Schvalovací řízení - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11302 BID11301

Popis

Veškeré změny v technické dokumentaci TPV se provádí pomocí jednotlivých změn TPV nebo pomocí zakázkových modifikací. Změny v dokumentaci v modulu řízení výroby se zase provádí pomocí odchylek. Uvedení těchto změn do reality se provádí nastavením platnosti/schválením. Existují případy, kdy potřebujeme podmínit nastavení platnosti změny pozitivním vyjádřením od kompetentních skupin zaměstnanců. V těchto případech se využívá schvalovací řízení.
Pokud tedy daná oblast má definované schvalovací řízení, tak podmínkou pro nastavení platnosti/schválení je úspěšné schválení uvnitř schvalovacího procesu této změny.

Pro nově vznikající změny z číselníku změn lze na Řadě změn přednastavit záznamy schvalovacího řízení.
Podobně tomu je i v aparátu zakázkových modifikací, kde přednastavení se provádí na řadě zakázkové modifikace. Přednastavení pro nové odchylky se provádí na řadě odchylek.

Jednotlivé záznamy schvalování jsou označeny Pořadím. Toto pořadí udává posloupnoust, ve které je povoleno se k jednotlivým oblastem vyjadřovat. Nelze se vyjádřit k oblasti s pořadovým číslem 2 dokud nebude existovat vyjádření k oblastem s pořadovým číslem 1 atd.
U jednotlivých záznamů lze definovat oprávnění, které určuje kdo ze zaměstnanců se může k tomuto záznamu schvalovacího řízení vyjádřit. Oprávnění lze definovat několika způsoby:

 • oprávnění nebude definováno - Vyjádřit se může libovolný zaměstnanec.
 • oprávnění je definováno pomocí Schvalovací role - Vyjádřit se může pouze člen zadané role.
 • oprávnění je definováno výběrem konkrétního zaměstnance - Vyjádřit se může pouze vybraný zaměstnanec.

Aby daný zaměstnanec se mohl vyjádřit ve schvalovacím řízení, tak musí mít v číselníku zaměstnanců v atributu Login ID zapsané svoje přihlašovací jméno do systému Helios Orange.

Vyjadřování ve schvalovacím řízení se provádí pomocí funkce Změna stavu. Pokud v průběhu schvalovacího řízení dojde k negativnímu vyjádření, tak aktuální stav schvalovacího řízení dané změny bude zaarchivován a schvalovací řízení se zahájí novým schvalovacím kolem - Úrovní schvalovacího řízení.


Přehled Schvalovací řízení ve výchozím nastavení zobrazuje všechny aktivní záznamy schvalovacího řízení, které čekají na schválení. Pokud uživatel vypne filtr, tak se zobrazí všechny záznamy schvalovacího řízení ze všech změn TPV.
Pokud uživatel zobrazí odpovídající schvalovací řízení například z přehledu Číselník změn, tak se mu zobrazí kompletní schvalovací řízení k dané změně. Pouze při tomto zobrazení je možné přidávat nové záznamy pomocí funkce Nový.

Atributy

 • Oblast - Definuje oblast, pro kterou běží dané schvalovací řízení.
 • Archivní - Příznak, který určuje, zda se jedná o zaarchivovaný záznam z úrovně schvalovacího řízení, které bylo ukončené negativním vyjádřením.
 • Úroveň schvalovacího řízení - Pořadové číslo úrovně schvalovacího řízení. Každým negativním vyjádřením v procesu schvalovacího řízení se hodnota zvýší.
 • K řešení - Příznak, který stanovuje, zda daný záznam schvalovacího řízení čeká na vyjádření.
 • Moje úloha - Příznak, který určuje, zda aktuální uživatel má oprávnění se vyjádřit k danému záznamu schvalovacího řízení.
 • Stav - Stav vyjádření.
 • Pořadí - Pořadové číslo ve schvalovacím procesu.
 • Název - Krátký textový popis daného záznamu ve schvalovacím řízení.
 • Plánovaný termín - Plánovaný termín, do kterého by mělo dojít k vyjádření k danému záznamu schvalovacího řízení.
 • Datum vyjádření - Skutečné datum vyjádření.
 • Vyjádření - Textový popis.
 • Schvalovací role - Schvalovací role, která definuje seznam zaměstnanců, kteří mají oprávnění se vyjádřit k danému záznamu.
 • Zaměstnanec - Konkrétní zaměstnanec, který se má vyjádřit k danému záznamu. Pokud není vyplněn, tak bude automaticky přiřazen, jakmile se oprávněný zaměstnanec vyjádří k danému záznamu schvalovacího řízení. Oprávnění v kolonce Zaměstnanec je nadřazeno oprávnění ze Schvalovací role.

Funkce

Zobrazit schvalovaný záznam

Tato funkce zobrazí odpovídají schvalovaný záznam, ke kterému se váže aktuální záznam schvalovacího řízení.
Pro oblast "Změna TPV" se zobrazí záznam z Číselníky změn. Pro oblast "Zakázková modifikace" se zobrazí záznam z Čísleníku zakázkových modifikací. Pro oblast "Odchylka ŘV" se zobrazí záznam z Číselníku odchylek.

Změna stavu

Jedná se o hlavní funkci, pomocí které se oprávnění zaměstnanci vyjadřují ke konkrétním záznamům schvalovacího řízení.
V dané funkci uživatel může změnit stav záznamu a zapsat vyjádření.
K dispozici jsou následující stavy:

 • Pořízeno - Výchozí stav nových záznamů.
 • Převzato - Pomocný stav, který informuje o tom, že se oprávněna osoba začala zabývat daným schválením.
 • Schváleno - Vyjadřuje souhlas.
 • Neschváleno - Vyjadřuje nesouhlas s daným návrhem.

Pokud uživatel zvolí stav Neschváleno, tak dojde k archivaci aktuální úrovně schvalovacího řízení. Současně uživateli bude nabídnuta možnost založení nového kola schvalovaího procesu. Nová úroveň je založena kopií aktuální úrovně schvalovacího řízení.

Kopie

Pomocí této funkce je možné provádět kopírování záznamů ve schvalovacím řízení.

Změna oprávnění

Jakmile se k danému záznamu začne vyjadřovat oprávněný zaměstnanec, tak se k tomuto záznamu zablokuje přístup ostatním zaměstnancům. Tato funkce umožňuje změnit přiřazeného zaměstnance.


další