Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Registrace k DPH - Evidence DPH

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Je třeba jednoznačně určit: BID1542

  • ve kterých zemích EU je plátce registrován k DPH
  • jaké mu bylo přiděleno DIČ a od kterého dne je registrace platná, případně kdy byla registrace zrušena.

To řeší přehled Registrace k DPH s vazbou na DIČ DPH (pouze pro DIČ DPH vlastní organizace, tj. organizace číslo 0).

V případě změn v registraci k DPH je třeba k danému dni registraci k DPH ukončit zadáním příslušného data v poli Datum do. Obdobně při nové registraci zadáním příslušného data v poli Datum od.
K jednomu DIČ DPH tedy může být více registrací, časově se nesmí překrývat, nemusí na sebe navazovat. Pokud není datum vyplněno, platí časově neomezeně příslušným směrem.

Pás karet Přehled

Nový

Je nejprve potřeba mít zadáno DIČ DPH k příslušné zemi. Potom pomocí volby Nový z Pásu karet - Přehled založíte novou registraci. Objeví se seznam DIČ DPH, vyberete požadované a výběr potvrdíte tlačítkem Přenos. Dále vyplníte minimálně Datum od (Datum do může zůstat prázdné).

Registrace DPH1.png

Tip Do přehledu Registrace k DPH vstoupíte také z modulu Obchodní partneři a CRM → Organizace, kde na vlastní organizaci (organizace číslo 0) zvolíte v pás karet Akce → Ověření a kontrola formátu DIČ → Přehled DIČ... Jedná se o přehled DIČ DPH vaší organizace pro tuzemsko, a pokud jste k DPH registrováni i v jiné zemi EU, tak i DIČ DPH těchto zemí. Na Aktuálních DIČ DPH se v pásu karet Akce volbou Registrace k DPH... otevře přehled Registrace k DPH. Volbou Nový nebo klávesy <F2> založíte nový záznam o registraci k DPH pro dané DIČ DPH.
Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail