Potřeba nářadí - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11059

Popis

Přehled zobrazuje souhrnnou potřebu nářadí pro výrobu všech požadavků z předběžného plánu. V přehledu je možné zobrazit dobu použití nářadí a cenu za jeho opotřebení.


Seznam atributů

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na vyráběný dílec ze zadání v předběžném plánu.
 • Kmen zboží - dílec - Odkaz na dílec z kusovníkového rozpadu finálu, jehož nářadí potřebné k jeho výrobě jsou v sestavě.
 • Kmen zboží - nářadí - Odkaz na nářadí potřebného při výrobě dílce.
 • Vazby nářadí - Odkaz na vazby nářadí, z nichž vznikl požadavek na potřebu nářadí.
 • Zadání výpočtu - Odkaz na záznam v předběžném plánu, ke kterému náleží daný záznam.
 • Stav skladu - Odkaz na skladovou kartu nářadí ze skladu, který je nastaven na liště.
 • Skupina - Odkaz na skupinu plánu, ke které patří daná položka - nastaveno dle zadání v předběžném plánu.
 • Celkové množství – Celková potřeba nářadí na výrobu dílce.
 • Celkové použití - Celkový počet / doba použití nářadí.
 • Typ životnosti – Udává v jakých jednotkách je sledovaná životnost nářadí (Množstevní, Časová [hod,min,sec])
 • Celková cena - Celková cena za opotřebení nářadí.


Funkce

Přehled skladů

Funkce zobrazí seznam všech skladových karet, ve kterých se nachází dané nářadí.


Souhrnné kapacity nástrojů v rámci skupiny plánu

Tato funkce provede nad všemi záznamy v tomto přehledu seskupení jednotlivých nářadí v rámci skupiny plánu a porovná vypočtenou kapacitu nářadí se skutečnou (možnou) kapacitou (zadanou v číselníku nářadí). Položka, která kapacitně nevyhovuje se v přehledu zobrazí červeně.


Seznam atributů:

 • Kmen zboží - nářadí - Odkaz na nářadí, jehož kapacity jsou vytěžovány.
 • Skupina - Odkaz na skupinu plánu, ke které patří daná položka - nastaveno dle zadání v předběžném plánu.
 • Celkový počet nástrojů - Celkové potřebné množství nářadí v dané skupině.
 • Celkové použití - Celkový počet / doba použití nářadí v dané skupině.
 • Typ životnosti - Udává v jakých jednotkách je sledovaná životnost nářadí (Množstevní, Časová [hod,min,sec])
 • Celková cena - Celková cena za opotřebení nářadí.
 • Celková kapacita nástroje - Celková kapacita daného nářadí pro danou skupinu plánu. Jedná se o denní kapacitu nástroje (vypočtenou z parametrů nářadí na kmenové kartě nářadí) vynásobenou "Počtem dnů ve skupině" (údaj z dané skupiny plánu).

Pokud skupina plánu nebyla zadaná, pak celková kapacita nástroje nebude spočtena.

 • Konflikt - Informuje o tom, zda hodnota celkového použití nářadí překračuje napočtenou celkovou kapacitu.


Funkce:

Detailní výpis nářadí Zobrazuje přehled všech záznamů z napočtených potřeb nářadí, z kterých byl napočten aktuální záznam ze souhrnných kapacit.

Oprava zadání

Potvrzením této volby je možné provést opravu položky zadané v Předběžném plánu, ke které se vztahuje aktuální záznam v přehledu. Po opravě zadání je uživatel dotázán systémem, zda si přeje provést přepočet potřeby nářadí.


Výpočet potřeby nářadí

Funkce provede na základě zadaných parametrů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou, Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni) výpočet (aktualizaci) potřeby nářadí (z platných dat TPV) pro všechny položky předběžného plánu.další