Sdružené výrobní příkazy - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11409

Popis

Jsou případy, kdy jednotlivé dílce nelze samostatně vyrábět. Vyrábí se jako skupina. Příkladem může být lisování levého a pravého dílu, kde lisování je jedna společná operace, při které vznikají oba díly současně. V těchto případech je vhodné tyto dílce sloučit do sdružení. Na úrovni TPV se sdružení jednotlivých vyráběných dílců definuje v přehledu Sdružené vyráběné dílce. Po zaplánování těchto sdružených dílců do výroby vznikají Výrobní příkazy, které se automaticky sdruží a tato sdružení jsou zobrazena právě v tomto přehledu.
Z tohoto místa je možné sledovat stav a provádět evidence na jednotlivých příkazech těchto sdružení.

Seznam atributů

 • Číslo záznamu – Automatem přidělený jednoznačný číselný identifikátor.
 • Název - Krátký textový popis.
 • Množství - Množství sdruženého dílce v jednotkách MJ.
 • MJ - Měrná jednotka množství sdruženého dílce.
 • Výroba
  • % splnění - Zobrazuje procentuální splněnost výrobních příkazu ve sdružení na základě stavu evidence výrobních operací.
  • Stav výrobních příkazů - Nejnižší dosažený Stav z výrobních příkazů ve sdružení.
  • Plánované ukončení výroby - Termín plánovaného ukončení z výrobních příkazů ve sdružení.
 • Poznámka - Textový popis.

Funkce

Položky

Pro vybrané záznamy z přehledu zobrazí přehled položek těchto vybraných sdružených výrobních příkazu.

Výrobní příkazy

Pro vybrané záznamy z přehledu zobrazí přehled Výrobních příkazů zafiltrovaný na výrobní příkazy, které jsou sdruženy těmito záznamy.

Sdružené výrobní operace

Zobrazí přehled sdružených výrobních operací, které mají vazbu na vybrané Sdružení výrobních příkazů z přehledu a tudíž sdružují výrobní operace z jednotlivých výrobních příkazů tohoto sdružení příkazů.

Změna množství

Tato funkce slouží k hromadné změně zadaného množství na jednotlivých výrobních příkazech sdružených daným záznamem z přehledu. Viz funkce Změna zadaného množství v přehledu Výrobních příkazů.


další