružení operací.

Seznam atributů

Hlavička:

  • Číslo záznamu – Automatem přidělené jednoznačné číselné označení záznamu.
  • Blokováno – Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
  • Přednastaveno - Identifikuje přednastavené sdružení dílců v případě, kdy konkrétní vyráběný dílec je součástí více sdružení.
  • Označení - Uživatelské jednoznačné označení záznamu.
  • Název - Název sdružení.
  • MJ - Měrná jednotka sdružení.
  • Poznámka - Textový popis.

Položka:

  • Dílec - Odkaz na dílec vložený do sdružení.
  • Množství na jedno sdružení - Množství dílce v jednom sdružení.
  • Poznámka - Textový popis.

Funkce

Položky

Funkce zobrazí přehled položek pro aktuální sdružení v přehledu.

Vyráběné dílce

Funkce zobrazí standardní přehled vyráběných dílců zafiltrovaný na dílce z vybraného sdružení.

Přednastavení

V případě, kdy konkrétní vyráběný dílec je součástí více sdružení, je možné pomocí této funkce provést nastavení či zrušení vlastnosti Přednastavené sdružení. Přednastavené sdružení je přednostně vybráno v procesu tvorby výrobních příkazů z výrobních plánů, kdy se rozhoduje, zda a s jakými dílci se bude daný dílec vyrábět.


další