Položky upomíneky - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Upomínky se vystavují v přehledech jednotlivých saldokontních skupin k jednotlivým saldokontním složkám (viz kapitola Saldokonto). V přehledu Položky upomínek lze však upomínky editovat a rušit. Formulář Položka upomínky otevřete tak, že se nastavíte na řádek dané upomínky a stisknete klávesu <Enter> nebo tlačítko Oprava.

Formulář Položka upomínky

Přehled Položky upomínky se skládá ze dvou záložek

1 - Položka upomínky

Zde jsou souhrnné informace pro všechny případné jednotlivé položky, některé z údajů lze dodatečně opravit. Název upomínky, záhlaví formuláře a text upomínky se přebírá z vybraného stupně upomínky. A lze je dodatečně individuálně upravit dle potřeby.Dále je možné dodatečně změnit přednastavené bankovní spojení. Změnu provedete otevřením přehledu bankovních spojení vlastní organizace a vybráním příp. jiné bankovní spojení.

V pravé horní části formuláře lze editovat údaje o vlastní faktuře – Číslo faktury.

V pravé spodní části formuláře jsou údaje o Vystavení – Datum (datum vystavení), Vyřizuje (kdo vystavil - podle jména přihlášeného uživatele, lze změnit - zadat z klávesnice nebo vybrat z číselníku Zaměstnanci ) a Telefon (telefon lze zadat z klávesnice nebo vybrat z přehledu Kontakty).

Položka upomínky

2 - Detaily položky upomínky

Zde je seznam všech upomínaných faktur, v případě jednotlivé upomínky je zde uveden jeden řádek. V tomto přehledu lze editovat pouze případné procento penalizace. Stisknutím tlačítka OPRAVA vyvoláte editační okno s možností úpravy % penalizace.

Detail položky upomínky

Údaje upomínky uložíte stiskem tlačítka OK, pokud údaje nebudete chtít uložit, stisknete tlačítko Storno. BID824


Vlastní formulář upomínky vytisknete z přehledu upomínek stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka Opis – Tisk formulářem, otevře se přehled formulářů upomínek, a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem upomínky. Upomínku můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze upomínku přímo odeslat jako e-mail nebo fax.


Upomínky BID397 Všechny upomínky se generují jak do položek upomínek, kde jsou zobrazeny jako jednotlivé faktury, tak do přehledu upomínky, zde, pokud jsou upomínky vystavovány akcí Hromadné vystavení upomínek jsou zobrazeny jako sdružené dle organizace.


Pás karet - Akce

Zaokrouhlení penále na položkách